2020 évkezdő tagszervezet-vezetői értekezlete

 
Megtartottuk az év első, de a 2020-as esztendő 
teljes időszakára kiható tagszervezet-vezetői értekezletét
 
Miskolc
2020. február 14.

Képre kattintva, galéria nyílik!

 

Nagy érdeklődés kísérte az év első tagszervezetvezetői értekezletét, melyet ez alkalommal is a VOKE Vörösmarty Művelődési Házába hívott össze a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége. Az értekezlet a korábban kiküldött (és a honlapunkon is ismertetett) napirendnek megfelelően zajlott.
 
A NYÉSZ elnökének bevezető szavait követően, Laboda Gizella elnökségi tag röviden szólt a hallásvizsgálat, klubtagok számára történő lehetséges megszervezéséről. Az érdeklődők számára bővebb tájékoztatót-, és a szervezésben segítséget szívesen ad! 
Telefonszáma: +36-70-337-82-72
 
A megyei elnök a NYÉSZ éves programja kapcsán megígérte, hogy honlapunkon hamarosan megjelennek a felmenő jellegű versenyek (vers, dalos, dalkörös) kiírásai. Szólt arról, hogy a legközelebb megtartandó Versmondó Verseny témája: bármely költő, anya, kedves, család témában megjelent verse.
 
Az aktuális időspolitikai előadásának címét az elnök József Attilától kölcsönözte:
„Aki szegény az a legszegényebb”. Tovább folytatta a verset, megjegyzéseivel: Fázósságát odadja a télnek, (Magyarországon febr. 9-ig 122-en fagytak halálra /otthonukban: 60%, kórházba szállítás közbe, ill. korházban: 20%, szabad ég alatt: 20%/. Tavaly ez ideig 83fő volt, a rendszerváltás óta 8500fő) Melegét meg odadja a nyárnak, Üres kedvét a puszta határnak.
Köznapokon ott van a dologba, Várt szombatját száz gond nyomorítja, S ha vasárnap kedvét megfordítja, Akkor máris hétfő szomorítja. /József Attila: 1924. november/
Kiszűrik „az egészségügy potyautasait”, a Pénzügyminisztérium így kommentálta a társadalombiztosítási törvény átszabását. Tehát 2020-ban azok az állampolgárok, akik nem rendelkeznek biztosítotti jogviszonnyal, vagy ez évtől a havi 7710 forintos tb-ellátás díját nem fizetik be maguk után, nem részesülhetnek orvosi ellátásban.
 
 
Januártól, aki három hónapja nem fizeti meg a tb-ellátás díját, törlik a taj-számát.
Tehát, aki három hónapig nem fizet, mert örül, ha kajával, meg fűtéssel kijön valahogy abból, amit havi szinten képes összekuporgatni, és még éhező gyerekei is vannak, törvényben rögzítették, hogy a magyar állam nem segít rajta, kitagadja, elhagyja, nem számít a sorsa. Kizárnak a rendszerből pár százezer ellátásra jogosultat! Bajba kerülhet a 300.000 önbefizető közül az, aki 3 hónappal elmarad. Ő a huszonvalahányezer forint tartozása miatt egyszer csak többszázezer forintot fizethet egy-egy beavatkozásért (pl. a valamilyen otthoni baj miatt fizetés nélküli szabadságon lévő; vagy a végzett, de még munkahelyet nem talált diák; vagy az éppen hazalátogató külföldön dolgozó, aki nem fizetett itthon is. Aztán pl. az a 400.000 TAJ- számmal nem rendelkező, ha közülük mégis megbetegszik valaki. De sokan ártatlanul keveredhetnek bajba. Pl., ha nem is tudják, hogy munkaadójuk feketén foglalkoztatja őket, és nem fizet utánuk járulékot. Persze, perelheti a munkahelyét. De ki látott már 3 hónapon belül befejeződő pert? Egy esküt tett, lelkiismeretes orvos végül valószínű ellátja a komoly beteget, legfeljebb nem adminisztrál, és vállalja a büntetést. De a járulékkal adós beteg a patikában nem kaphatja meg a gyógyszert a támogatott áron. Az ő receptjét a gép be sem fogadja, hiába akarna a gyógyszerész segíteni. A nyugdíjasokat is érintheti az intézkedés, hiszen – különösen az elmaradt térségekben – sok család egyedüli bevételi forrása, a szülő, ill. a nagyszülő nyugdíja!
 
Ezt követően a nyugdíjrendszer visszásságairól beszélt az elnök.
A múlt év januárjában a nyugdíjak 2,7%-kal emelkedtek, miközben mindenki tudta, még az MNB és a KSH is, hogy magasabb lesz az infláció, mint amit a kormány a költségvetési törvénybe betervezett. Így minden egyes nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy a kormánynak hitelezett novemberig hónapról, hónapra. Miközben erre a költségvetés nem volt rászorulva! A törvényi szabályoknak megfelelően ezt kiegészítette a kormány novemberben, mely nem korrekció, csak az elmarad finanszírozás utólagos kifizetése a kamatok nélkül.
Hasonlóan történik ez évben is: a MNB 3,5%-ra prognosztizálja az inflációt, (a legutóbbi adat szerint 4,7%) de a nyugdíjak, csak 2,8%-al emelkedtek, tehát ebben az évben is hiteleznek a nyugdíjasok a kormánynak. Az inflációkövető nyugdíjemelési technika nem jelent mást, mint a pénz romlásának az utólagos lekövetése. Aki kevés nyugdíjból élt a múlt évben, annak a kormány garantálja, hogy az idén, de még jövőre is kevés nyugdíjból fog élni!
Nem beszélve a bérektől való radikális leszakadásról! Ha működne, az un. svájci index, akkor most 6,5%-os nyugdíjemelésre kerülne sor!
 
 
Ezt követően az előadó elemezte a nyugdíjprémium visszásságait is, azt, hogy a nyugdíjasok 4,6% GDP növekedéssel számolt prémiumot kaptak, ugyanakkor kiderült, hogy a GDP 4,9% növekedést mutatott, majd rátért arra, hogy brutálisan elszálltak az alapélelmiszerek árai. Tulajdonképpen azok az árak, amelyekre a kevés nyugdíjjal rendelkező, a nyugdíját költi.
 
Az elnök előadását követően átadta a szót Lukács Andrásnak, aki tájékoztatta a jenlévőket az Országos Nyugdíjas Parlament tevékenységéről.
 
Tájékoztatója röviden:
Mi történt 2017. elejétől, az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület színrelépésétől?
 
• Aktivitás növekedése a nyugdíjas szervezetek körében.
• Versenyhelyzet kialakulása, vetélytársak megjelenése a „nyugdíjas piacon”!
• A politikai pártok és a szakszervezetek mellett megjelentek az országos és megyei koordináció keretei a civil nyugdíjas szervezetek és a politikai-érdekvédelmi szervezetek korosztályi szervezetei között.
Ebben kulcsszerepet játszott a Nyugdíjas Parlament! Az elmúlt időszakban 4 megyei, és 4 országos nyugdíjas parlament megrendezésére került sor, a legutóbbi 2019. december 4-én volt az Országház Felsőházi üléstermében.
Ezen értékelte a korábban megfogalmazott célok, feladatok megvalósulását, az aktuális tennivalókat határozat formájában rögzítette a kormányzat, a települési önkormányzatok irányában, valamint a költségvetési törvény megváltoztatása érdekében. A nyomásgyakorlás érdekében népszavazási kezdeményezések benyújtásáról döntött, megfogalmazta azok tárgykörét.
 
Mi történt az eltelt több mint 2 hónap alatt?
• Nyilvánosság biztosítása a parlamenti döntések megismeréséhez
• Érdemi konzultáció kezdeményezése a kormányzat irányában
• Levél az államfőnek
• Találkozó az ellenzéki pártokkal (6 párt képviselőivel január 29-én.)
• Demonstráció-terv vitára bocsátása
• Népszavazási kérdések benyújtása
A nyugdíjas parlament közleményt adott ki a 2020. évi nyugdíjemeléssel kapcsolatban,melyben kifejtette:  Csalódottan értesültünk arról, hogy a Kormány nem vette figyelembe az Országos Nyugdíjas Parlament javaslatát és a tegnap megjelent 300/2019.(XII.11.) számú Korm. rendeletben 2020. január elsejével csak 2,8 százalékkal emelné meg a jogosultak ellátását.
 
• Az emelés mértékét azért tartjuk méltánytalanul alacsonynak, mert a Kormány figyelmen kívül hagyta, hogy:
• - a fogyasztói árak stabilitásáért felelős MNB előrejelzése szerint a jövő évre 3,4 százalékos infláció várható,
• - a jövő évi gazdasági növekedés (GDP) mértéke várhatóan 4 százalékos lesz, melynek az örvendetesen magas értékéhez a nyugdíjasok is tevőlegesen hozzájárulnak
• - a várható fogyasztói ár emelkedésénél alacsonyabban megállapított év elejei nyugdíjemelés azt eredményezi, hogy a nyugdíjasok ismét 10 hónapig hiteleznek a költségvetésnek,
• - a Kormánynak lehetősége lenne arra, hogy a „makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további intézkedéseket tegyen”
• Az idősek képviselői azt kérik a Kormánytól, hogy a bruttó bér és keresettömeg (9,6%) és a fogyasztói-ár index (3,4%)  várható alakulásának figyelembe vételével a jövő évi nyugdíjemelés mértékét 6,5 százalékban állapítsa meg.
 
A közeli napokban derül ki, hogy az OVB részére benyújtott 4 népszavazási kérdés elfogadásra került-e, vagy további kezdeményezéseken kell dolgozni, hogy érdemben megváltozzon a nyugdíjasok helyzete, kilátásaik a jövőre vonatkozóan. Ezt követően a jelenlévők áttekintést kaptak az országos nyugdíjas szervezetek kezdeményezéseiről, valamint a 2021-es költségvetési törvény benyújtása körüli időszakban tervezett „gördülő” demonstráció előkészületeiről. Ezekről, honlapunkon folyamatosa tájékoztatót adunk!
Az előadó a következő Arisztotelész idézettel zárta előadását: Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret.
 
A különfélék, egyebek napirend keretében, az év kezdésével, és a NYOSZ. tevékenységével kapcsolatos információk hangoztak el (honlapunkon folyamatosan tájékoztatunk). 
 
Az elnök sajnálatát fejezte ki, hogy pályázatunk ez évben is, immár 4. évben várólistára került. Miután a tagszervezetek tagdíjait (átérezve anyagi nehézségeiket) ez évben sem emeltük, irodánk fenntartása érdekében, nagyon-nagy szükség van arra, hogy rendezvényeinket minél többen látogassák, fizessék be (a szintén nem emelt) 300 forintos részvételi díjat! (Megjegyezte az elnök, hogy egy főre vetítve ez nem nagy összeg, de „sok kicsi, sokra megy!”)
 
 
 

Jelentkezési- és 

nevezési lapok egy helyen!

Ha erre a szövegre kattint, hozzájuthat a 2020-as versenyek, találkozók keletkezési lapjaihoz!