Nyugdíjas Találkozó a honfoglaláskori településen, Szabolcson

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára. Az ég tetejéről…” No, nem a juhászbojtárra, ahogyan ezt Petőfi Sándor megénekelte, hanem több száz jókedvű nyugdíjasra, akik június 6-án, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szabolcs községben, Nyugdíjas Találkozó elnevezéssel randit adtak egymásnak. A Bodrogköz által határolt, a Tisza partján, gyönyörű környezetben fekvő honfoglaláskori település – mint ahogyan ezt Holmár Zoltán muzeológus, a településről tartott, nagyon tartalmas ismertetőjében – elmondta, fő nevezetessége, a honfoglaláskori szabolcsi földvár. A különböző régészeti kutatások gazdag leletei alapján, többen is úgy vélik, hogy itt volt a magyar nagyfejedelmek szálláshelye is. 1092. május 20-án (Szent) László elnökletével ide összehívott egyházi zsinat határozatai a magyar jogtörténet kiemelkedő alkotása, mely I. László király törvénykönyve néven maradt ránk. A nevezetes eseményre, a Szent István alapította, XI. századi, román stílusú templom kertjében állított Szent László szobor emlékeztet.

Fényképgaléria a képekrere kattintva!

A hőséget csak a polgármesteri hivatal által felállított óriási sátrak „hűvösében” lehet elviselni. A tájhoz harmonikusan illő, állandó szabadtéri színpadon pedig folyamatosan zajlanak az események. Román Demeterné, a SZSZB megyei, közelmúltban megválasztott elnöke, a megyei rendezvény házigazdája, rutinos műsorközlői feladatot ellátva, köszönti a találkozó népes táborát és a vendégeket, köztük a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállaló nyugdíjas klubot, valamint Csegei Lászlót, Szabolcs község polgármesterét és Peimli Rudolfnét, a helyi nyugdíjas klub vezetőjét. Sorban szólítja mikrofonhoz, a Nyugdíjas Találkozó résztvevőit köszönteni akaró vendégeket: Csegei Lászlót, aki megtiszteltetésnek veszi, hogy e nagyszabású rendezvény megtartásához méltó helyet és keretet szolgáltat községe. Mint a mondandójából kitűnik, ebben a községben – és ezt a helyi idősebb lakosok is, tényekkel, pl. a Nyugdíjas Ház bemutatásával is bizonyították – valóban irigylésre méltóan sokat tesznek az idősebb korosztály érdekében. Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő, a környék magyar történelemben betöltött- és játszott szerepéről beszélt és az idősebb korosztály fiatalok számára példát adó- és mutató jelentőségét emelte ki. Teszárovics Miklós, a NYOSZ elnökhelyettese, és a tradicionálisan jól együttműködő BAZ Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöke, köszöntőjében kifejtette, hogy idősebb korban, nem annyira a pénzszerzés, mint inkább az emberi kapcsolatok ápolásán van a hangsúly. Fontos ez minden idősebb ember számára, hiszen a fiatalabbak-, jobb megélhetés reményében történő el- és kivándorlása miatt sok a magára maradt, egyedül élő idős ember. Mint ahogy mondta: „A rendezvény létrehozóit is az motiválhatta, hogy erősítse az összetartozás- az együvé tartozás örömét, a közös élmények mással nem pótolható érzését.”

Szabó Pál, a NYOSZ elnökségi tagja, a SZSZB Megyei Nyugdíjas Szövetség, most már örökös elnöke, köszönetét fejezte ki a Nyugdíjas Szövetség munkáját segítő támogatóknak és erről szóló elismerő oklevelet adott át Csegei László polgármesternek.
A köszöntőket követő előadásokban, Dr. Fábián Gergely egyetemi tanár „Az időskor szépségei, nehézségei” címmel tartott, mindenki számára megszívlelendő, nagyon tartalmas előadást és az időskori tüdőgyulladás megelőzéséről is rövid tájékoztató hangzott el, Kiss Lászlóné egészségőr előadásában. Nagyon hangulatos volt az ezt követő műsor: A Szabolcs Községi Nyugdíjas Klub énekkarának műsorával, Erdélyi Tamás kiváló versmondásával, a Napkori Junior tánccsoport fiataljai, csodálatos népviseletbe öltözve bemutatott fergeteges táncaikkal, a Sóstófürdő – Sóshegyi Nyugdíjas Egyesület üveges táncával, a Sóstóhegyi Öregfiúk Kórusa nagyszerűen előadott katonadalaival emelték a találkozó színvonalát.

Az ebédet követően mulatós élőzenére rophatták, és ropták is a jelenlévők a táncot, feledve a hetedmagával sütő nap melegét. Egy dologban egyetérthetünk, akik részesei voltunk e nagyszerű rendezvénynek, hogy egy életre szóló összejövetel/találkozó részesei lehettünk.