Beszámoló 2020-ról

 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Praktikus okok diktálják, de törvény általi kötelességünk is, hogy a járvány szabta korlátozott körülmények között is számot adjunk működésünkről, tevékenységünkről.
 
Az elnökség évente történő beszámolójának, éves tevékenységünk értékelésének célja, a tapasztalatok levonása, a további feladatokkal kapcsolatos teendők megbeszélése. A honlapunkon történő közzétételével pedig azt akarjuk elérni, hogy minél több nyugdíjas ismerje meg a NYÉSZ tevékenységét, kötődjön hozzánk és vegye igénybe szolgáltatásainkat.
 
Beszámolónkat, eddig minden évben társadalmi körülmények elemzésével kezdtük, javaslom, tegyük ezt most is:
 
B.A.Z. megye 358 településén élő lakóinak száma: meghaladja a hatszázezer főt (az ország lakosságának mintegy 6,5%-a) Folyamatos csökkenés tapasztalható, hiszen míg 2018. elején 648 216 fő volt, 2019 pedig 636.678 fő volt. Megdöbbentő, hogy tavalyelőtt egy év alatt 5.769 fővel, a beszámolás időszakában, a pandémia miatt is, ettől jóval, magasabb létszámmal csökkent a lakossági létszám!
 
 Az időskorú lakók száma, meghaladja az összlakosság egynegyedét (25,84%). Ezen belül a 65 évnél idősebbek száma: pedig több mint 72%, a megye népességének közel 20%-a%.
 
 Magyarország egészségügye 2003 és 2018 között mindenféle mutatóban leszakadó pályára került a visegrádi országokhoz és az EU 15 fejlett országához képest, és sajnos az a tapasztalatunk, (a médiában elhangzott hírek alapján is), hogy megyénkben a pandémia alatt sem javult a helyzet, sőt bizonyos mértékben, a krónikus betegek zavartalan ellátásának akadályai miatt romlott. Az idősebb-, a „megroggyant egészség állapotú” korosztályt érinti ez a leginkább. Ehhez járul hozzá, hogy megyénkben a betöltetlen háziorvosi praxis tavaly 51 volt, és ebből 8 körzetben, több mint 15 éve nincs orvos! Az egyre rosszabb megbetegedési és halálozási mutatók okai, az egyre
kevesebb-, elöregedő-, a pandémia miatt is túlterhelt, fáradt háziorvos létszám, a szakorvosi ellátás bizonytalansága, és ha hozzá is jut a beteg, a növekvő várakozási idő, valamint az egyre romló életmódból származó egészségügyi állapot.
 
 A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján tovább nőtt és újabb csúcsra emelkedett tavaly a relatív jövedelmi szegénységben élő nyugdíjasok aránya Magyarországon. 2018-ban 11 százalékos volt körükben a relatív jövedelmi
szegénység, ami azt jelenti, hogy 238 ezer nyugdíjas havi 93 312 forintnál kevesebb pénzből is él. Egy év alatt az érintettek száma közel 28 ezer fővel emelkedett. Tapasztalataink szerint ez a tendencia megyénkben is érezhető.
 
 Az átlagos infláció majdnem kétszeresével, 7,8 százalékkal  nőtt. Az élelmiszerek ára,  ettől is magasabb. Például a sertéshús 11,5 százalékkal, kenyéré 7,6, a tojás csaknem 9 százalékkal, a cukor 14,5 százalékkal, a friss gyümölcs 44,9 százalékkal drágult. Köztudott, hogy a nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással élők elsősorban (kizárólagosan) élelmiszerekre, gyógyszerekre és lakhatásra költik (többségében) kevéske nyugdíjaikat. Ez
utóbbiak ára is emelkedett.
 
 Különösen nehéz a helyzet megyénkben az Ózdi, és az Encsi járásban, ahol az egy lakosra eső összes nettó jövedelem penzcentrum.hu adatai szerint/ 731 819 Ft/év/fő.  
 
 A gondok megoldásán nem sokat segít, hogy a kormány évközben, 0,6%-al emeli visszamenőleg a nyugdíjakat.
 
 Hozzájárul az elszegényedéshez, hogy nő a különbség a nyugdíjas társadalmon belül is, az átlag alatti nyugdíjban részesülők és az átlag feletti nyugdíjjal rendelkezők között. Mindezeket ki lehetne küszöbölni, de legalább is enyhíteni (mérsékelni), igazságosabbá lehetne tenni, ha a nyugdíjak, az átlagnyugdíjra a „nyugdíjas kosárnak” megfelelő inflációt figyelembevevő, svájci indexálással kiszámított összeggel növekedne egységesen, a kevesebb és az átlag feletti nyugdíjnál is.
 
 A problémák megoldásában sokat segítene a vegyes indexálású nyugdíjemelés bevezetése.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, jól indult a 2020. év Szövetségünk számára. Akkor még nem gondoltuk, hogy milyen problémákkal kell szembenéznünk az év folyamán. Ebben a rendhagyó évben küldöttgyűlést és a
beszámolókat is rendhagyó módon kellett elkészítenünk és végrehajtanunk. Az esedékessé vált elnökségi megerősítést, illetve választást – tekintettel a pandémia okozta nehézségekre, korlátozásokra – úgy gondoltuk, hogy a járvány lezajlását követően halaszthatatlanul végrehajtjuk. Az összejövetelt indokoló alaposabb megbeszélés fontos lett volna abból a szempontból is, hogy az elnökségben halálozás miatt kiegészítésre, illetve az elnökség többi tagja sorában is változásokra, személycserékre van szükség. Például az elnök is közel húsz éves tevékenységét szeretné átadni. Az ezzel kapcsolatos előkészületek, a közösségeinkben felvetődött előzetes javaslatok alapján számításba jöhető érintettekkel megtörtént. A Miskolci Törvényszék Gazdasági Kollégiuma, 2021. április 27-én küldött végzéseiben viszont, 30 napos határidőt szabott meg a választás online történő lebonyolítására, és az azt követő dokumentumok beküldésére.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Szervezetünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetség egyik tagszervezete.
 
Fő célkitűzésünk továbbra is, hogy sajátos lehetőségeinkkel-eszközeinkkel javítsuk a megye nyugdíjasainak, idősebb nemzedékének életminőségét, élethelyzetét, közérzetét.
 
Akkor jó a nyugdíjasok közérzete!
 
o Ha anyagi, és szociális biztonsága megfelelő,
o egészsége kielégítő,
o fizikai állapota életkorának megfelelően kompatibilis,
o mentálhigiénés problémákkal nem küszködik.
 
Fontos feladatunk az idősebb korosztály számára társas kapcsolatokat jelentő közösségek, klubok szervezése, létrehozása.
 
A mögöttünk tudott több hónapos elszigetelődés nagyon megviseli a közösségekhez szokott embereket, pláne az egyedül-, társ nélkül élő időseket. Leginkább azok érzik ezt így és fogalmaznak meg problémákat, akik
nagyvárosokban, lakótelepeken, erkély nélküli lakásokban élik meg a karantént. A vidéken élők, illetve a kerttel, udvarral rendelkezők mentálisan is könnyebben vészelik át a korlátozásokat.
 
Általános tapasztalat, hogy az idősek betartják a szabályokat, viselik a maszkot, a hideg beálltával egyre többen a kesztyűt is. A járvány kezdetekor, tavasszal, a karantén első 4-5 hetét általában otthoni tevékenységgel töltötték,
viszont ennek lejárta után már érezték a társaság hiányát, a korlátozásokat nehezebben viselték. Legtöbben azt fogalmazták meg, hogy a gyerekekkel, főleg az unokákkal, dédunokákkal való kapcsolat hiányzott nagyon.
 
A B.A.Z. Megyei NYÉSZ honlapján 3 alkalommal is közleményekben tájékoztattuk a hozzánk tartozó szervezeteket és a tevékenységünk iránt érdeklődő nyugdíjasokat, hogy tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a karantén elején már leszervezett programokat lemondtuk. Kértük az idősebb korosztály tagjait, hogy az Országos Operatív Törzs-, és a helyileg illetékes önkormányzatok intézkedéseit kísérjék figyelemmel, s a döntéseknek messzemenő figyelembevételével, azt betartva, annak maradéktalanul eleget
téve járjanak el!
 
Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket,  a csoportos rendezvényeket!  Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas! Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel! Ezt segítendő, Európai uniós támogatásból, a Szárnyaskerék Miskolci Kulturális Egyesület által beszerzett tisztasági csomagból 50 darabot kapott Érdekvédelmi Szövetségünk, melyből
ózdi, sajókeresztúri, nyékládházai, felsőtelekesi és miskolci tagszervezeteinknek juttattunk. Kértük, hogy kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!
 
Szellőztessenek gyakran! Lehetőleg egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket, és ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen keressék fel-, hanem telefonon hívják a 
háziorvosukat! A B.A.Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség irodájatovábbi intézkedésig – zárva tart, az ügyfélfogadás is szünetel. Elérhetőségünket az iroda ajtajára kifüggesztettük, az a honlapunkon is elérhető.
 
Megígértük, hogy az elhalasztott programok, rendezvények megtartásának idejéről, a szervezeteinket és a honlaplátogatókat, a tevékenységünk iránt érdeklődőket, időben tájékoztatni fogjuk. (Egyébként a honlapunk látogatottsága 4-5 ezer fő naponta, és nem egyszer több mint százezer oldalt töltöttek le.) Kértük, nagyon fontos, hogy a közösségeikhez tartozó idősek a karantén idején is tartsák fenn egymással a kapcsolatot.
 
A tavaszi járványhelyzet javulásával, az enyhülő intézkedések bevezetésével, már a közösségek visszaállítására, újraindítására tettünk lépéseket.
 
Nyáron sok szabadteres, kiscsoportos programot szerveztünk, pl. Bükki kirándulások, (Rókafarmra többször is), Bükki túrák, stb. A körülmények kedvező alakulásával, /és mert óriási igény volt rá, a „játékszabályok” messzemenő betartásával, hangsúlyozva, hogy mindenki részvétele saját felelősségére történik/, mintegy 300 fő részvételével, 7 turnusban, 3 éjszaka/4 napos üdüléseket szerveztünk, Hajdúnánáson.
 
A nyár végeztével, ősszel, mikor (érthető módon) a rendezvényeket-, és a csoportos összejöveteleket betiltották, (és jelenleg is,) a kapcsolattartás telefonon, interneten keresztül történik. Most látszik igazán, hogy mennyire
hasznosak voltak az általunk szervezett számítógépes tanfolyamok (skype, unokákkal-hozzátartozókkal való kapcsolattartás, könnyedebb hangvételű-, a bezártságot oldó e-mailek küldése, és fogadása, de néhányan ügyeiket is interneten intézik, vásárolnak, stb.) Sokan, egymással történő hosszú telefonbeszélgetésekről adnak számot. Ilyenkor tájékoztatják egymást egészségi állapotukról, a környezetük történéseiről (legyen ez jó-, vagy sajnos
egyre többször rossz is!)
 
Sokan azt nehezményezik, hogy a döntésnél nem vonták/vonják be a több százezer nyugdíjast tömörítő, országos nyugdíjas szervezeteket (pl. nyugdíjemelési problémák, vásárlási korlátozások, stb.).
 
Érdekvédelmi Szövetség kapcsolata tagszervezeteinkkel általában telefonon és interneten keresztül történik. Ilyenkor kérjük a szervezetek vezetőit, hogy közösségeiket próbálják egyben tartani. Felhívjuk figyelmüket: nagyon fontos, hogy a közösségeikhez tartozó idősek a karantén idején is tartsák fenn egymással a kapcsolatot, hogy tervezzék a jövő programjait, beszéljenek róla. Beszéljenek a közösségi életről, élményekről, a közös programokról,
eseményekről. Tervezzék a jövő programjait, hiszen túl kell élnünk a járványt, hogy újult erővel építsük tovább kapcsolatainkat, és élvezzük a közösség teremtette lehetőségeket.
 
Tapasztalatunk szerint összességében elmondható, hogy az idősekkel foglalkozó tagszervezetek/nyugdíjas klubok és ezekhez a közösségekhez tartozó idősek a karantén idején is próbálták fenntartani egymással a kapcsolatot, fontos volt számukra a közösségi élet, a közös programok, események, amelyeket lehetőség szerint szabadtéri programok keretében, ki is használtak. A közösség fenntartása reményében és érdekében képesek voltak újszerű, innovatív ötleteket is kitalálni és megvalósítani.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Szövetségünk elnöksége arra biztatja korosztályos társainkat, hogy minél többen éljenek a vírus elleni oltás ingyenes lehetőségével, és oltassák be magukat. Tulajdonképpen a saját magunkért, családunkért, és az egymásért érzett felelősségünk is ezt diktálja! Azt remélve, hogy ennek következtében is minél hamarabb elmúlik a járvány, és közösségeink normál körülmények között végezhetik – a nyugdíjasok által már nagyon várt – tevékenységüket, programot készítettünk Szövetségünk további tevékenységére:
 
 Elnökségi üléseket, illetve tagszervezetvezetői értekezletet, további, a honlapunkon közzétett intézkedésig, telefonon, illetve levélben megküldött értesítés alapján, az elnök hív össze! Nagy valószínűséggel a /szabályoknak megfelelően/ Küldöttgyűlésünket is /az elmúlt évihez hasonlóan/ online fogjuk megtartani.
 
 A szokásos, Encsen áprilisban megtartandó és a Költészet Napjához köthető Versmondó Verseny is elmarad, helyette (külön értesítés alapján) kb. szeptemberben tartunk Versmondó Versenyt, Edelényben. Javasoljuk, hogy a versmondók, megyénk kiváló költője, Kalász László verseinek interpretálásával készüljenek!
 
 Az Alsózsolcán, és Szikszón megtartandó dalos és dalkörös összejöveteleket szintén kénytelenek vagyunk jövőre, jobb esetben az őszre halasztani. Indoka egyszerű: a vírusjárvány akadályozza a fellépők felkészülését, másrészt mindkét rendezvény nagy nézőközönséget vonz, és a fertőzés lehetősége fenn áll!
 
 Hasonló indokok miatt marad el az „Országos Szenior Sportvetélkedő, Ózd” is.
 
 Szabadtéri program keretében június 26-án (szombat, unokákat is várunk!) Bükki túra: Lillafüred Találkozás 10.00 órakor, Lillafüreden a Kisvonat állomásnál. Lillafüred tanösvény. Bővebben a honlapon, illetve levélértesítés alapján kapnak tájékoztatót tagszervezeteink!
 
Július 26-tól, augusztus 13-ig, Hajdúnánás (3 éj/4 nap, teljes ellátással, első nap ebédtől, negyedik nap ebédig).
 
Szeptember 11. /szombat/ Encsre tervezzük a Nemzedékek Találkozója c. rendezvényünket.
 
Október 03-08-ig, Szováta és az Erdélyi Sóvidék. (5 éjszaka/6 nap, wellness, teljes svédasztalos ellátás, három csillagos szállodai elhelyezés, kétágyas szobákban, kirándulások, külön részletes program szerint. Jelentkezéseket telefonon, illetve június 15-, 17-, 22-, 24-, és 29-én, fogadunk el!)
 
 Az ősz folyamán (szeptember, október, november hónapokban) különbuszos kirándulásokat tervezünk, melyekről honlapunkon részleteket közlünk.
 
November 13. /szombat/ A „Tüdőgyulladás Világnapja” alkalmával, „Séta az egészséges tüdőért.” /Külön terv szerint!/ Unokákat-, hozzátartozókat is szívesen várunk!
 
December 10. /péntek/ Aktivisták, segítők köszöntése.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Az Érdekvédelmi Szövetségünk elmúlt évi tevékenységéről, és a jövő terveiről Elnökségünk nevében, ennyiben kívántam beszámolni. Kérem, hogy segítségetekkel minél több nyugdíjas szerezzen tudomást szándékainkról, és vegyen részt rendezvényeinken!
 
Elnökségünk megköszöni tagszervezeteink vezetőinek és tagságának tevékeny hozzáállását, és kéri a további segítőkész támogatást! Vállalt feladataink valamennyink hasznára, közérzetünk javítása és közösségeink újraindítása érdekében megoldhatóak!
 
Tapasztalataink bizonyítják, hogy megéri a fáradozás!
 
Kérem a Tisztelt Küldötteket, hogy az Elnökség Beszámolóját véleményezze, és véleményével, illetve a mellékelt személyeket érintő egyetértő/másító javaslatokkal együtt május12-ig e-mailen, levélben, egyéb elérhetőségeken
keresztül juttassa vissza!
 
Elnökségünk, és a Felügyelőbizottság a beszámolót, a 2021. április 28-május 03. között, elektronikus úton történő egyeztetésen elhangzott javaslatokkal kiegészítve jóváhagyta!
 
Teszárovics Miklós
NYÉSZ. Elnök