Küldöttgyűlési meghívó - 2021. május

 
 
Tagszervezetek Vezetői részére
Működési területükön! 
 
 
Kedves Tagszervezetvezető Úrhölgy/Úr!
 
Annak reményében, hogy a vírusjárvány bezárta karantén helyzet nem szegte kedvünket, és az élet kezd újból normális mederbe folyni tovább, a mindannyiunk által oly annyira várt személyes találkozóra ismét sor kerülhet.
 
 
Érdekvédelmi Szövetségünk a 2020. évet értékelő Küldöttgyűlését 2021. május 28-án, (pénteken), 10.00 órai kezdettel tartja, a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban (Miskolc, Lenke u. 14. sz. a Lenke utca a Soltész Nagy Kálmán utcából nyílik, megközelíthető a villamos Soltész Nagy Kálmán utcai megállójából / Gépipari- ill. Villamosipari technikumtól /, a Szinva hídon át a Vízügyi Igazgatóságnál balra, az utca végén) Azt remélve, hogy a vírus elleni oltást mindenki megkapta, a VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYT föltétlenül hozzátok magatokkal!
 
A küldöttgyűlés napirendje:
 
1. Beszámoló a NYÉSZ 2020. évi tevékenységéről.
2. Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése.
4. NYÉSZ. elnökség- és Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.
5. Különfélék, egyebek, fontos bejelentések.
 
Délben szerény vendégül látás!
 
A tisztújító közgyűlésre tisztelettel meghívom valamennyi tagszervezetünk vezetőjét! Érdekvédelmi Szövetségünk e jelentős eseményén, a nyugdíjas klubok vezetőinek személyes megjelenésére föltétlenül számítok!
 
Esetlegesen indokolt, és halaszthatatlan akadályoztatásod esetén, VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL rendelkező megfelelő helyettesítésedről kérem, szíveskedj gondoskodni!
 
A küldöttgyűlésen, tagsági díjak befizetésére lehetőséget biztosítunk!
 
 
Miskolc, 2021. május 9.
 
A Küldöttgyűlésünkön történő viszontlátásig üdvözlettel:
Teszárovics Miklós
NYÉSZ elnök
 

 A bezártság után tervezze meg gondtalan pihenését!....Segítünk!....Katintson a képre!