20 évesek lettünk

 
Teszárovics Miklós
elnök
 

Kedves Barátaim!
Rövid megemlékezésemben engedjétek meg, hogy néhány mondatban felelevenítsem
Szövetségünk múltját és – megköszönve támogatóink segítségét – szóljak jelenlegi
tevékenységünkről!
A Szövetséget a Cégbíróság 1997. október 14.-én vette nyilvántartásba: „B-.A- .Z. Megye
Nyugdíjas Szervezeteinek Érdekvédelmi Szövetsége” névvel.
Majd: 1998 október 7.-én a Megyei Bíróság az Egyesületet „Közhasznú tevékenységet
folytató szervezet”-té nyilvánította.
2005. február 22.-éig megtartott Közgyűlésünkig Elnöke: Barkai Imréné volt, akit szeretettel
és tisztelettel köszöntök körünkben!
Ugyanebben az évben – tehát 2005-ben közgyűlésünkön – változtattunk a Szövetség nevén is,
a tevékenységünket, vállalt feladatainkat jobban kifejező:
„B-.A- .Z. Megye és Miskolc Város Nyugdíjasainak Érdekvédelmi Szövetsége” névre.
Ezt követően, a következő küldöttgyűlésünkön nyerte el elnevezésünk jelenleg is használatos
nevét, és lett: Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szövetsége.
A hozzánk csatlakozó tagszervezetek mindig is teljes önállóságukat, önrendelkezésüket,
/autonómiájukat/ megtartva működtek. Szövetségünk nem irányít, az egyes tagszervezetek
működésébe nem kíván beleszólni.
Sokkalta inkább a hozzánk tartozó nyugdíjas klubok munkáját kívánjuk segíteni, igény szerint
koordinálni.
A Cégbírósági bejegyzés óta összességében kétszeresére gyarapodott tagszervezeteink
létszáma, de a fluktuációban – őszintén azt is el kell mondani – néhányan, a közösen
kimunkált tevékenységünk ellenére sem találták működésünket eléggé vonzónak, és kiléptek
tagszervezeteink sorából.
Mások a számukra kedvezőtlen körülmények változása miatt szűntek meg működni.
Az elmúlt években, megsokszorozódott a megyei rendezvények/programok száma, /szoktam
mondani, hogy ez az önként-, önzetlenül-, fizetség nélkül vállalt, egyre több önkéntes
munkáját igénybevevő tevékenység, akár melyik, nagy apparátussal dolgozó, közművelődési
ház becsületére is válhatna!
A programok, felmenő jellegű vetélkedők mellett, hangsúlyosabbá vált az érdekvédelemi
tevékenységünk is.
Czeizel Endre, a nemrégiben elhalálozott, nagyszerű orvos-genetikus örökérvényű mondását
tartjuk követendőnek.
Ő ugyanis azt mondta: „Kell lenni egy u. n. „belső töltetnek” ahhoz, hogy az ember ne
elszenvedője, hanem irányítója legyen életének.
És ha ezt sikerül megoldania, akkor nem érdekes, hogy ki hány éves, betegségei mellett, vagy
ellenére jól érzi magát!”
Úgy gondoljuk, ez fontos útmutatás, melyre folyamatosan fel kell hívni időstársaink
figyelmét!
Fel kell hívni, mert egyre inkább lehet tapasztalni, hogy – főleg az idősebb férfiak között –
milyen sok az introvertált, a külső világtól elforduló, magába zárkózó ember, akik
hajlandóságot sem mutatnak megtapasztalni a közösség felemelő-, gyógyító-, a magányt
feloldó erejét.
Ezért is tartottuk és tartjuk fontos feladatunknak az idősebb korosztály számára társas
kapcsolatokat jelentő közösségek szervezését, létrehozását, programjaik megvalósításában
való segítségnyújtást.

Képekre kattintva galéria nyílik

A hölgyek – hál’ Istennek – ebben is nyitottabbak, bátrabbak. A nyugdíjas klubok tagjainak
több mint kétharmada nő.
Talán /bár kutatni lenne szükséges ezt is/ az életkorok alakulása is függ ettől.
Tapasztalni azt is, hogy sok nyugdíjast leköt az egyéni-, saját problémával való törődés, a
megélhetési gondok nyomasztó érzése okozta kiútkeresés, de közrejátszik a közömbösség is.
Mindezek miatt sajnos érezhetően csökkent nyugdíjas közösségeinknél, az új tagok közösség
iránti érdeklődése, melyet valószínű, hogy az említetteken kívül az újonnan nyugdíjba
vonultak közösségi tapasztalásainak hiánya is okozza.
A Szövetség megalakulása óta felvállalt célja, a nyugdíjasok életminőségének-,
élethelyzetének-, közérzetének javítása.
2006 óta rendelkezünk önálló iroda helyiséggel, és örömmel jelentem, hogy Miskolc MJ.
Város Önkormányzata legutóbbi döntése értelmében, határozatlan időre, adományként,
helység használati jogot kaptunk.
Ügyfélfogadási szolgáltatásunkat, (amikor is lehetőségeink határain belül, igyekszünk
segítséget nyújtani egyéni- és közösségi problémákban, jogi-esélyegyenlőségi- ,
fogyasztóvédelmi, stb. kérésekben) nagyon sokan veszik igénybe.
Munkánkat segíti, hogy kiváló kapcsolatot ápolunk, valamennyi tevékenységünket támogat
szakmai szervezettel, közülük is /Dudás Péter osztályvezető úron keresztül/ a BAZ Megyei
RFK Bűnmegelőzési Osztályával, /Tóthné Varga Zsuzsán keresztül/ a Nyugdíjfolyósítási
Igazgatósággal, és másokkal is!
Népszerűek tagszervezeteinknél az időseket érintő bűnmegelőzési előadások-, és kiemelt
rendezvényeinken pedig, a bűnmegelőzési tanácsadó standok.
A hozzánk nyugdíjellátási problémájával oly gyakran fordulók gondjai megoldásában, nagy
segítséget jelent Tóthné Varga Zsuzsa.
Köszönet segítőkész közreműködésükért!
Rendezvényeik nyitottak, kellő propagálás alapján, nagy nyilvánosság előtt zajlanak.
És, hogy van hol lehetőségünk megtartani, köszönet illeti Alsózsolca-, Encs-, Szikszó
önkormányzatait, polgármestereit, művelődési házaik vezetőit!
Tevékenységünket egyéb vonatkozásban is segíti, és ezért hálás köszönet illeti Füzesséri
József Urat, Szikszó város polgármesterét.
A szerte ágazó önzetlen segítségnyújtásért (értekezleteink megtartási lehetőségéért-,
továbbképzéseink színvonalas lebonyolításáért-, szakmaiságunk erősítéséért-, stb.) hálásak
vagyunk a Vörösmarty Művelődési Ház vezetőjének, Gőz Brigittának.
A segítséget nyújtók között /nem utolsó sorban/ köszönet illeti, a Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár munkatársait is, valamint a felmenő jellegű vetélkedőink számos közreműködőjét-,
zsűri tagjait.
Mint ahogyan említettem, rendezvényeink/programjaink bárki érdeklődő számára nyitottak.
Propagálásukra nagy hangsúlyt fektetünk, s ebben nyújt számunkra pótolhatatlan segítséget
Kácsorné Nagy Aranka nyomdász, és Búzafalvi Győző újságíró. Köszönjük munkájukat!
Talán a mai nap kereteibe belefér egy kis dicsekvés is! Honlapunkat naponta több mint
kétezren keresik fel, s talán hihetetlenül hangzik, de van olyan nap, hogy a letöltött oldalak
száma összességében megközelíti a 200 ezer oldalt. A honlap színvonala – mondhatom –

országszerte elismert, jól tájékoztat tevékenységünkről. Hálás köszönet illeti ezért Csonka
László Urat!

 

Nem maradhat ki a köszönetet illetők sorából az, aki olykor anyagilag is támogatja
Szövetségünk tevékenységét!


Köszönjük Müller János Úrnak, a Stonehenge Bankház tulajdonos ügyvezető igazgatójának,
hogy önzetlen figyelemmel kíséri tevékenységünket, és ez az önzetlen figyelem, olykor
anyagiakban is manifesztálódik. El kell, mondjam, hogy ebben a pénzínséges-, pályázati
lehetőségeket befagyasztó időben, ez nagyon nagy segítség számunkra!
Tevékenységünk során, hangsúlyt fektetünk az ismeretek korszerű bővítésére, pl.
számítógépes tanfolyamokat-, egészségmegőrző-, betegségmegelőző bemutatókat-,
előadásokat-, rekreációs-, kulturális- és sportprogramokat szervezünk. De nagy hangsúlyt
fektetünk a generációk közötti kapcsolatok erősítésére is!
Az előző elnök Barkai Imréné, Ilike által tizenöt évvel kezdeményezett-, és azóta is minden
évben, a megye más-más településén megrendezésre kerülő „Nemzedékek Találkozója”
rendezvényünkre legutóbb Rudabányán, több mint ötszáz fő /nemcsak nyugdíjas korosztály/
részvételével került sor.
Ez évben tízedik alkalommal Ózdon, 8 sportszámban, Országos Szenior Sport Vetélkedőt,
szerveztünk, Bellér László, a sajnos fiatalon elhalálozott ózdi kiváló klubvezetőnk emlékére.
És népszerűek a rekreációs programjaink is.
A Szövetség működése során – az elmúlt tíz évben – volt olyan év, hogy több mint ötszáz
nyugdíjast üdültettünk Erdélyben és a Fekete tenger partján. Az így, nyugdíjas pénztárcával
kompatibilis áron üdültetett nyugdíjasok száma, jóval meghaladja az hatezer főt!
Ez évben Hajdúnánáson, mintegy 170 nyugdíjas részvételével, 4X4 napos üdülést
szerveztünk, de sokan veszik igénybe az Erdélyi Szovátára és a Sóvidékre szervezett
wellnesses kirándulásainkat/üdültetésünket is.
Kedves Barátaim!
Dióhéjban ennyit, múltunkról/tevékenységünkről és annak reményében zárom gondolataimat,
hogy Szövetségünknek nemcsak múltja-, jelene-, jövője is kell, legyen!
Meggyőződésem, hogy közösségszervező munkánk, működésünk, tevékenységünk,
elviselhetőbbé teszik a nyugdíjasok mindennapjait, segítenek a nyugdíjas gondok/problémák
megoldásában!
Mert – lássuk be – gondok és problémák vannak garmadával: Kevés a nyugdíj, és nem
megfelelő a nyugdíjemelési rendszer; de az egészség sem a régi már!
Köszönet azoknak, akik, ezek feloldásában részt vettek-, részt vesznek ezután is, és ily módon
tesznek sokat a nyugdíjasok érdekében!
Köszönet azoknak akik NYÉSZ munkáját elnökségi tagként, vagy a Felügyelő Bizottság
tagjaiként végzik, vagy önkéntesként segítik elő azt. És nem utolsó sorban nagy köszönet a
nyugdíjas klubok önzetlen munkát végző elnökeinek/vezetőinek, a klubok vezetőségei
minden egyes tagjának!
Kedves Barátaim!
A mögöttünk hagyott tizenkét évben a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége működése-, szakmai munkája-, és anyagi-, technikai-,

dologi működésért a legtöbbet tett egy olyan személy, akinek az Érdekvédelmi Szövetség
érdekében végzett munkája felbecsülhetetlen, és igazából eddig nem is tudtam megköszönni!
Ha nem is kitüntetéssel, egy csokor virággal, hagy pótoljam ezt a mulasztásomat:
Pasztercsák Istvánné, a NYÉSZ elnökhelyettese!

 


 

Az ünnepi megemlékezést, Pasztercsák Istvánné szerkesztésében, nagyon színvonalas műsor
követett.
A műsorban felléptek:

 

 az ózdi nyugdíjas klub Szarkaláb Tánccsoportja, magyarbődi táncokkal;
 az Encsi Nyugdíjas Klubból Széplaki Gizella „Családi kör” Arany János
átiratot, és Aranyosi Ervin: „Örökké fiatal” c. versét mondta el;
 Nagycsécsről Stőhr Attiláné népdalcsokrot énekelt;
 Péderi István, az Encsi Nyugdíjas Klub tagja, Karinthy Frigyes: Előszó c.
versét interpretálta mesterien;
 a Fügödi Férfi Kórus, karvezető: Rácz László, kalotaszegi népdalokat
énekelt;
 Bulgárföldi Nyugdíjas Klubból: Petri László verbunkos táncot adott elő.
A nagy tetszéssel fogadott műsort a kitüntetések átadása követte, melyet Pasztercsák Istvánné
felkonferálásával, Teszárovics Miklós elnökadott át:

„A BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöksége 2012.
október 15-i határozatával a NYUGDÍJASOKÉRT VÉGZETT ÖNZETLEN MUNKA
elismeréséül a 2012. évtől, évente 5 fő részére oklevelet és „ELISMERÉS A
NYUGDÍJASOK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT MUNKÁÉRT” feliratú elismerő plakettet
adományoz. Ez évben a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség Elnökségének döntése
értelmében az alábbi 5 személyt részesíti kitüntetésben:

1. BARKAI IMRÉNÉ a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség korábbi
elnöke,
2. MÜLLER JÁNOS a Stonehenge Bankház tulajdonos ügyvezető igazgatója,
a NYOSZ elnökhelyettese,
3. STEFÁN ISTVÁNNÉ Gárdonyi G. Nyugdíjas Klub Egyesület elnöke, a
NYÉSZ elnökségi tagja,
4. LÉNÁRT TIBORNÉ az Arany Ősz Nyugdíjas Klub elnöke Kurityán,
5. LÖVEI LÁSZLÓNÉ Öröm Dalkör vezetője, a NYÉSZ elnökségi tagja.
/Ekkor kapták meg az elmúlt évben még át nem vett kitüntetéseiket:
 Princz Józsefné, a NYÉSZ Felügyelő Bizottság elnöke (NYOSZ
kitüntetés + ajándékkönyv),
 Szász Elekné, Taktaharkány, „Szépkorúak Nyugdíjas Klub” elnöke
(NYÉSZ elismerés + ajándék)

 

A műsor meglepetés vendége, GÁSPÁR ANNI énekesnő volt, aki csodálatos hangjával,
fergeteges műsorával, kiváló hangulatot teremtett, és a műsora végén a közönséggel együtt
énekelte, hogy „Nemcsak húszéveseké a világ!”
Az ünnepi megemlékezést és műsort /a jelenlévő klubvezetők természetbeli adományaival is/
szerény fogadás követett.

Egy másik képsorozat is készült!

Ide kattintva újabb fotóalbum nyílik meg!