Támogatóinkkal, segítöinkkel összegeztük 2016-ot

Programokban gazdag évet zárhattunk

2016. december 16.

Képekre kattintva galéria nyílik!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, 2016. december 16-án, Miskolc, Kazinczy u. 3. sz. alatt található irodahelyiségében, a NYÉSZ tevékenységét segítő-, együttműködő munkát megköszönő, összejövetelt rendezett.

Az összejövetelen, melyen a munkát segítő szervezetek képviselőin-, és a kiválóan teljesítő aktivistákon kívül megjelent: Török Dezső, a BAZ. Megyei Képviselőtestület Elnöke; Müller János, a NYOSZ Elnökhelyettese; Füzesséri József, Szikszó Város Polgármester, rövid nagyon színvonalas műsort követően, a NYÉSZ elnöke köszönte meg (beszéde lentebb olvasható) a NYÉSZ egész éves tevékenységét segítők áldozatkészségét.

A bevezető műsorban szellemes „sziporkáival” Ötvös Éva színművész- előadóművész és csodás énekhangjával Kovács Gábor ének-előadóművész emelték az összejövetel színvonalát.

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége

2016. évi tevékenysége

Kedves Barátaim!

Tisztelettel, szeretettel és barátsággal köszöntöm kedves mindnyájukat! Köszönöm, hogy évet záró rendezvényünkre /mely az egész éves tevékenységünk segítését hivatott megköszönni/ elfogadtátok meghívásunkat!
Külön köszöntöm:

•    Török Dezső Urat, a BAZ Megyei Képviselőtestület elnökét;
•    Füzesséri József Urat, Szikszó Város Polgármesterét;
•    Müller János Urat, a NYOSZ. elnökhelyettesét, a Stonehenge Bankház ügyvezető igazgatóját, BBDSZ elnökét;

Küzdelmes, ugyanakkor /az elmúlt évekhez hasonlóan/ ez évben is:

•    sok programot felvállaló,
•    megítélésem szerint, szép eredményeket felmutató,
•    összességében kimondhatjuk, sikeres esztendőt tudhatunk magunk mögött!

Ha nagyon röviden össze kéne foglalnom a megye nyugdíjasainak helyzetét, akkor tapasztalataink alapján elmondhatom: Napjainkban elsősorban, a nyugdíjunk reálértékét megtartani, (pláne emelni) nem képes inflációkövető nyugdíjemelés-, és sok nyugdíjas társunknak az egyedüllét-magány jelenti a legnagyobb problémát.

Mi azon munkálkodunk, hogy a nemzedékek közötti megértés, az egymás iránti felelősségérzet javuljon!
Azt szeretnénk elérni, hogy a társadalomban, hangsúlyosabb szerepet kapjon az idős ember érdekeinek védelme!
Szeretnénk elérni, hogy a megfelelő megbecsülés mellett, a ma nyugdíjasai a kor életszínvonalához igazodó megélhetésben részesüljenek!
Viszont azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább felértékelődött a „segédkezet nyújtás” igénye.
Nekünk ezen a területen sok a tennivalónk, annál is inkább, mert úgy tapasztaljuk, hogy nem lett jobb az idősebb nemzedék létbiztonság érzete, és messzemenően nem, az egészségügyi ellátása!
Mind ezek mellett az a véleményünk, hogy a nyugdíjasok jobb közérzetének alakításához – természetesen lehetőségeink határain belül – mi a legjobban azzal tudunk hozzájárulni, ha minél nagyobb létszámú-, korosztályos társainkat megmozgató, szabadidős programokat, különböző rendezvényeket, életminőségüket, életvitelüket megfelelő irányba terelő-, ismereteiket bővítő, programokat szervezünk.

És ezekből a programokból volt bőven ebben az évben is.

Felsorolni természetesen nem akarom!

Ezt mindenki nyomon követheti honlapunkon!
Azt viszont megjegyzem, hogy ezek iránt a programok-, és egyáltalán tevékenységünk iránti érdeklődést bizonyítja többek között az is, hogy a honlapunkat naponta általában 1000 fő, több mint tizenkétezer látogatott oldallal keresi fel.

Köszönet illeti, a honlap (szó szerint) óráról-órára történő folyamatos frissítéséért, Csonka Lászlót, honlapunkat gondozó főszerkesztőjét!


Működésünk fenntartásában, a programok lebonyolításában, a problémák kezelésében kértünk és kaptunk segítséget a szakmai szervezetektől.
Anyagi-, szakmai-, és természetbeni támogatásuk nélkülönözhetetlenek számunkra!
Itt és most is szeretnék köszönetet mondani tevékenységünket segítő munkájukért, támogatásukért:
•  
Török Dezső Úrnak, BAZ Megyei Közgyűlés Elnökének, aki a Nemzedékek Találkozója, színvonalas megszervezéséhez nyújtott támogatást;
•   
Müller János Úrnak, a Stonehenge Bankház Ügyvezető Igazgatójának, a BBDSZ Elnökének, nagyobb összegű-, működésünket segítő támogatásáért;
•  
Füzesséri József Polgármester Úrnak, a dalkörök találkozója-, és a Cseh Károly Emlékére kiírt szavalóverseny megszervezésének támogatásáért;
• 
Tóthné Varga Zsuzsannának, BAZ Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Osztályvezetőjének, értékes szakmai tanácsaiért;
•    
Dudás Péter Úrnak, a BAZ. Megyei RFK. Bűnmegelőzési Osztályvezetőjének, és csapatának, a nyugdíjasok elleni bűnmegelőzésben történő sokirányú tevékenységükért, munkánk segítőkész támogatásáért;
•   
Gőz Brigittának, a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház Igazgatónőjének, a „Szárnysegéd” Szolgáltató Iroda Vezetőjének, munkánk valamennyi területére kiterjedő önzetlen segítéséért/támogatásáért;
•    
Dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Igazgatónőjének, összejöveteleink-, és kulturális rendezvényeink megszervezéséhez nyújtott segítéséért;

Kedves Barátaim!

Ez évben is sok-, nagy részvételi létszámot mozgató, az idősebb korosztály értelmes/hasznos időtöltését szolgáló programot szerveztünk.

A hagyományos rendezvényeink sorát bővítettük az Ózdon megrendezett nagyszabású Nyugdíjas Művészeti Gála megszervezésével, melyen vendég művészként fellépett, Bakacsi Béla táncdalénekes is.

Itt mondok köszönetet az Ózdi Művészeti Intézmények Igazgatónőjének Pappné Szalka Magdolnának.

Köszönetet mondok továbbá, a különböző művészeti ágakban lezajlott vetélkedők, programok megszervezésében segítséget nyújtó művelődési házak vezetőinek, a színvonalas lebonyolításban segédkező munkatársaiknak, közülük is:

•    Kércsi Tibor Úrnak, az Encsi-, Lengyel Béres Klárának, az Alsózsolcai-, Gál Péternek, a Szikszói-, Budainé Bodnár Edit, a Sátoraljaújhelyi, művelődési központ, művelődési ház, inkubátorház igazgatóinak;

Szeretném nagyrabecsülésemet és köszönetemet kifejezni a rendezvényeink igényes/színvonalas megtartását elősegítő szakembereknek, közülük is:

•    Fecske Csaba, József Attila Díjas költőnek,
•    Unghváry Márta, népművelő-, könyvtár- és magyar szakos tanárnak;
•    Érsek Csanádi István, latin-magyar szakos középiskolai igazgatónak.
•  Köszönettel tartozunk Szamosvölgyi Péter Polgármester Úrnak, hiszen nagyszabású rendezvényünknek, a Nemzedékek Találkozójának, ez évben, Sátoraljaújhely város adott méltó helyszínt.
•    Sportvetélkedőink sorában a legjelentősebb volt a Bellér Lászlóné által, 8 sportágban megrendezett, 3 napos Országos „Bellér László” Emlékverseny, Sportvetélkedő. Köszönet- és elismerés érte!

•    Az országos megmérettetéseken, versmondóink: Budapesten; dalosaink: Salgótarjánban és Győrben; dalköreink: Csillebércen; tánccsoportjaink: Békéscsabán értek el országosan is kiemelkedő-, nagyon szép eredményeket! Ennek felsorolásától most eltekintek!


•    Mindezeken túl:
o    A valamilyen problémájával hozzánk forduló nyugdíjasok egyre emelkedő száma is jelzi, hogy tovább nőtt Érdekvédelmi Szövetségünk iránti bizalom. Ezek kezelésében készségesen segítségünkre voltak /az imént megemlített szakmai szervezeteken kívül/: Novákné Dr. Ájus Sára jogász, valamint a Fogyasztóvédelmi Tagozatunk.
o    Munkánk igényes, megfelelő színvonalú végzéséhez, a közvélemény tájékoztatásához pótolhatatlan segítséggel járult hozzá: Kácsorné Nagy Aranka nyomdász, Búzafalvi Győző újságíró.
o    Ugyancsak óriási segítség számunkra, Nagy János segítőkészsége, aki a NYOSZ illetve Érdekvédelmi Szövetségünk közötti futárposta szolgálat szerepét vállalta és látja el igazán elismerésre méltóan.

Köszönöm az elnökségünk-, felügyelő bizottságunk-, és munkatársainknak is, az odaadó, önzetlen munkájukat, kiemelten Hidasi Lászlónénak, Emikének, aki nagy sajnálatunkra (egyéb okok miatt) nem tud továbbra is munkát vállalni elnökségünkben.

 

Kedves Barátaim!
Bejelentem, hogy 2016. dec. 14-én tartotta Budapesten, a NYOSZ az évet záró-értékelő és kitüntetéseket adományozó OT ülését.
A NYOSZ elnöksége 2016-ban, önzetlenül végzett, kiemelkedő munkája alapján, a NYOSZ Díszoklevelét és a vele járó jutalmat megyénkből:
•    Princz Józsefné, Érdekvédelmi Szövetségünk Felügyelő Bizottsága elnöke vehette át. GRATULÁLUNK!
A BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöksége, 2012. okt. 15-i határozatával, a nyugdíjasokért végzett önzetlen munka elismeréséül, a 2012. évtől, évente 5 fő részére Oklevelet és „Elismerés a nyugdíjasok érdekében végzett munkáért” feliratú elismerő plakettet alapított!
Ez évben, a BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség Elnökségének, 2016. december 5-i, egyhangú döntése alapján, a nyugdíjasokért végzett önzetlen munkája elismeréséül, az alábbi 5 személyt részesíti kitüntetésben:
•    Szász Elekné (Szépkorúak Nyugdíjas Klubja, Taktaharkány, Klubvezető);
•    Simon Lászlóné (Fügödi Nyugdíjas Klub, Klubvezető);
•    Gulyás Istvánné (Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub, Halmaj, Klubvezető);
•    Czimmer Sándorné (Kiwanis Klubegyesület, Miskolc, Klubvezető);
•    Anda Antal (Ózd – Susaj Nyugdíjas Klubvezető).

Még egyszer megköszönve, BAZ. megye nyugdíjas társadalmáért végzett munkánkat segítő közreműködést, a további gyümölcsöző együttműködés reményében, kívánok mindenkinek:
•    Jó erőt-egészséget, további sikereket, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Sikerekkel- és eredménnyel kecsegtető, Békés-, Boldog Új Esztendőt!

 

Vissza a címoldalra!