17. alkalommal rendeztük meg a Nemzedékek Találkozóját

 
17. alkalommal rendeztük meg a Nemzedékek Találkozóját
Szikszó; Inkubátorház
 
2019. szeptember 07.
 
 
Nagy tetszést aratott a nemzedékek művészeti csoportjainak bemutatója, Szikszón
 
A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, az immár hagyományossá vált Nemzedékek Találkozója elnevezésű rendezvényével, az idős és a fiatal közösségek közötti kapcsolatok ápolását szorgalmazza.
 
A 17. alkalommal megrendezett találkozónak, a harminc éve városi rangot visszakapott Szikszó adott szombaton otthont. Szeptember 7-én, a szikszói Inkubátorházban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) és Szikszó Város Önkormányzat szervezésében megtartott művészeti szemlén, a különböző korcsoportok öntevékeny együttesei léptek színpadra. 
 
 
A NYÉSZ elnökének bevezető mondatait követően, a házigazda Füzesséri József polgármester, majd Őt követően Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, ez után Kovács Gábor dalművész, hangjával kápráztatta el a közönséget. A bevezetőrészben, Török Dezső Úrnak, a Megyei Közgyűlés elnökének, a NYÉSZ támogatását, valamint a nyugdíjasok érdekében végzett tevékenységét Díszoklevél és Emlékplakett adományozásával ismerte el a NYÉSZ elnöksége, melyet Teszárovics Miklós, a NYÉSZ B-A-Z. megyei elnöke adott át. A kitüntetést, 2012 óta évente öt olyan személy kaphatja meg, akik munkájukkal/tevékenységükkel sokat tettek a nyugdíjasok érdekében. 
 
A – mintegy három órás műsort – a szikszói nyugdíjasok szellemes színjátéka nyitotta, majd Vass Virág Fruzsina, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulója, József Attila, „Ady emlékezete” c. versét szavalta el. A zsúfolásig megtelt nézőtér előtt lezajlott eseményen, sokszor a hivatásos előadóművészeket is megszégyenítő műsorával, huszonhét produkció mutatkozott be. A jól szerkesztett, nagy tetszéssel fogadott változatos műsorforgatagban, egymást követték a különböző műfajban jeleskedő-, és korcsoportú szereplők. Szavalatok, énekesek, táncosok, dalkörök, hangszeres és prózai előadók követték egymást Pasztercsák Istvánné műsorszerkesztése alapján, a közönség számára nagyon is élvezetes, lenyűgöző sorrendben. A műsor, pergő folytonosságát, Mészáros Ágnes műsorvezető értő szakmaisággal biztosította. 
 
Minden produkció, erre az alkalomra készült, és Szikszó Város Polgármestere, valamint a NYÉSZ elnöke által aláírt, Emléklappal bizonyíthatja, hogy részese volt a NYÉSZ évente megszervezett, nemzedékeken átívelő, művészeti seregszemléjének. A rendezvény célkitűzését a NYÉSZ elnöke az alábbiakban foglalta össze. 
 
 
,,A NYÉSZ-hez tartozó 57 nyugdíjas klub többségében, sok művészeti csoport működik, és sokan vannak olyanok is akik, a különböző művészeti ágakban jeleskednek. Ezzel, az évente mindig a megye más-más városában megrendezésre kerülő rendezvénnyel, az ő számukra kívánunk fellépési lehetőséget biztosítani. Tesszük ezt azért is, hogy kibontakoztathassák-, megmutathassák tudásukat, tehetségüket. De ez nemcsak egyszeri fellépéseket jelent, hanem egyben értelmes időtöltést is eredményez, hiszen ezekre a fellépésekre folyamatosan készülni, gyakorolni szükséges. Hozadéka ezeknek a rendezvényeknek az is, hogy egy-egy ilyen alkalommal, egymás tevékenységének megismerésén túl, kapcsolatok, barátságok is szövődjenek. Szeretnénk azt is elérni, hogy az idősebb és fiatalabb korcsoportok is közelebb kerüljenek egymáshoz, a fiatalabbak megismerjék az idősebb korosztály hordozta hagyományokat, kapcsolatok teremtődjenek.
 
Egyébként ennek érdekében /e honlapon is többször közzétett/ több programot szervezünk. Ilyenek például a közös kirándulásaink, bükki túráink, sporteseményeink, pályázataink, vetélkedőink, stb. Célunk, hogy jobb legyen az átjárhatóság és közvetlenebb a kapcsolat a nemzedékek között, és az idősebb korosztályt követő nemzedék ismerje meg a nyugdíjasok életét. A megye más-más városában megtartott  találkozóinkkal pedig az a célunk, hogy a nyugdíjasok minél több megyei település nevezetességeit ismerhessék meg."