Regionális Versmondó Verseny

 
Regionális Versmondó Verseny - 2017.
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
2017. május 2.
 
 

Észak-Magyarország legjobb nyugdíjas versmondói Miskolcon

A Nyugdíjasok Országos Szövetségéhez tartozó nyugdíjas közösségekben, nyelvünk megőrzése- és irodalmunk szeretetének elmélyítése céljából, minden évben felmenő jelleggel megrendezik a nyugdíjasok versmondó versenyét.

József Attila születési dátumához, április 11-éhez, a Költészet Napjához kapcsolódó megmérettetéseken, a verset mondó, a költészetet szerető nyugdíjasok megyei vetélkedőjét, a megyék nyugdíjas szövetségei, az Észak-Magyarországi régió mindhárom megyéjében megszervezték! Sok helyen már a megyei vetélkedésekre is a kis nyugdíjas közösségek (klubok) legjobb versmondóikat delegálták.

A Borsod-, Heves-, Nógrád megyei vetélkedéseken-, megmérettetéseken legjobban szereplők számára a regionális döntőt 2017. május másodikán, Miskolcon (B-A-Z. megye ebből a szempontból is legreprezentatívabb méltó helyén) a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban szervezte meg a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége. A megyéktől továbbjutók itt mérték össze tehetségüket, előadói készségüket, hogy a legkiválóbbak, a Budapesten, 2017. szeptember 21-én megrendezésre kerülő Országos Versmondó Gálán adjanak számot versmondó tudásukról.

A verseny, Lövei Lászlóné „Ez a föld, a Hazám” c. énekszámával alapozta meg azt a hangulatot, melyet a versenyzők, profikat is túlszárnyalva csak fokoztak.

Teszárovics Miklós, a Megyei Nyugdíjas Érdekvédelmi Szövetség elnöke bevezetőjében tájékoztatott arról, hogy „József Attila, a 20. századi magyar költészet, egyik legkiemelkedőbb alakja mellett, ma a magyar irodalom egy másik költőóriásra, a 200 évvel ezelőtt született, Arany Jánosra emlékezünk. Versmondó versenyünket is Neki szentelve az Ő költészetéből kértünk interpretációkat a versenyzőktől.”

Szerb Antal, a nemzetközileg is ismert- és elismert magyar író, irodalomtörténész mondja Arany Jánosról: „Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.”

Egykorú újságcikkek tanúsítják, hogy Arany Jánost, a magyar irodalom egyik legsokoldalúbb, és talán legrokonszenvesebb személyiségét, a költőt, a fontos tisztségek viselőjét, a tudós poétát, 135 évvel ezelőtt, 1882-es halála után nyomban szívükbe zárták az olvasók. És ez a szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés máig hatóan működik.

Arany János /mint ez, a versenyünkre továbbjutók versválasztásából is kitűnik – mondta/ nagyon sokféle húrt pengetett. Jellemezte a 48-as versek forradalmi lendülete, a balladák sötét drámaisága. A walesi bárdok hősi megdicsőítése életművéhez ugyanúgy hozzátartozik, mint „A tölgyek alatt” sok „szomorú” strófája, és a derűvel átszőtt humor is, vagy a paródia. És valóban a tizennégy versmondó nagyon színvonalasan előadott versrepertoárja is ezen a széles skálán mozgott. Az előadók művészi átélésükkel, az előadott vers hangulatának-, tartalmának megfelelően, hol mosolyra, nevetésre ingerelték a közönséget, hol pedig könnyet csaltak a szemükre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a versenyt levezető háziasszony, Pasztercsák Istvánné, Gáspár Imre, Arany János: „Koldusének” versinterpretációja után, csak nagy meghatódottsággal tudta felkonferálni a következő versenyzőt.

Gyakran – ilyen megmérettetések után elhangzik – „nincs könnyű dolga a zsűrinek!” Most ez hatványozottan igaznak bizonyult! A Fecske Csaba, József Attila díjas költő elnökletével működő „bíráló bizottság”, – melynek szakértő tagjai: Heves megyéből, Molnár Endréné; Nógrádból, Rontó Mihályné, mindketten magyar irodalom szakos pedagógusok voltak – a magas színvonalú versmondásuk okán, nem az előre eltervezett hat-, hanem hét versenyzőt ítélt föltétlenül alkalmasnak az Országos Versmondó Versenyen való részvételre.

 

A Nyugdíjasok Országos Versmondó Versenyére, az Észak-Magyarországi Régióból továbbjutottak névsora:

·       Czene Istvánné, Nógrád megye, Mátraterenye;

·       Gáspár Imre, Heves megye, Gyöngyöshalász;

·       Péderi István, B-A-Z. megye, Encs;

·       Szabó Lajosné, B-A-Z. megye, Miskolc;

·       Szarka Andrásné, B-A-Z. megye, Csobád;

·       Széplaki Gizella, B-A-Z. megye, Encs;

·       Szöllősi Béláné, Heves megye, Domoszló.