Idősek Világnapja 2020

 
A mai magyar idősebb nemzedéknek nincs szégyellnivalója, 
megbecsülésből is többet érdemel!
 
Tiszteletet az idős embereknek!
 
 
 
Október 1-jét az ENSZ, 1991-ben az Idősek Világnapjává nyilvánította.  Napjainkban 600 millióra becsülik az idős emberek számát szerte a világon, de előrejelzések szerint, lélekszámuk 2025-re 1,2 milliárdra emelkedhet. Hazánkban 1,9 millió 65 évnél idősebb ember él, 400 ezren pedig 80 év felettiek. 
 
Borsod-Abaúj-Zemplénben az időskorú lakók száma, meghaladja az összlakosság egynegyedét: 165.788(25,84%), ezen belül a 65 évnél idősebbek száma: 118.858(72%).
 
Tisztelet és megbecsülés kellene, hogy övezze őket, hiszen – a mondás is úgy tartja – múlt nélkül nincs jövő.    
 
Rohanó világunkban az elmúlt évtizedekben nagy változásokat éltünk meg. A kétkeresős családmodell elterjedésével, a nők magas foglalkoztatottsági arányával, a nyugdíjkorhatár 65 évre történt felemelésével a családoknak alig jut ideje az idős szülőkről és nagyszülőkről gondoskodni. Ez az időszak az, (mondhatnánk életkori sajátosság), amikor a párját elveszett idősember azért is egyedül marad, mert fiatalabb hozzátartozói (gyermekei, unokái) a jobb megélhetés reményében, az ország boldogabb vidékén-, netán külföldön keresi megélhetését. Magára hagyott generáció lett az időseké. 
 
A hivatalos kormány kommunikációban, de az idősekhez írt miniszterelnöki levélben is, az idősek megbecsülését hangsúlyozzák. Az életminőségek megítélése-, a szépen hangzó ígérgetek, /bőrünkön tapasztaljuk/ köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Egyre több idős érzi úgy, hogy a kormány magára hagyta ezt a korosztályt. A nyugdíjasok nagy része nyomorog. Az évenkénti nyugdíjemelés mértéke rendszeresen alulbecsült, az infláció mértékét sem éri el, és 10 hónapon át nyugdíjasok hiteleznek a kormánynak, hiszen az infláció mértékéhez igazított nyugdíj kompenzációt  csak év végén kapják kézhez. A keresetek és a nyugdíjak között egyre tágul a jövedelemolló. Az átlagnyugdíj az átlagkeresetek kb. 54 százaléka. A nyugdíjak leszakadását a keresetektől a régebben nyugdíjba vonultak érzik a legjobban, hiszen még az elmúlt 4-5 év alatt nyugdíjba vonultak nyugdíja is több tízezer forinttal alacsonyabb a most nyugdíjba vonulókénál.
 
A 70 év feletti nyugdíjasok pedig még ennél is nagyobb jövedelemveszteségekkel szembesülnek, ha a nyugdíjuk összegét vizsgáljuk. Az egekbe szökő élelmiszerárak, a folyton emelkedő gyógyszerárak, a lakhatás és a szolgáltatások árának folyamatos növekedése nagy kiadásokkal terheli az időseket. És ezen még a kormány által, a „gazdaságvédelmi akcióterv” keretében „belengetett” 2021-2024 között fokozatosan visszavezetett 13. havi nyugdíj sem sokat segít.
 
Sokan ennek gyümölcsét pedig nem is élvezhetik, mert a halálozási statisztikai adatok szerint, évente kb. 100 ezer nyugdíjas hal meg. 2024-re már közel fél millió nyugdíjas fog elhalálozni.
 
Rajtuk, ez az ígéret már nem fog segíteni. Most lenne szükségük segítségre. A hivatalos politika miközben a gyermekvállalás fontosságát hangsúlyozza, az állami felelősségvállalás helyett az időseket is a családok nyakába varrta. Tette ezt úgy, hogy például a koronavírus járvány idején a kórházakból - ágyfelszabadítás címén – elbocsátott betegekről a családoknak kell gondoskodni. Tartós ápolás címén viszont, mindössze havi pár tízezer forint jár annak, aki idős szülőt ápol. A kormány évek óta nem biztosít többlet pénzforrást az állami idősotthonok működtetésére, de a házi szakápolási rendszert is egyre kevesebben vehetik igénybe, mivel új jelentkezőket nem fogad be a rendszer.
 
És még – sajnos – hosszasan lehetne sorolni a gondokat, pedig az idősebb korosztály, mostoha körülmények közötti, sok hányattatás- és szenvedés árán is megtette mindazt, amit a kor parancsa szerint kötelessége volt megtenni! A mai magyar idősebb nemzedéknek nincs szégyellnivalója! Emelt fővel adhatja át a stafétabotot az ifjabb nemzedéknek!
 
Ugyanakkor joggal várja el, hogy az általa teremtett és felhalmozott értékekből megkapja azt a számára járó részt, ami a tisztességes öregkor biztonságos és nyugodt életviteléhez szükséges!
 
Jogosan igényli a szerény megbecsülést, a figyelmet, és a két keze-, tudása alapján végzett munkája-, verítéke után kijáró tiszteletet!      
 
A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, az „Idősek világnapja” alkalmából, ez úton is köszönti az időseket, külön a tagszervezeteiben, – a bennünket követő generációknak is példát mutató- és magatartásmintát adó nyugdíjas társakat. Önöknek valóban megkérdőjelezhetetlen érdemeik vannak az országot építő munkában. 
 
Végezetül, engedjenek meg egy-egy idézet Szókratésztől, és Hofi Gézától: „Az élet mindenkinek halállal végződik, legyünk közben vidámak, éljük meg jól, amit az élettől kapunk.” (Szókratész) „Fontos, hogy egészség legyen – a többi megvehető!” (Hofi Géza).
 
            
Teszárovics Miklós
         NYÉSZ. elnök