Küldöttgyűlés a 2018-as évről

 
Megtartottuk a 2018-as évet értékelő Küldöttgyűlésünket
2019. április 12.
 
 
 
A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, 2019. április 12-én, a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban tartotta meg a 2018. évet értékelő, és a 2019. év feladatait meghatározó Küldöttgyűllését. A Küldöttgyűlésen, 57 nyugdíjas klub képviseletében, 37-en vettek részt. A határozatképes Küldöttgyűllés ellenszavazat nélkül fogadta el az elnök által előterjesztett elnökség, elmúlt évről szóló beszámolóját, pénzügyi beszámolóját és 2019. évi tervét, valamint a közhasznúsági jelentését, melynek kivonatát a későbbiekben honlapunkon olvashatja.
 
 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Visszatekintve a magunk mögött hagyott esztendőre, megállapíthatjuk, hogy
érdekvédelmi szövetségünk jól szervezett-, a nyugdíjasok igényeihez igazodó,
sok programot felvállaló, szép eredményeket felmutató, sikeres esztendőt zárhat.
A BAZ. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, a
beszámolás időszakában, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően végezte
munkáját. A korábbi évekhez hasonlóan széleskörű tevékenységről adhatunk
számot. Közhasznú státuszunkból fakadóan, /lehetőségeink határain belül/
igyekszünk a megye minél nagyobb létszámú idősebb korosztályú lakosságának,
életminősége-, élethelyzete, jó közérzete javítását szolgálni.
Az elnökség évente történő beszámolójának, éves tevékenységünk értékelésének
célja, a tapasztalatok levonása, a további feladatokkal kapcsolatos teendők
megbeszélése. A honlapunkon történő közzétételével pedig azt akarjuk elérni,
hogy minél több nyugdíjas ismerje meg a NYÉSZ tevékenységét, kötődjön
hozzánk és vegye igénybe szolgáltatásainkat.
Beszámolónkat, eddig minden évben társadalmi körülmények elemzésével
kezdtük, javaslom, tegyük ezt most is:
 A lakosság száma megyénkben 2017. 01. 01-én 654.402 fő volt, 2018. elején
már csak 648.216 fő! Megdöbbentő, hogy egy év alatt 6.186 fővel csökkent a
lakosság! Ez annyi, mintha Boldva, Sajósenye, Sajóvámos, Sajópálfala és
Borsodszirák, tehát 5 település tavaly eltűnt volna a megye térképéről!
 A népesség korösszetételében az idős korosztályok száma és aránya tovább
növekedett. Míg megyénkben száz gyermekkorúra 113 időskorú jut, addig
országosan ez a szám 128-ra tehető.
 A megye lakosságának átlagos életkora folyamatosan nő, annak ellenére,
hogy 2018-ban a megyénkben született fiúgyermek 7 évvel számíthat
rövidebb élettartamra (70 év,), mint lány társa (77 év). (Budapesten ez több
mint 74, illetve 80 év!).
 A népességen belül az idős korosztályok száma és aránya tovább növekedett.
A változást a 65 éves és annál idősebb korosztály kissé növekedő, illetve a
15-64 közötti korosztály – az aktív korúak – erőteljes csökkenő száma és
aránya jelzi leginkább. Míg a 15-64 év közötti korosztály létszáma több mint
51.000 fővel csökkelt, addig a 65 éven felülieké 7.000 fővel nőtt.
 Ennek kicsit ellentmond, de tényekkel igazolt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a halálozás gyakorisága és trendje rosszabb, mint az országos
átlag. Megyénkben összefüggő többlethalálozással bíró területek férfiaknál
az északi tájakon helyezkednek el, ahol az országos halálozási szintet 35
százalékkal haladta meg, a nőknél az ózdi és a cigándi járás bizonyult
leginkább érintettnek. Ennek valószínűsíthető oka, az élethelyzet romlása
valamint az egészségügy állapota. Megyénkben van a legtöbb tartósan
betöltetlen háziorvosi praxis, a beszámolás időszakában szám szerint: 46!
Ebből 8 körzetben, több mint 14 éve nincs orvos! Az egyre rosszabb
megbetegedési és halálozási mutatók okai, az egyre kevesebb-, elöregedő-,
fáradt háziorvos létszám, a csökkenő kórházi ágyszám, a növekvő szakorvosi
várakozási idő, és az életmódból származó romló lakossági egészségügyi
állapot.
 Sok az egyedül maradó, párját vesztett idős ember (a 60 és 69 éves kor
közötti emberek 24,4 százaléka özvegy, ami 47 százalékra ugrik 70 és 79
éves kor között). De az időskori elmagányosodás oka az is, hogy sok fiatal, a
jobb megélhetés reményében elköltözik megyénkből. Nagyon sokan a
határon túl találnak jobb megélhetést maguknak. Megyénkben nőtt a magára
maradt, egyedül élő idős emberek száma. Az elmagányosodás az időskori
depressziónak is kulcstényezője. Sokan e miatt is betegek, segítségre,
gondoskodásra szorulnak.
 A bentlakásos idős otthonokba hosszú a várakozási idő, a nyugdíjakhoz
képest magasak a térítési díjak, megfizethetetlenek az egyszeri belépési
költségek. A nappali ellátás megszervezésére általában, csak nagyobb
települések esetében van lehetősége az önkormányzatoknak.
 A nyugdíjak megyén belüli mértékéről nem áll rendelkezésre korrekt,
elemzésre alkalmas adat! A KSH elérhető statisztikája alapján megyénkben a
nyugdíj, és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, egy főre vetített átlaga, 2018.
01. 01.-én egy ellátottra 110.827 Ft. (Országosan 117.485 Ft, Budapesten
145.639 Ft a nyugdíjátlag!) Ez az adat megyénkben 172.154 fő nyugdíjban,
vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő átlagát jelenti! (Ez a szám 2010-ben
még 209.376 fő volt!)
 A Publicus Intézet reprezentatív kutatása alapján, az aktívak körében minden
vizsgált társadalmi csoport úgy gondolja, hogy a mostaninál többet költsön a
nyugdíjasok helyzetére. Tíz válaszadóból nyolc (81 százalék) szerint, bár a
nyugdíjasok helyzete javult, még mindig túl sokan vannak, akiknek túl kevés
a nyugdíjuk. Kicsivel többen (85 százalék) gondolja úgy, hogy a
nyugdíjasoknak akkor is jár a tisztességes megélhetés, ha ez az adófizetőknek
nagyobb terhet jelent. Ezekről minden vizsgált társadalmi csoport hasonlóan
gondolkodik.
 Elnökségünk teljes mértékben egyetért. a III. Országos Nyugdíjas
Parlamentet előkészítő, BAZ. Megyei Nyugdíjas Parlament megállapításaival
és az megerősíti: „Igényeljük a nyugdíj-rendszer generális újragondolását.
Nem mondhatunk le a nyugdíjminimum jelentős emeléséről, a rugalmas
nyugdíjba vonulás lehetőségéről, ezen belül kiemelten az előrehozott
öregségi nyugdíj visszaállításáról, valamint az éves nyugdíjemelés
mértékének megfelelő növeléséről, számítási módjának megváltoztatásáról, a
méltányos felzárkóztató, korrekciós programról.”
 Több szempontból is igazságtalannak tartjuk az inflációkövető
nyugdíjemelés: Mert nő a különbség a munkaerőpiacon lévők és a
nyugdíjasok között. (10-12%-os bérnövekedéssel szemben a nyugdíjak csak
2,7%-kal növekedtek). Minél tovább kap valaki nyugdíjat, annál inkább
elszegényedik a munkában lévőkhöz képest. Sajnos a nyugdíjak emelésénél a
maginflációval, és nem a „nyugdíjas kosarat” követő inflációval számolnak!
 Hozzájárul az elszegényedéshez, hogy nő a különbség a nyugdíjas
társadalmon belül is, az átlag alatti nyugdíjban részesülők és az átlag feletti
nyugdíjjal rendelkezők között. Mindezeket ki lehetne küszöbölni, de legalább
is enyhíteni (mérsékelni), igazságosabbá lehetne tenni, ha a nyugdíjak, az
átlagnyugdíjra a „nyugdíjas kosárnak” megfelelő inflációt figyelembevevő,
svájci indexálással kiszámított összeggel növekedne egységesen, a kevesebb
és az átlag feletti nyugdíjnál is.
 Tapasztalható, hogy sajnos, /valószínű a közömbösség-, a fásultság hatására
és az újonnan nyugdíjba vonultak közösségi tapasztalásainak hiánya miatt is/,
nyugdíjas közösségeinknél tovább csökkent, az új tagok közösség iránti
érdeklődése. Ezt eredményezheti, az érdekvédelem erőtlensége,
tehetetlensége is.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Szervezetünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetség egyik
tagszervezete.
Fő célkitűzésünk továbbra is, hogy sajátos lehetőségeinkkel-eszközeinkkel
javítsuk a megye nyugdíjasainak, idősebb nemzedékének életminőségét,
élethelyzetét, közérzetét.
 Akkor jó a nyugdíjasok közérzete!
 Ha anyagi, és szociális biztonsága megfelelő,
 egészsége kielégítő,
 fizikai állapota életkorának megfelelően kompatibilis,
 mentálhigiénés problémákkal nem küszködik.
 Fontos feladatunk az idősebb korosztály számára társas kapcsolatokat jelentő
közösségek, klubok szervezése, létrehozása.
 Az elmagányosodás /mint ahogyan erről már szó esett/ az időskori
depressziónak is kulcstényezője. A depresszió, a fő oka a
megbetegedéseknek, a rossz életminőségnek. A depresszióban
szenvedők között nagyobb a szívbetegség-, a cukorbetegség
kialakulásának a valószínűsége, nem is beszélve arról, hogy a
depresszió sok esetben öngyilkossághoz is vezethet.
 Megyei Érdekvédelmi Szövetségünkhöz jelenleg 56, kis nyugdíjas
társadalmi közösség – ha úgy tetszik – nyugdíjas klub, /érdeklődési
kör/ tartozik. Nagyon nem vagyunk elégedettek, hiszen a megyénk 358
településén bőven van még tennivalónk. A Megyei Képviselőtestület
elnökével korábban közösen levélben kerestük fel településeink
polgármestereit, hogy legyenek partnerek újabb nyugdíjas közösségek
létrehozásában.
Annál is inkább, mert így szervetettebb keretek között oldható meg az
idősebb generáció, aktívabbá tétele érdekében végzendő munkánk!
 A teljesség igénye nélkül, a beszámolás időszakában, mit tettünk ezen a
területen?
 Ismeretek bővítése rendszeres és szervezett keretek között,
tervszerűen, nagy érdeklődés mellett zajlik:
 időskori egészségmegőrző/betegség megelőző programokat
szervezünk.
 Interaktív előadások szervezését vállaljuk
tagszervezeteinknél, és megyei szinten, nagyobb
rendezvényeink alkalmával bemutatókat,
szűrővizsgálatokat szervezünk.
 Különböző kiadványokat, szóróanyagokat terjesztünk,
amelyek az egészséges életmódra hívják fel a figyelmet.
 Bűnmegelőzés érdekében:
 2005-óta – a BAZ Megyei Rendőrkapitánysággal írásban
rögzített – együttműködési megállapodás alapján, szintén
tervszerűen és igény szerint is klubjainkban interaktív
előadásokat szervezünk, biztonságtechnikai bemutatókat
tartunk.
 A Megyei RFK. Bűnmegelőzési osztálya által készített,
figyelemfelhívó propaganda és szóró anyagokat
rendszeresen eljuttatjuk a tagszervezeteken keresztül a
nyugdíjasokhoz.
 Áldozatsegítő megyei központtal írásos együttműködési
megállapodásunk van. Ez alapján – igény szerint –
figyelemfelkeltő előadásokat szervezünk, az áldozattá válás
megelőzése érdekében, és az áldozatsegítés lehetőségeiről.
 Jogi- és fogyasztóvédelemi segítségnyújtó/tanácsadó
szolgáltatásainkat sokan veszik igénybe. Figyelemfelhívó
előadásokat szervezünk igény szerint a tagszervezeteinknél.
 Számítógépes- és okos telefonos ismeretek korszerű bővítését
célozza, az „Ifjúsági Központtal” együttműködésben-,
középiskolások bevonásával szervezett, akár személyre szabott
egyéni, illetve csoportos tanfolyamaink.
 Több művészeti ágban felmenő jelleggel vetélkedőket-megmérettetések
szervezünk:
 A vers- és prózamondó versenyek legtöbb helyen a nyugdíjas
közösségekben kezdődnek. A megyei megmérettetéseket József Attila
születésnapjához kapcsolódóan, a „Költészet Napja”-hoz közeli
időpontban tartjuk.
 A számtalan szavalóversenyt megjárt és megnyert versszerető-, és
művészi átéléssel tolmácsoló nyugdíjas tagtársunknak, a Nyugdíjasok
Országos Szövetsége által meghirdetett Költészeti Szemlén három
egymást követő évben az „Év versmondója” címet elnyert Péderi
Istvánnak, nagysikerű, önálló előadói délutánt szerveztünk a II. Rákóczi
Ferenc Megyei- és Városi Könyvtárban.
 A dalkörök-kórusok versenye Szikszón, mindig, és 2018-ban is,
nagyszámú közönséget és fellépőt vonzott.
 Hasonlóképen a Szenior dalosok évente megrendezett versenye,
Alsózsolcán, melyet különböző kategóriákban szervezzük (magyar nóta,
népdal, táncdal, egyéb, operett, opera, műdal kategóriákban).
 Nyugdíjas klubjainkban nagyon sok a valamilyen művészeti ágban, magát
megmutatni akaró egyén, illetve művészeti együttes. Számukra is több
lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra. Ilyen pl. a megye más-más
városában, minden évben megrendezésre kerülő-, nagyszabású
rendezvényünk, a Nemzedékek Találkozója. Az elmúlt évben nagy sikerrel
Alsózsolcán, ez évben 18. alakalommal Szikszón rendezzük meg. A
rendezvényen öntevékeny nyugdíjas művészeti csoportok, szólisták (évente
több százan) mutatják meg tudásukat/tehetségüket.
A rendezvénynek – túl azon, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosít a
nyugdíjas közösségek számára – más funkciói is vannak:
 A nemzedékek közötti kapcsolatok ápolása és elmélyítése,
 A résztvevők ismerjék meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye városait,
 Mindemellett célunk a közösségépítés, a kapcsolatok-, barátságok
kialakítása a különböző korosztályos csoportok között, amelyek nem
egyszer kölcsönös meghívásokat/szerepléseket, baráti találkozásokat
eredményeznek.
 És nem utolsó sorban, az időskori aktivitást is szolgálja, hiszen mind a
felmenő jellegű vetélkedők, mind a Nemzedékek Találkozója, előzetes
folyamatos felkészülést igényel. Hasznos-aktív időtöltést jelent a
szereplőknek, folyamatos feladatot nagyszámú szervezőgárdának és
kiváló aktív kikapcsolódást a résztvevőknek.
 Szervezünk olykor szellemi vetélkedőket is. Az elmúlt évben nagy sikerrel
zajlott, a Szikra Alapítvánnyal közös, a középiskolások bevonásával
megszervezett „Kortalan Kvíz” című vetélkedőnk.
 Sokan élnek a lehetőséggel és biztatásunkkal részt vesznek a III. kor
egyeteme-, illetve a bűnmegelőzéssel kapcsolatos, Miskolci egyetemi
kurzusokon.
Tevékenységünk a rekreáció, és a fizikai erőnlét szinten tartása érdekében:
 A kül- és belföldi kirándulásaink, egyben ismereteket is bővítő
alkalmak (Eger, Karcag, Kassa, vagy a közeljövőben megszervezendő
szlovákiai Eperjes, Lőcse; illetve Nagyvárad.)
 Ugyanez mondható el a különböző rekreációs üdülési-, regenerálódási
szervezéseinkről is: Hajdúnánáson az elmúlt évben közel 250
nyugdíjast üdültettünk. Az érdeklődés sikerén felbuzdulva, ez évben,
hat turnusban 4 napos üdüléseket szervezünk, mintegy 300 fő
részvételével. Hajdúnánás ad otthont a tagszervezet vezetőink
csapatépítő, tapasztalatcsere célját szolgáló tanfolyamainknak is.
 Az elmúlt évben, nagy jelentkezői létszámmal, nyolcadik alkalommal,
az Erdély Szovátára szerveztünk üdülő/kiránduló csoportot. Ez évben
is tudunk hasonló lehetőséget biztosítani. Az októberben, korlátlan
wellness használattal, svédasztalos ellátással-, szendvicsebéddel, és
kirándulásokkal tarkított pihentető programunk a nyugdíjas
pénztárcával kompatibilis áron lett kialakítva.
 A beszámolás időszakában tizenkettedik-, ez évben tizenharmadik
alkalommal kerül sor Ózdon, a Bellér László emlékére szervezett
Országos Nyugdíjas Sportnapok megrendezésére, nyolc sportágban:
asztalitenisz, atlétika, lövészet, természetjárás, úszás, illetve sakk, teke,
tenisz sportágakban. A besorolás három korcsoportban történik: 65 év
alatt, 65-70 év között, valamint 70+. A beszámolás időszakában is,
több mint 200-an vettek részt versenyzőként a rendezvényen.
 Az országosan meghirdetett „Szenior Mozgás Program” keretében,
„Ép testben ép lélek – Sport egy életen át” gondolat jegyében, az
országos kiírásnak megfelelően, több mint 1000 órát teljesítettünk. E
program keretében igyekszünk meggyőzni az időseket arról, hogy a
rendszeres fizikai aktivitás, testedzés, sport, ellensúlyozza a szervezet
képességeinek romlását, csökkenti a betegségek kockázatát, illetve már
a kialakult betegségnél segít a jobb életminőség elérésében, segít
fenntartani az önálló életvitelhez szükséges fizikai és szellemi
teljesítőképességet. Úgy tűnik sokan vevők erre!
 Népszerű a „Tüdőgyulladás Világnapja” alkalmával megrendezésre
kerülő „Séta az egészséges tüdőért” programunk (Tapolcán a kb. 3 km-
es sétát jó levegőn, – közel 100 fővel valósítottuk meg.)
 A beszámolás időszakában szerveztünk Bükki túrát „A láb, mindig
kéznél van.” elnevezéssel. A szakadó esőt követő túrán, Lillafüreden,
közel száz fő vett részt. Ez évben: Miskolc-Tapolcaindulással, a
Sziklakápolna és a Görömbölyi Grál pince megtekintésével, a végén
szalonnasütéssel egybekötve tervezzük a túrát.
 
 
Az interneten közzétett felmérés szerint: az egészségi állapotot meghatározó
tényezők közül az életmód (mozgás, egészséges táplálkozás, a stresszmentes
élet, a káros szenvedélyek mellőzése) 43 százalékban, az egészségügyi ellátás 11
százalékban befolyásolja. Ezt felismerve, tevékenységünkkel így kívánunk
hozzájárulni a minél jobb egészségben eltöltött, aktív időskor megéléséhez.
Közhasznú civilszervezet vagyunk!
Rendezvényeinket szóróanyagokon és honlapunkon is rendszeresen
közzétesszük, azok nyitottak, mindenki számára többnyire előzetes
bejelentkezés alapján elérhetőek.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
 Az Észak-Magyarországi Régió, /Borsod-, Heves-, Nógrád megye/ nyugdíjas
szövetségeivel, továbbra is a 2006-ban megkötött Regionális Együttműködési
Megállapodásnak megfelelően dolgozunk. A regionális rendezvényeink
megtartása, megszervezése színvonalasak.
 Munkánknak, szakmaiságunknak továbbra is fontos segítői a különböző
szakmai szervezetek: a BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság /Bűnmegelőzési
Osztálya/, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, viszont a BAZ. Megyei
Kormányhivatal rendszerbe állításával, az Egészségbiztosítási Szakigazgatási
Szervezetével, valamint az ÁNTSZ–el a kapcsolattartás megszűnt. Pályázati
feladataink szakszerű megoldását, tagszervezeteink civiltörvénynek
megfelelő működését, nagyban segítette a „Szárnysegéd” Civil Szolgáltató
Iroda.
 Továbbra is nagyon fontosak számunkra azok a kapcsolatok, amelyek
programjaink színvonalas lebonyolításához nyújtanak támogatás:
Vezetőváltást követően is, a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, az Alsózsolcai Közösségi Ház, az Encs
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Szikszói Inkubátorház, valamint
az Ózdi Művelődési Intézmények és sportközpontok. Sok nyugdíjas igénybe
veszi a Célcsoport Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda szolgáltatásait, a
„Szuper vagy Nagyi” c. ingyenes számítógépes egyénre szabott tanfolyamait.
 Az általunk szervezett regionális-, és országos rendezvények megtartását
anyagi támogatásával segítette, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek
Országos Szövetsége.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
A beszámolás időszakában a működés tárgyi-technikai feltételein /igényelt
pályázati támogatás hiányában/ javítani sajnos továbbra sem tudtunk. Továbbra
is cserére-, korszerűsítésére szorulnak számítástechnikai eszközeink.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 163/2017. (IX.21.) számú döntésével
bér nélküli irodahasználattal segíti munkánkat, viszont a szinte életveszélyessé
vált homlokzat felújítása a mi feladatunk lenne, melyet pénz hiányában eddig
elvégeztetni nem tudtunk.
Néhány gondolatot a közhasznú tevékenységünkről:
 Ügyfélfogadási napjainkon, hetente két alaklommal (segítségnyújtás egyéni
és közösségi problémákban, jogi-esélyegyenlőségi tanácsadás, stb.) bárki
segítséget kaphat. Igény szerint a területen, a nyugdíjas klubok szervezési-,
rendezvény előkészítési-, valamint szakmai kérdésekben felmerülő gondjaik
megoldásában is folyamatosan rendelkezésre állunk.
 Tapasztaljuk, hogy továbbra is népszerű, a napi rendszerességgel megújuló
honlapunk, ez által egyre több nyugdíjashoz, érdeklődőhöz tudunk eljutni.
Köszönet ezért honlapunk gondozójának, Csonka Lászlónak. A honlap
látogatottsága számottevően emelkedett: az egyedi látogatók száma naponta,
olykor meghaladja a 3.000 főt, a látogatott oldalak száma pedig rendszerint, a
napi harmincezer oldalt.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Hét fős elnökségünk, külön elfogadott /honlapunkon is közzétett/ éves
munkaprogram alapján fogja össze és irányítja-, sok önkéntes segítségével a
NYÉSZ tevékenységét.
Terveink szerint új elnökségi tag, jelen Küldöttgyűlésen való megválasztásával,
jobban társadalmasíthatjuk és nagyobb beleszólási lehetőséget kaphatunk, a
nyugdíjasok érdekei érvényesítését talán hatékonyabban felvállalni képes,
Országos Nyugdíjas Parlament munkájába.
A NYÉSZ mindennapi tevékenységét, nagyszámú önkéntes segíti, beleértve
nyugdíjas közösségeink vezetőit, a NYÉSZ tisztségviselőit és gazdasági-
valamint adminisztratív munkát végzőket is.
A NYÉSZ. Felügyelő Bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik
munkánkat.
Megítélésünk szerint, a fegyelmezett-, felelősségteljes tervszerű munka, a
beszámolás időszakában is megfelelően szolgálta az információk cseréjét a
klubvezetők munkájának segítését.
Rendezvényeink mindig jól átgondolt és kidolgozott forgatókönyv szerint
történnek.
A beszámolás időszakában végzett szerteágazó tevékenységünket, anyagi
lehetőségünkhöz képest, a kapott támogatásoknak (BAZ Megyei Közgyűlés
elnöki keret, Stonehenge Bankház támogatása, Miskolc MJ. Város
Önkormányzata, Salkaházi programtámogatás, NYOSZ. támogatásnak)
köszönhetően, terveinknek megfelelően egyre magasabb színvonalon, de nagyon
takarékos körülmények között, a rendezvények résztvevőinek szerény anyagi
hozzájárulásával tudtuk csak megoldani.
Anyagi helyzetünket részleteiben a pénzügyi beszámoló tartalmazza!
Büszkék vagyunk mindazokra, akik a különböző művészeti ágakban megtartott
megyei megmérettetéseken kiváló teljesítményeikkel sikeresen szerepeltek, és a
regionális megmérettetéseken is túljutva az országos versenyeken öregbítették
Érdekvédelmi Szövetségünk hírnevét. Kimagasló teljesítményeikről
honlapunkon folyamatosan tájékoztatót adtunk.
A beszámoló kapcsán megemlítem, hogy a NYOSZ elnöksége 2018-ban, a
NYOSZ 30. évfordulója alkalmával, a NYÉSZ elnökét, „PRO SENIORE”
kitüntetésben részesítette.
Érdekvédelmi Szövetségünk elnöksége 2012. okt. 15-i határozatával, a
nyugdíjasokért végzett önzetlen munka elismeréséül, évente 5 fő részére
Oklevelet és „Elismerés a nyugdíjasok érdekében végzett munkáért” feliratú
elismerő plakettet alapított!
A nyugdíjasokért végzett segítőkész, odaadó önzetlen munkájáért 2018-ban
elismerésben részesültek:
 Bellér Lászlóné, Ózdi Nyugdíjas Klub;
 Juhász Lajosné, Rudabánya Rozmaring Asszonykórus;
 Siska Andrásné, Közigazgatási Nyugdíjasok BAZ. Megyei Klubja;
 Szabóné Nagy Julianna, Baross G. Nyugdíjas Klub, Miskolc;
 Szabó Sándorné, Sátoraljaújhelyi Oroszi Xénia Nyugdíjas Klub
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Az Érdekvédelmi Szövetségünk 2019. évi, közösen kimunkált, pontos
időpontokra lebontott részletes programját, a Küldöttgyűlésünket megelőző
tagszervezetvezetői értekezletünkön kiosztottuk, az a honlapunkon
(www.baznyesz-miskolc.hu) is szerepel, ezért ennek ismertetésével, nem
kívánok időt tölteni!
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Az Érdekvédelmi Szövetségünk elmúlt évi tevékenységéről, Elnökségünk
nevében, ennyiben kívántam beszámolni.
Írásban már korábban kiosztottuk azokat a terveinket, tervezett
rendezvényeinket, a versmondóra és a dalos versenyekre szóló nevezési lapokat
is, melyeket döntéseink alapján, ez évben kívánunk megvalósítani.
Egyébként valamennyi felhívás és nevezési lap is, honlapunkról letölthető.
Kérem, hogy segítségetekkel minél több nyugdíjas szerezzen tudomást
szándékainkról, és vegyen részt rendezvényeinken!
Elnökségünk megköszöni tagszervezeteink vezetőinek és tagságának tevékeny
hozzáállását, és kéri a további segítőkész támogatást!
Vállalt feladataink valamennyink hasznára, közérzetünk javítása érdekében
megoldhatóak!
Tapasztalataink bizonyítják, hogy megéri a fáradozás!
 
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy az Elnökség Beszámolóját vitassa meg,
és megvitatás után fogadja el!
Elnökségünk a beszámolót, a 2019. március 25-én megtartott elnökségi ülésen,
megvitatta és azt, az ott eldöntött javaslatokkal kiegészítve, megvitatásra és
jóváhagyásra a Megyei Szövetség 2019. április 12-i Küldöttgyűlése elé terjeszti.
 
Teszárovics Miklós
NYÉSZ. Elnök