Évzáró rendezvényünkön köszöntük meg aktivistáink, segítőink munkáját

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei- és Miskolc Városi

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, évzáró rendezvényén köszönte meg,

az egész éves tevékenységét segítők munkáját

2018. december 17.

További felvételek a képre kattintva!


A 2018. december 17-én megtartott évzáró rendezvény Péderi István versmondó, és Kovács Gábor énekes-előadóművész a programot színesítő színvonalas műsorával kezdődött.

Műsorukat követően, az Érdekvédelmi Szövetség egész éves munkája segítését megköszönni hivatott rendezvényre meghívottakat, Teszárovics Miklós, a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnök köszöntötte.

A meghívottak sorában név szerint is Török Dezső Urat, a B-A-Z. Megyei Képviselő Testület elnökét és Füzesséri József Urat, Szikszó Város Polgármesterét.

További felvételek a képre kattintva!

 

Az elnök köszöntőjében visszatekintett a magunk mögött hagyott esztendőre, és megállapította, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, sok programot felvállaló, szép eredményeket felmutató, összességében sikeres esztendőt zárhat a mai nappal.

A megye nyugdíjasainak élethelyzetét jellemezve megállapította, hogy mint Érdekvédelmi Szövetség: Ha nagyon röviden össze akarom foglalni a megye nyugdíjasainak helyzetét, akkor bizony kicsit zavarban vagyok, hiszen tapasztalásaink szerin tavalyhoz képest a nyugdíjasok helyzete nem javult, inkább rosszabbodott.

A nyugdíjak reálértékét megtartani nem képes inflációkövető nyugdíjemelés jelenti a legnagyobb problémát, és egyre több nyugdíjas társunkat az egyedüllét, a magány is nyomasztja.

A helyzet javításában Érdekvédelmi Szövetségünk, annak ellenére eszköztelen, hogy mindent megteszünk azért, hogy a társadalomban hangsúlyosabb szerepet kapjon az idős emberek érdekeinek érvényre juttatása! Azon munkálkodunk, hogy a nemzedékek közötti megértés, az egymás iránti felelősségérzet javuljon!

Mint ahogyan hangsúlyozta: Szeretnénk elérni, hogy a megfelelő megbecsülés mellett, a ma nyugdíjasai a kor életszínvonalához igazodó megélhetésben részesüljenek!

Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább felértékelődött a „segédkezet nyújtás” igénye, s ebben a tőlünk telhető segítségre mindig készen állunk.

A gondok enyhítése, a nyugdíjasok jobb közérzetének alakítása érdekében leginkább azzal tudunk hozzájárulni, ha – sokszor a nyugdíjas pénztárcához igadozó – minél nagyobb létszámú idős embert megmozdító, szabadidős programokat, különböző rendezvényeket, életminőségüket, életvitelüket megfelelő irányba terelő-, és ismereteiket bővítő, programokat szervezünk. És ezekből a programokból volt bőven ebben az évben is.”

 

Nem sorolta fel ezeket a programokat, hiszen mindez nyomon követhető a honlapon!

Kiemelte, hogy a különböző rendezvények népszerűségét mutatja, hogy a programok-, a NYÉSZ tevékenysége iránt az érdeklődés egyre nagyobb. Kézzel fogható bizonyíték erre, a rendezvények megnövekedett látogatása és például a honlap látogatottsága is. A NYÉSZ honlapját naponta általában 2-3000 fő, több mint 20-40 ezer látogatott oldallal keresi fel.

A honlap óráról-órára történő folyamatos frissítéséért, köszönetet mondott Csonka László Úrnak, a honlapot gondozó főszerkesztőnek!

Az Érdekvédelmi Szövetség egész tevékenysége színvonalas végzéséhez, a programok lebonyolításához, a problémák megfelelő kezeléséhez, a szakmai-, és egyéb állami szervezetektől nagyon sok segítséget kapott. Az elnök megragadta az alkalmat, hogy a NYÉSZ tevékenységét segítő munkát, támogatást megköszönje: Török Dezső Úrnak, B-A-Z. Megyei Közgyűlés Elnökének, aki a Nemzedékek Találkozója-, és a klubvezetők továbbképzéséhez nyújtott anyagi támogatást, Füzesséri József, Szikszó Város Polgármesterének, a dalkörök nagyon színvonalas találkozója megszervezéséért, és egyéb sokoldalú támogatásáért, Dudás Péter Úrnak, a B-A-Z. Megyei RFK. Bűnmegelőzési Osztály vezetőjének és csapatának, a nyugdíjasok elleni bűnmegelőzésben történő sokirányú tevékenységükért, a NYÉSZ munkáját segítő támogatásukért. Megköszönte a segítőkész támogatást, Dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Igazgatónőjének, a NYÉSZ összejöveteleinek-, és kulturális rendezvényeinek megszervezéséhez nyújtott segítéséért, Tóthné Varga Zsuzsannának, a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Osztályvezetőjének, értékes szakmai tanácsaiért, segítéséért és Gőz Brigittának, a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház volt Igazgatónőjének, a „Szárnysegéd” Szolgáltató Iroda Vezetőjének, a NYÉSZ munkájának valamennyi területére kiterjedő önzetlen segítéséért/támogatásáért.

Az elnök köszönetet mondott az idősebb korosztály értelmes/hasznos időtöltését szolgáló-, a különböző művészeti ágakban lezajlott vetélkedők, programok megszervezésében önzetlen segítséget nyújtó támogatásért, a művelődési házak vezetőinek, és a színvonalas lebonyolításban segédkező munkatársaiknak is: Lengyel Béres Klárának, az Alsózsolcai, Kércsi Tibor Úrnak, az Encsi, Gál Péter Úrnak, a Szikszói-, művelődési központ, művelődési ház, inkubátorház igazgatóinak.

Nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki a rendezvények igényes megtartását elősegítő szakembereknek, közülük is: Fecske Csaba, József Attila Díjas költőnek, Érsek Csanádi István, latin-magyar szakos középiskolai nyugdíjas igazgatónak. Szilágyi László Polgármester Úrnak, hiszen segítségével tudtuk 2018-ban is megtartani, a NYÉSZ nagyszabású rendezvényét, a Nemzedékek Találkozóját, ez évben történő megtartásához, Alsózsolca város adott méltó helyszínt és lehetőséget. A sportvetélkedők sorában a legjelentősebb a Bellér Lászlóné által, 8 sportágban megrendezett, 3 napos Országos „Bellér László” Emlékverseny, Sportvetélkedő volt. Természetesen elismerés illeti a szervező-közreműködőket is!

Az országos megmérettetéseken, versmondóink: Budapesten; dalosaink: Salgótarjánban és Győrben; dalköreink: Hárshegyen; tánccsoportjaink: Békéscsabán értek el országosan is kiemelkedő-, nagyon szép eredményeket! Ennek felsorolása a honlapon szintén olvasható!

Mindezeken túl, a NYÉSZ munkájának igényes, megfelelő színvonalú végzéséhez, a közvélemény tájékoztatásához pótolhatatlan segítséggel járult hozzá: Kácsorné Nagy Aranka nyomdász, Búzafalvi Győző, újságíró és reméljük ezt követően is folyamatosan Detzky Anna, az Észak-Magyarország újságírója.

Ugyancsak óriási segítség a NYÉSZ számára Nagy János segítőkészsége, aki a NYOSZ illetve Érdekvédelmi Szövetség közötti futárposta szolgálat szerepét vállalta és látja el igazán elismerésre méltóan.

További felvételek a képre kattintva!

 

A NYÉSZ elnöke megköszönte az elnökség, a felügyelő bizottság, és a munkatársak odaadó, önzetlen munkáját is.

Ezt követően, elismerések átadására került sor. Elismerésben részesült Gőz Brigitta, a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház volt Igazgatónője, akinek a Szövetséget segítő-, önzetlen munkáját a NYÉSZ elnöksége, szerény ajándékkal ismerte el.

A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöksége, 2012. okt. 15-i határozatával, a nyugdíjasokért végzett önzetlen munka elismeréséül, a 2012. évtől, évente 5 fő részére Oklevelet és „Elismerés a nyugdíjasok érdekében végzett munkáért” feliratú elismerő plakettet alapított!

Ez évben, a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség Elnökségének, 2018. november 5-i, egyhangú döntése alapján, a nyugdíjasokért végzett önzetlen munkája elismeréséül, az alábbi öt személyt részesítette kitüntetésben:

  1. Bellér Lászlóné, az Ózdi Nyugdíjas Klub vezetője;
  2. Juhász Lajosné, a Rudabánya Rozmaring Asszonykórus vezetője;
  3. Siska Andrásné, a Közigazgatási Nyugdíjasok B-A-Z. Megyei Klubja vezetője;
  4. Szabóné Nagy Julianna, a miskolci Baross Gábor Nyugdíjas Klub vezetője;
  5. Szabó Sándorné, a sátoraljaújhelyi Oroszi Xénia Nyugdíjas Klub vezetője.

A bevezető köszöntő zárásaként az elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugdíjas társadalmáért végzett-, és a NYÉSZ munkáját segítő közreműködésért még egyszer köszönetét fejezte ki és a további gyümölcsöző együttműködés reményében, mindenkinek: Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Jó egészséggel, sikerekkel- és nagyszerű eredményekkel, nagyobb anyagi biztonsággal, és több derűvel kísért Békés-, Boldog Új Esztendőt kívánt!


Török Dezső Úr, a B-A-Z. Megyei Közgyűlés elnöke pohárköszöntőjében, a megye nyugdíjas társadalma fiatalabb nemzedékeknek példát adó- és mutató-, valamint az Érdekvédelmi Szövetség nyugdíjasok érdekében végzett tevékenységét ismerte el, és gratulált a kitüntetetteknek.

 

Javítanák az idősek közérzetét Miskolcon

A Borsod Online beszámolója