Encsen tartottunk szavalóversenyt a költészet napján

 
Méltó körülmények között, színvonalas szavalóversennyel
emlékeztünk meg a költészet napjáról

Encs 2018. április 11.
 
 
Hasonlóan az elmúlt évhez, ez évben is megszokott helyen, Encs városában, április 11-én, József Attila születésnapján, a költőre is emlékezve ünnepeltük a költészet napját.
 
A város most is méltó helyet és körülményeket biztosított a szépirodalmat kedvelő, verset mondó nyugdíjasok megyei vetélkedőjének.
 
A korábban megszokottak szerint ez alkalommal is, ezen a nemes versengésen a legjobban szereplő 6 fő jutott tovább, a 2018. május 4-én, 10 órai kezdettel, Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban megrendezendő regionális versmondó megmérettetésre.
 
A Szent László Katolikus Iskola diákjainak, Gyárfás Petrának és Adorján Nikolettnek (betanító tanár, Bodzán Zsófia) csodálatos, nagysikerű hangszeres zenei előadását követően, Teszárovics Miklós, az Érdekvédelmi Szövetség elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Az elnök megnyitóbeszédében megköszönte a lehetőséget a városnak, önkormányzatának és a vendéglátó Művelődési Ház Igazgatójának Kércsi Tibor Úrnak, valamint az Encs város, „Évgyűrűk” Nyugdíjas Klub valamennyi tagjának, hogy – mint már annyiszor, most is – vendégszerető gondoskodással fogadták a verset kedvelő közönséget és a versenyzőket.
 
Mint ahogyan a bevezetőben elhangzott: „József Attilára emlékezve születése 113. évfordulóján, ismét el kell mondanunk, hogy a 20. századi magyar költészet, egyik legkiemelkedőbb alakja, költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében: az az új szemléletmód, ahogyan verseiben az »én«-t felépíti, láttatja, összhangban volt Európa és Amerika akkori költészetével. Öröksége sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit. Ahogy minden igazán nagy alkotó esetében, az övében is azt látjuk, hogy száztizenhárom évvel születése után legalább annyi újdonságot tud mondani, mint a megelőző évtizedekben. Gondolatai mintha a mának szólnának, talán sohasem voltak ennyire időszerűek” Az elnök mindenkinek szívből ajánlotta József Attila verseinek olvasását, értelmezését.
 
A bevezetőből megtudhattuk, hogy a megyei versmondó verseny, egy felmenő jellegű országos versmondó verseny első megmérettetése. Témája: „Legkedvesebb versem.” Tehát az előadandó vers, a Versmondó legkedvesebb verse, mely vers lehet a magyar-, illetve a világirodalomból. Ez utóbbinál a vers fordítóját is meg kellett nevezni!
 
A vers költőjének egy-két mondattal történő bemutatásával együtt, az előadásra az országos kiírásnak megfelelően, maximum négy perc állt rendelkezésre!
 
Ezt követően az elnök bemutatta a zsűri tagjait: Buda Ferencet, a Szlovákiai CSEMADOK Kassa vidéki nyugalmazott szervező titkárát, Duleczki Bélánét, Radeczki Évát és Széplaki Lászlóné pedagógusokat, majd átadta a szót Pasztercsák Istvánnénak, Líviának, Érdekvédelmi Szövetségünk elnökhelyettesének, hogy vezesse le a Versmondó Versenyt.
 
 
A valóban felüdítő, tartalmas szórakozást nyújtó versengés színvonalát nemcsak a verseket tolmácsoló versenyzők, hanem énekeikkel, a programot színesítő előadók is /Katona Tiborné, és Dargai Béla, mindketten a Dallamok Szárnyán Művészeti Klub tagjai/ színesítették.
 
A magas művészeti élményt nyújtó rendezvényen szereplő 24 versenyző, Emléklap elismerésben részesült. A zsűri hosszas mérlegelést követően az alábbi hat versenyzőt jutatta tovább az Észak-Magyarországi Regionális megmérettetésre:
 
Kurovics József, Fügödi Nyugdíjas Klub;
Lukács Pete Mária, Telekes Béla Nyugdíjas Klub;
Péderi István, Encs Nyugdíjas Klub;
Szabó Lajosné, Szépkorúak Barátság Klubja;
Szarka Andrásné, Csobád Nyugdíjas Klub;
Széplaki Gizella, Encs Nyugdíjas Klub.