Évösszegző – Segítők köszöntése... 2019.

 
Évösszegző – Segítők köszöntése...
 
2019. december 13. 
 
A Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöke megköszönte a Szövetség
egész éves tevékenységét segítők munkáját.
 
 
Az Érdekvédelmi Szövetség, Miskolc Kazinczi utcai irodahelyiségében, szerény fogadás keretében köszönte meg a NYÉSZ elnöke, az Érdekvédelmi Szövetség 2019. évi tevékenységét segítők munkáját. A köszöntő bevezetőjében Péderi István versmondó /aki Országos megmérettetéseken többször is „Arany”
minősítést és Országos Költészeti Szemléken háromszor az „Év versmondója” címet nyerte el/, Ady Endre: „Karácsony” című versének színvonalas tolmácsolásával színesítette a programot. Ezt követően az elnök köszöntötte mindazokat, akik elfogadták az évet záró rendezvényre a meghívást és el is tudtak jönni!
 
Rendezvény célja /mint ahogyan mondta/, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik segítették egész éves tevékenységünket.
 
 
Köszöntője bevezetésében, visszatekintett a magunk mögött hagyott esztendőre, és megállapította, hogy az Érdekvédelmi Szövetség:
 a korábbi évektől is több programot felvállaló, 
 szép eredményeket felmutató,
 összességében, sikeres esztendőt zárhat a mai nappal.
 
Az elnök röviden beszélt a megye nyugdíjas társadalma helyzetéről:
„Érdekvédelmi tevékenységünk vonatkozásában, ha nagyon röviden össze kell foglalnom a megye nyugdíjasainak helyzetét, meg kell állapítanom, hogy tavalyhoz képest a nyugdíjasok helyzete nem javult, inkább rosszabbodott. Miközben a különböző hivatalos megszólalások, a nyugdíjasok megbecsüléséről
szólnak,  azt tapasztaljuk, hogy a valóság köszönő viszonyban sincs az idősek megbecsülésével. Sem az egészségügyi ellátás, sem az idős gondozás területén, sem a nyugdíjemelések viszonylatában, nem éri el azt a szintet, amelyekben a 2010. évi kormányváltás előtti években részesülhettek az idősek.
 
Tapasztaljuk, hogy a nyugdíjak értékállósága bizonytalanságban tartja az idős embereket. Nő az anyagi lemaradás, a munkaerőpiacon lévőkhöz képest. Tapasztalni lehet, a nyugdíjból-nyugdíjszerű ellátásból élők egyre nagyobb számának elszegényedését. Ma már egyre többen vetik fel a kérdést:  ha a magyar gazdaság ilyen jól teljesít, miért nem jut évenként alig pár százaléknál több, az időskorúak
nyugdíjemelésére? Miért a nyugdíjasok hiteleznek az államnak, még az inflációt is alig követő nyugdíjemeléssel úgy, hogy minden év januárjában jóval alulbecsült inflációs emelést kapnak a nyugdíjasok? Az általunk is preferált Országos Nyugdíjas Parlament progresszív kiállása is – több más, az idősebb korosztály életminőségét rontó problémák mellet – ennek megoldását várja el a kormánytól. Mi azon munkálkodunk, hogy megfelelő megbecsülés mellett, a ma nyugdíjasai  a kor életszínvonalához igazodó megélhetésben részesüljenek!
 
Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább felértékelődött a „segédkezet nyújtás” igénye, s ebben a tőlünk telhető segítségre mindig készen állunk. A gondok enyhítése, a nyugdíjasok jobb közérzetének alakítása érdekében leginkább azzal tudunk hozzájárulni, ha – sokszor a nyugdíjas pénztárcához igadozó – minél nagyobb létszámú idős embert megmozdító, szabadidős programokat, különböző rendezvényeket, életminőségüket, életvitelüket megfelelő irányba terelő-, és ismereteiket bővítő, programokat szervezünk. És ezekből a programokból, az elmúlt évhez képest is több volt ebben az évben. Felsorolni természetesen nem akarom ezeket, hiszen nyomon követhetőek a honlapunkon!
 
Tapasztaljuk, hogy tevékenységünk iránt az érdeklődés egyre nagyobb. Kézzel fogható bizonyíték erre, a rendezvényeinken megjelentek száma, és honlapunk látogatottsága is. Nem ritka, hogy honlapunkat naponta több, mint tízezren látogatják, és a látogatott oldalak száma is olykor meghaladja a 100 ezer oldalt. Köszönet ezért, és a honlap óráról-órára történő folyamatos frissítéséért, Csonka Lászlónak, honlapunkat gondozó főszerkesztőnek!”
 
 
 
Majd folytatta:
 
„Működésünk fenntartásában, a programok lebonyolításában, a problémák kezelésében kértünk és kaptunk segítséget a szakmai szervezetektől. Anyagi-, szakmai-, és természetbeni támogatásuk nélkülönözhetetlenek számunkra! Itt és most is szeretnék köszönetet mondani tevékenységünket segítő
munkájukért, támogatásukért:
 
 Török Dezső Úrnak, B-A-Z.Megyei Közgyűlés volt Elnökének, aki a Nemzedékek Találkozója-, és a klubvezetők továbbképzéséhez nyújtott anyagi támogatást;
 Füzesséri József Úrnak, Szikszó város volt Polgármesterének, a dalkörök nagyon színvonalas találkozója megszervezéséért, és munkánkat segítő-, egyéb sokoldalú támogatásáért;
 A B-A-Z. Megyei RFK. Bűnmegelőzési Osztályának: közülük is Dudás Péter Úrnak, a Bűnmegelőzési Osztály volt vezetőjének és Simkó
Imre, volt o.v. helyettes, jelenleg mb. Osztályvezető Úrnak, a nyugdíjasok elleni bűnmegelőzésben történő sokirányú tevékenységükért, munkánk segítőkész támogatásáért;
 Dr. Prókai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Igazgatónőjének, összejöveteleink-, és kulturális rendezvényeink megszervezéséhez nyújtott segítéséért;
 Tóthné Varga Zsuzsannának, BAZ. Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Osztályvezetőjének, értékes szakmai tanácsaiért, segítéséért;
 Somorjai Lehel Úrnak a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház Igazgatójának, munkánk megfelelő szervezésének biztosítását szolgáló lehetőségért.”
 
A köszöntések után az elnök köszönetet mondott mindazoknak akik a rendezvények lebonyolításába nyújtottak pótolhatatlan segítséget a Szövetségnek:
 
„Mint ahogyan említettem, ez évben is sok-, nagy részvételi létszámot mozgató, az idősebb korosztály értelmes/hasznos időtöltését szolgáló rendezvényünk volt. Köszönetet mondok a különböző művészeti ágakban lezajlott vetélkedők, programok megszervezésében önzetlen segítséget nyújtó támogatásért, a
művelődési házak vezetőinek, és a színvonalas lebonyolításban segédkező munkatársaiknak:
 Lengyel Béres Klárának, az Alsózsolcai-, Kércsi Tibor Úrnak, az Encsi-, Gál Péter Úrnak, a Szikszói-, művelődési központ, művelődési ház, inkubátorház igazgatóinak;
 
Szeretném nagyrabecsülésemet és köszönetemet kifejezni a rendezvényeink igényes/színvonalas megtartását elősegítő szakembereknek, közülük is:
 Fecske Csaba, és Papp Lajos, József Attila Díjas költőknek,
 Érsek Csanádi István, latin-magyar szakos középiskolai nyugdíjas
igazgatónak.
 Sportvetélkedőink sorában a legjelentősebb volt a Bellér Lászlóné és helyettese Kedvesné Begala Mária főszervezésében, 8 sportágban megrendezett, 3 napos Országos „Bellér László” Emlékverseny, Sportvetélkedő. Köszönet- és elismerés érte!
 Az országos megmérettetéseken, versmondóink: Budapesten; dalosaink:
Salgótarjánban és Győrben; dalköreink: Balatonalmádiban;
tánccsoportjaink: Békéscsabán értek el országosan is kiemelkedő-, nagyon szép eredményeket! Ennek felsorolásától most eltekintek!
 Mindezeken túl:
o Munkánk igényes, megfelelő színvonalú végzéséhez, a közvélemény tájékoztatásához pótolhatatlan segítséggel járult hozzá: Kácsorné Nagy Aranka nyomdász, Búzafalvi Győző, és reméljük ezt követően is folyamatosan Detzky Anna, az Észak-Magyarország újságírója.
o Ugyancsak óriási segítség számunkra, Nagy János segítőkészsége, aki a NYOSZ illetve Érdekvédelmi Szövetségünk közötti futárposta
szolgálat szerepét vállalta és látja el igazán elismerésre méltóan.
o Külön szeretném megköszönni Borkúti László, Úrnak, Miskolc MJ. Város Önkormányzata /egyéni körzetben megválasztott/ képviselőjének, segítőkészségét, és rendezvényeik helyezettjeinek színvonalas elismerését szolgáló, szponzorajándékait.
 
Köszönöm az elnökségünk-, felügyelő bizottságunk-, és munkatársainknak is, az odaadó, önzetlen munkájukat.”
 
 
 
Majd az elnök bejelentette:
„A Nyugdíjasok Országos Szövetsége, a nyugdíjasok érdekében végzett, önzetlen kiemelkedő munkájuk alapján,
 
 Kedvesné Begala Máriát, az Ózdi Nyugdíjas Klub elnökhelyettesét;
 Molnár Gabriellát, az „Életért a Rák Ellen” Egyesület vezetőjét;
 Molnár Józsefet, megyei elnökségünk tagját, a Sajókeresztúri „Őszi Napsugár” Nyugdíjas Klub vezetőjét „a legjobbaknak kijáró Díszoklevél” kitüntetésben részesítette.
 
Nevezettek közül: Kedvesné Begala Mária, és Molnár József, kitüntetését Budapesten, 2019. december 9-én átvette, az én tisztem itt és most, Molnár Gabriella kitüntetését átadni!”
 
Ezt követően az elnök kitüntetéseket és szerény ajándékokat adott át:
„A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöksége, 2012. okt. 15-i határozatával, a nyugdíjasokért végzett önzetlen
munka elismeréséül, a 2012. évtől, évente 5 fő részére Oklevelet és „Elismerés a nyugdíjasok érdekében végzett munkáért” feliratú elismerő plakettet alapított!
Ez évben, a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség Elnökségének, 2019. augusztus 26-i, és november 4-i, egyhangú
döntése alapján, a nyugdíjasokért végzett önzetlen munkája elismeréséül, az alábbi 5 személyt részesíti/részesítette kitüntetésben:
 
 Török Dezső, a BAZ. Megyei Képviselőtestület volt elnöke; (Kitüntetését, a Nemzedékek Találkozója alkalmával vette át!)
 Pasztercsák Istvánné Lívia, a BAZ. Megyei és Miskolc Városi NYÉSZ elnökhelyettese; (Külföldi útja miatt, kitüntetését, a 2019.
december 2-án megtartott elnökségi ülés alkalmával vette át!)
 Füzesséri József, Szikszó Város volt Polgármestere;
 Bugoczi Lászlóné, Összefogás Csobádért Nyugdíjas Klub, elnöke;
 Nagy János, a Szépkorúak Barátság Nyugdíjas Klub elnökhelyettese.
 
Megköszönve segítőkész támogatásukat, a NYÉSZ elnöksége nevében, kérem a megnevezetteket, hogy vegyék át szerény tárgyjutalom ajándékukat.
 
 Borkúti László Úr;
 Búzafalvi Győző Úr;
 Csonka László Úr;
 Detzky Anna Úrhölgy;
 Dudás Péter, Tábornok Úr;
 Kércsi Tibor Úr;
 Lengyel Béres Klára Úrhölgy;
 Péderi István Úr;
 Simkó Imre alezredes Úr;
 Somorjai Lehel Úr;
 Tóthné Varga Zsuzsanna Úrhölgy”
 
Az elismerések átadása után az elnök, még egyszer megköszönte, a jelenlévők Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugdíjas társadalmáért végzett-, és az Érdekvédelmi Szövetség munkáját segítő közreműködését, a további gyümölcsöző együttműködés reményében, kívánt mindenkinek:
 
„Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és a megye nyugdíjas társadalmának is, jó egészséggel, sikerekkel- és nagyszerű eredményekkel, nagyobb anyagi biztonsággal, és több derűvel kísért Békés-, Boldog Új Esztendőt!”