Küldötgyűlési éves beszámoló, küldöttgyűlés nélkül...

 
Beszámoló a szövettség 2019-évi tevékenységéről
 
Közzétéve:
2020. májos 04-én
 
Igen! Igaza van annak a honlap-látogatónak, aki felismerte!
Hiszen ezek a felvételek a 2019-es küldöttközgyűlésen készültek!
De mi mással is lehetne illusztrálni a szövetség elnökének beszámolóját,
ha az idei közgyűlés a koronavírus-járvány miatt elmaradt.
 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Évente legalább egyszer az éves tevékenységünk átfogó értékelése, a tapasztalatok levonása, a további feladatokkal kapcsolatos teendők megbeszélése, mindig is munkánk minőségi javításának alapfeltétele volt. A beszámoló megvitatása, munkánk esetleges javítását célozza. Honlapunkon keresztül tevékenységünk transzparens, és ezt a célt szolgálja beszámolónk honlapunkon történő közzététele is. Nem titkolt célunk, hogy minél több nyugdíjas ismerje meg tevékenységünket, vegye igénybe szolgáltatásainkat.
 
Elöljáróban, és összességében kijelenthetjük, hogy szövetségünk a B.A.Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, a beszámolás időszakában is jól szervezett-, a nyugdíjasok igényeihez igazodó, széleskörű tevékenységről adhat számot. Közhasznú státuszunkból fakadóan, az a törekvésünk, hogy a megye minél nagyobb létszámú idősebb korosztályú lakosságának, jó közérzete javítását szolgáljuk. Tesszük ezt úgy, hogy az utánunk következő generációk jogos igényeit is figyelembe vegyük, és megfelelő kapcsolatok kialakítása-, fenntartása kapcsán erősítsük.
 
Az elmúlt évek beszámolói gyakorlatának megfelelően, érdemes arról szólni, hogy milyen társadalmi közegben-, és körülmények között végezzük tevékenységünket:
 
 B-A-Z. megye 358 településén élő lakóinak száma: 642.447 fő (az ország lakosságának 6,57%-a) Folyamatos a csökkenés, hiszen míg 2017.01.01-én 654.402 fő volt, 2018. elején már csak 648 216 fő! Jelenleg pedig – mint említettem – 642.447 fő. Megdöbbentő, hogy tavalyelőtt egy év alatt 6186 fővel, a beszámolás időszakában 5.769 fővel csökkent a lakosság! Ez annyi, mintha Boldva, Sajósenye, Sajóvámos, Sajópálfala és Borsodszirák, tehát 5 település közel kétszeres lakossági létszáma tűnt volna el a térképről!
 
 Az időskorú lakók száma, meghaladja az összlakosság egynegyedét: 165.788 fő (25,84%). Ezen belül a 65 évnél idősebbek száma: 118.858 fő (72%) a megye népességéhez mért aránya 18,5%.
 
 A kiöregedő társadalmunkban egyre inkább tapasztalható, hogy az egészségügyi ellátás – mely leginkább az idősebb korosztályt érinti – , az utóbbi tíz évben minőségileg nagymértékben zuhant annak ellenére, hogy a híradásokban a „világszínvonalú magyar egészségügyről" lehet hallani.
 
- 10 betegből, 8 beteget meg lehetne menteni, de úgy tűnik, hogy erre még szándék sem mutatkozik. 75 éves kortól már diagnosztikai vizsgálatokra sem küldik az időseket.
- Az utóbbi 10 évben az alapellátás köréből kivettek számos beutalási lehetőséget, azokat szakorvosi beutalási feltételekhez kötötték, ami hátráltatja a betegek mihamarabbi és hatékony gyógyulásának esélyeit.
- Országosan az alapellátásból, az elmúlt évbe 300, ez évben már 344, a tartósan betöltetlen háziorvosi praxis. Megyénkben a betöltetlen háziorvosi praxis tavaly 46 volt, ez évben már 51! Messze a legtöbb az országban! Ebből 8 körzetben, több mint 15 éve nincs orvos!
- A háziorvosok átlagéletkora 60 év, miközben utánpótlásukra már remény sincs, de az ápolói szakszemélyzet utánpótlása is akadozik, és a végzett diplomás ápolók nagy része is eltávozik az országból.
- Az egyre rosszabb megbetegedési és halálozási mutatók okai, az egyre kevesebb-, elöregedő-, fáradt háziorvos létszám, a csökkenő kórházi ágyszám, a növekvő szakorvosi várakozási idő, és az életmódból származó romló lakossági egészségügyi állapot.
 
 A 65 éven felüliek több, mint 70%-a él valamilyen fizikai korláttal. Idősotthonokban viszont, csupán mindössze 3%-uk kaphat elhelyezést. A várakozási idő minimum 2-3 év azok számára is, akik a rossz egészségi állapotuk miatt napi több mint 4 órás ápolást igényelnek.
 
 Az idősotthoni bejutáshoz nem ritka a 4-5 év. Sokszor megfizethetetlenek az egyszeri belépési költségek. Sok időskorúnak, a nyugdíjához képest magasak a térítési díjak, és ez szab határt a bejutáshoz. Mind emellett /legújabb információk szerint/ a kormány hallgatólagosan, a bentlakók téritésidíj emelésének adott zöld utat.
 
 A nappali ellátás megszervezésére általában, csak nagyobb települések esetében van lehetősége az önkormányzatoknak.
- Tapasztaljuk, hogy az otthonápolást végző egészségügyi és szociális szakemberek száma egyre csökken, tudniillik a szociális szféra dolgozói a legalacsonyabban fizetett alkalmazottak. Sok a pályaelhagyás, és a képzettség nélküliek foglalkoztatása.
 
 A nyugdíjak értékállósága bizonytalanságban tartja az idős embereket.
 
 Nem érthető, hogy  ha a magyar gazdaság ilyen jól teljesít, miért nem jut évenként alig pár százaléknál több, az időskorúak nyugdíjemelésére? Miért a nyugdíjasok hiteleznek az államnak, még az inflációt is alig követő nyugdíjemeléssel úgy, hogy minden év januárjában jóval alulbecsült inflációs emelést kapnak a nyugdíjasok?
 
 Csatlakozva az egyre erősödő jogos követelésekhez, az a véleményünk, hogy az inflációkövető nyugdíjemelés helyett, vissza kell állítani a vegyes indexálás számítási módszerét és természetesen az úgynevezett nyugdíjas fogyasztói kosár figyelembevételével kellene emelni minden évben a nyugdíjakat. (A környező országokban mindenhol kétszámjegyű nyugdíjemelések tapasztalhatóak.)
 
- A rezsiutalvány és a nyugdíjprémium helyett kiszámítható és értékálló nyugdíjemelésre van szükség!
 
 Az elszegényedés – az említett okok miatt is – elsősorban, a jelenleg nyugdíjból élőket érinti.
 
- Nő a szakadék a bérek és a nyugdíjak között, de a nyugdíjas társadalmon belül is, hiszen egyre nő a több milliós nyugdíjjal rendelkezők száma.
- Az érdekvédelem minden igyekezete ellenére (nyílt levelekkel, szakmai konferenciákkal, országgyűlési aktivitással, levelezéssel, stb.), kormány figyelmét nem lehet a nyugdíjasok problémáira ráirányítani. Ezért, választotta az ONYP a népszavazási kezdeményezések benyújtásának eszközét.
- Eddig 16 kérdést nyújtott be az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület a Nemzeti Választási Bizottsághoz, és mindegyikre elutasító válasz érkezett, minden esetben 10-13 oldalas, alaposan megindokolt, jogszabályokkal alátámasztott választ kaptunk. Semmilyen más módon nem lehet kikényszeríteni, hogy a hatalom legalább válaszoljon a nyugdíjasoknak.
- Hál’ Istennek a társadalom egyre nagyobb része veszi észre a nyugdíjasok fokozódó ellehetetlenülésének helyzetét, és emel szót javítása érdekében. A jelenlévő küldöttek, és mindenki, aki nyugdíjas mozgalomban vezetőtisztséget vállal feladata, a nyugdíjasok öntudatra ébresztése, és tudják meg: a hatalom elutasítja jogos kéréseiket az, hogy a méltó öregkor alapja az önfenntartásra elegendő nyugdíj, és jól működő, a lakóhelyen elérhető egészségügyi és szociális gondozó rendszer.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Kapcsolataink és feladataink ellátásának segítéséről:
 
 Az Észak-Magyarországi Régió, /Borsod-, Heves-, Nógrád megye/ nyugdíjas szövetségeivel, a 2006-ban megkötött Regionális Együttműködési Megállapodásnak megfelelően folyamatos kapcsolat alapján dolgozunk. Regionális rendezvényeink megtartása, megszervezése színvonalasak. Az elmúlt évben nagy érdeklődés mellett – az ÉK. Magyarországi Regionális Versmondók Egyesülete hatékony segítéségével, bevonva Hajdú-, és Szabolcs-Szatmár megyék versmondóit is – Ady Endre halála centenáriuma kapcsán, /Rá emlékezve/, nagyon sikeresen rendeztük meg, az 5 megye versmondóinak versenyét.
 
 Munkánk egyre színvonalasabb végzésének, továbbra is fontos segítői a különböző szakmai szervezetek: a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság /Bűnmegelőzési Osztálya/, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, viszont a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal rendszerbe állításával, az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervezetével, valamint az ÁNTSZ–el a kapcsolattartás nehézkessé vált. Pályázati feladataink szakszerű megoldását, tagszervezeteink civiltörvénynek megfelelő működését, nagyban segítette a „Szárnysegéd” Civil Szolgáltató Iroda.
 
 Továbbra is nagyon fontosak számunkra azok a kapcsolatok, amelyek programjaink színvonalas lebonyolításához nyújtanak támogatás: a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, az Alsózsolcai Közösségi Ház, az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Szikszói Inkubátorház, valamint az Ózdi Művelődési Intézmények és sportközpontok. A Nemzedékek Találkozója kapcsán, kiváló együttműködéssel tudtunk dolgozni a Szikszói Polgármesteri Hivatal, és Inkubátorház vezetésével. Sok nyugdíjas a Szikra Alapítvány, „Kortalan Kvíz” vetélkedőjén szerepelt nagy sikerrel.
 
 Az általunk szervezett regionális-, és országos rendezvények megtartását anyagi támogatásával segítette, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Az Érdekvédelmi Szövetségünk, ez évben negyedik alakommal NEA pályázaton nem nyert (illetve nyert), de várólistára való kerülésünk miatt ebből pénz nem származott. Pénz hiányában tárgyi-technikai feltételeinken javítani sajnos továbbra sem tudtunk. Pedig már cserére-, korszerűsítésére szorulnak számítástechnikai eszközeink. A jelenlegi állapot, a pályázatok, szóró-, és egyéb anyagok elkészítésénél, sokszorosításánál, nagyban nehezíti munkánkat. A néhány helyről kapott anyagi és természetbeni (pl. terembér elengedés, stb.) B-A-Z. Megyei elnöki keret, Szikszó önkormányzat anyagi támogatása, Alsózsolca, Encs, VOKE Vörösmarty Művelődési Ház, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár: lehetőségek biztosítása / részben az iroda fenntartást és a működést, valamint a programok szervezési feltételeit, a tagszervezetek vezetőinek felkészítését segítették.
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 163/2017. (IX.21.) számú döntése értelmében, a város tulajdonában álló, Miskolc, Kazinczy Ferenc 3. szám alatt található 57 négyzetméter alapterületű ingatlan használatát adományként 2017.10.01. napjától, határozatlan időre, Érdekvédelmi Szövetségünk rendelkezésére bocsájtotta. Az ingatlan használatáért díjat nem vagyunk kötelesek fizetni, viszont bennünket terhelnek: „a fenntartás-felújítás körében felmerülő költségek – különös tekintettel a rezsi, karbantartási valamint felújítási költségekre, az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült üzemeltetési költségekre és társasházi közös költségekre”, amelyeket azok esedékességekor kötelesek vagyunk a jogosult felé kiegyenlíteni. Óriási szükség lenne az iroda homlokzati felújítására, melyet pénz hiányában elvégeztetni nem tudunk.
 
Közhasznú tevékenységünkről:
 
 Aktív részesei vagyunk az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület tevékenységének, ennek megyei elnöke elnökségünknek is a tagja.
 
 Ügyfélfogadási napjainkon, lehetőségeink határain belül, bárki segítséget kaphat. Igény szerint a nyugdíjas klubok szervezési-, rendezvény előkészítési-, valamint szakmai kérdések megoldásában is rendelkezésre állunk.
 
 Előadóink nyugdíjaspolitikai-, nyugdíjasok életkörülményeivel kapcsolatos előadások megtartására szívesen vállalkoznak.
 
 Programjaink, rendezvényeik kellő /szórólapokon, honlapunkon, médiában történő/ propagálás alapján nyitottak, nyilvánosak, bárkit szívesen látunk.
 
 Népszerűek és nagyszámú részvétellel zajlanak a különböző-, általunk szervezett kirándulások, bükki túrák, és a több napos rekreációs pihentető programjaink is (pl. Hajdúnánás, Erdély, stb.). Közel százan vettek részt a Tüdőgyulladás Világnapján szervezett „Séta az egészséges tüdőért” elnevezésű programunkon.
 
 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Miskolcon megalakult „Áldozatsegítő Központtal”.
 
 Rendszeresek – a Megyei Rendőr Főkapitánysággal kötött együttműködés keretében – a bűnmegelőzést szolgáló előadások, valamint az ilyen célú propagandaanyagok, plakátok, eljuttatása nyugdíjas közösségekhez. Kiemelt rendezvényeinken népszerűek a bűnmegelőzési tanácsadó standok.
 
 Tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbb a napi rendszerességgel megújuló honlapunk, mely nagyban segíti tevékenységünk egyre több nyugdíjashoz, érdeklődőhöz való eljutását. Programjainkról, és időszerű nyugdíjasokat is érintő információkról, folyamatosan tájékoztatjuk a honlaplátogatókat. Köszönet ezért honlapunk gondozójának, Csonka Lászlónak. A honlap látogatottsága számottevően emelkedett: az egyedi látogatók száma naponta, általában meghaladja a 4-5.000 főt, a látogatott / letöltött oldalak száma pedig olykor meghaladja a napi 100 ezer oldalt is.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
A közösen kialakított feladatainkat, hét fős elnökség, / honlapunkon és szóróanyagokon is közzétett/ éves munkaprogram szerint fogja össze és irányítja, sok önkéntes segítségével. Az önzetlen munka végzése nem jelent gondot, azt valamennyien szívesen vállaljuk, az anyagiak előteremtése viszont nagyon sok energiát igényel. A támogatások és a tagdíjak, a működés feltételeit, csak nagyon szűkösen biztosították.
 
Elnökségi üléseinken minden esetben részt vesznek a Felügyelő Bizottság tagjai is. Munkaértekezletet, munkaterv szerint, a beszámolás időszakában hét alkalommal tartottunk. A fegyelmezett-, felelősségteljes tervszerű munka, /megítélésünk szerint/, megfelelően szolgálta az információk cseréjét, a programok előkészítését, a belső munkaszervezést, és a klubvezetők munkájának segítését.
 
Rendezvényeink mindig jól átgondolt és kidolgozott forgatókönyv szerint történnek.
 
A beszámolás időszakában végzett szerteágazó tevékenységünket, anyagi lehetőségünknek köszönhetően, csak nagyon takarékos anyagi keretek között tudtuk megoldani. A rendezvények megtartása továbbra is a résztvevők szerény anyagi hozzájárulását igényli.  Anyagi helyzetünket részleteiben a pénzügyi beszámoló tartalmazza!
 
Általánosságban Érdekvédelmi Szövetségünk szervezeti életéről, rendezvényeinkről.
 
Szövetségünkhöz jelenleg 58 nyugdíjas klub tartozik. 
 
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy továbbra is nyugdíjas klubok szűnnek meg: kiöregedés, betegség és helyi támogatások elmaradása okán. 
 
Ugyanakkor örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben több nyugdíjas klub is csatlakozott Szövetségünkhöz. 
 
Bánhorváti, Levendula Nyugdíjas Klub; az Emődi Tehéntánc Banda; a Miskolci, Sport és Huszárkutató Nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület; a Miskolci Szív Egyesület; a Sajóecsegi Boróka Dalkör; a Miskolci Meszegyi Boldogasszony Papucsa Nótakör; a Miskolci Vasas Nyugdíjas Klub; a zennai Nyugdíjas Klub, Ózdról, és a Felsővadászi Nyugdíjas Klub. 
 
Őszinte barátsággal köszöntjük őket sorainkban!
 
Örömmel tapasztaljuk, hogy népszerűek a különböző művészeti ágakban megrendezett vetélkedések, művészeti gálák, valamint a sport- és rekreációs programok.
 
Büszkék vagyunk mindazokra, akik a megyei versmondó-, dalos-, dalkörös megmérettetéseken kiváló teljesítményeikkel sikeresen szerepeltek, és a regionális megmérettetéseken is túljutva az országos versenyeken öregbítették Érdekvédelmi Szövetségünk hírnevét. Kimagasló teljesítményeikről honlapunkon folyamatosan tájékoztatót adtunk.
 
Tapasztaljuk, hogy a megye településein működő nyugdíjas klubok, aktív és tevékeny résztvevői lakóhelyük közösségi életének, részt vállalnak a településük által szervezett programok megvalósításában (pl. a nyugdíjas klubok művészeti csoportjai állandó szereplői, a városi/lakóhelyi ünnepségek, nőnapi-, illetve az idősek napi-, valamint az ádventi és egyéb rendezvényeknek).
 
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a generációk közötti kapcsolatok erősítésére. A „Nemzedékek Találkozója” rendezvényünkre legutóbb Szikszón, nagyon sok nemcsak nyugdíjas részvételével került sor. Az elmúlt évben összesen tizenöt, zömében helyi-, regionális- és országos rendezvények megszervezését bonyolítottunk le.
 
Támogatói voltunk, az Ózdon, (a beszámolás időszakában 13. alkalommal) Bellér László emlékére, 8 sportszámban megrendezett, és természetjárással is egybekötött Országos Szenior Sport Vetélkedőnek. Előre nem tervezett programok keretében, nagyon népszerűek voltak kirándulásaink, melyeken a busz befogadó képességének megfelelően 50-50 fő vett részt: Felvidéken (Eperjes, Lőcse), Ady városában, Nagyváradon,  Aggteleken,  Szinpetriben.
 
„Ismerjük meg környezetünket” programunkon közel száz fővel tettünk sétát Tapolcáról (a Sziklakápolna megtekintésével) Görömbölyre, az Európában egyedülálló faragásokkal díszített Grál pincéhez.
 
Népszerűek a rekreációs programok: Hajdúnánás a 3 éjszaka, 4 napos üdülések /4, ez évben 5 turnusban/, valamint az Erdélyi Szovátára, korlátlan wellness használattal és kirándulásokkal egybekötött, 5 éjszaka, 6 napos pihenés. 
 
A sok rendezvényt biztosító tevékenységünket, nagyon sokan igénylik és veszik igénybe.
 
A 2013-ban alakult Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC), Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyét együttműködéssel köti össze. A Csoportosulás 2019. február 25-én, Kassán, konferenciát tartott. A konferencia fő célja a jó, és bevált gyakorlatok bemutatása volt, amelyek az aktív öregedés c. stratégia részét képezik. A rendezvényen szlovák előadókon kívül Magyarországról és Csehországból külföldi előadók is szerepeltek. Magyarországról, Érdekvédelmi Szövetségünk elnöke tartott előadást és Molnár József, a NYÉSZ elnökségi tagja is részt vett.
 
Érdekvédelmi Szövetségünk elnöksége 2012. okt. 15-i határozatával, a nyugdíjasokért végzett önzetlen munka elismeréséül, évente 5 fő részére Oklevelet és „Elismerés a nyugdíjasok érdekében végzett munkáért” feliratú elismerő plakettet alapított!
 
2019-ben, hosszú évek óta kimagaslóan végzett munkájuk elismeréseként kitüntetésben részesültek:
 
- Török Dezső, B-A-Z. megyei Képviselőtestület volt elnöke (elismerését a Nemzedékek Találkozója alkalmával adtuk át);
- Pasztercsák Istvánné, NYÉSZ elnökhelyettes;
- Bugoczi Lászlóné, a Csobádi Nyugdíjas Klub vezetője.
- Füzesséri József, Szikszó Város volt polgármestere;
- Nagy János, NYÉSZ futár, a Szépkorúak Barátság Nyugdíjas Klub elnökhelyettese;
 
NYOSZ kitüntetésre felterjesztett javaslatainkat a NYOSZ elnöksége elfogadta, kitüntetésüket, 2019. december 9-én, Budapesten vették át:
- Molnár Gabriella, az Életért a Rák Ellen Klub elnöke;
- Molnár József, a Sajókeresztúri Nyugdíjas klub elnöke;
- Kedvesné Begala Mária, az Ózdi Nyugdíjas Klub elnökhelyettese.
 
 
Képes összegzés 2019-ről...
 
 

Tisztelt Küldöttgyűlés!


Az Érdekvédelmi Szövetségünk 2020. évi, közösen kimunkált, pontos időpontokra lebontott részletes programját, a Küldöttgyűlésünket megelőző tagszervezetvezetői értekezletünkön kiosztottuk, az a honlapunkon (www.baznyesz-miskolc.hu) is szerepel, ezért ennek ismertetésével, nem kívánok időt tölteni! Egyébként valamennyi felhívás és nevezési lap is, honlapunkról letölthető.
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
 
Az Érdekvédelmi Szövetségünk elmúlt évi tevékenységéről, Elnökségünk nevében, ennyiben kívántam beszámolni.
Kérem, hogy segítségetekkel minél több nyugdíjas szerezzen tudomást szándékainkról, és vegyen részt rendezvényeinken!
Elnökségünk megköszöni tagszervezeteink vezetőinek és tagságának tevékeny hozzáállását, és kéri a további segítőkész támogatást!
 
Vállalt feladataink valamennyink hasznára, közérzetünk javítása érdekében megoldhatóak!
Tapasztalataink bizonyítják, hogy megéri a fáradozás! 
 
Elnökségünk, és a Felügyelőbizottság a beszámolót, a 2020. április 29 - május 05. között, elektronikus úton történő egyeztetésen elhangzott javaslatokkal kiegészítve jóváhagyta!
 
Teszárovics Miklós
NY.É.SZ. elnök