Meghívó a szeptemberi tagszervezet-vezetői értekezletre

 

Ismét tagszervezet-vezetői értekezletet tartunk

 
Kedves Tagszervezetvezető Úrhölgy/Úr!
 
A B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi NYÉSZ, programtervében elfogadott ez évi harmadik tagszervezetvezetői értekezletét, szeptember 4-én, (pénteken) 10.00 órai kezdettel tartja, szokott helyén, a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban. (Miskolc, Lenke u. 14. sz. A Lenke utca a Soltész Nagy Kálmán utcából nyílik, megközelíthető a villamos Soltész Nagy Kálmán utcai megállójából /Gépipari- ill. Villamos ipari technikumtól/, a Szinva hídon át a Vízügyi Igazgatóságnál balra, az utca végén).
 
 
Az értekezlet Napirendje:
 
1. Tájékoztató a nyugdíjasok helyzetéről és a NYÉSZ. legutóbbi tagszervezetvezetői értekezlet óta végzett tevékenységéről.
 Előadó: Teszárovics Miklós
 
2. Aktuális feladatok, programok megbeszélése.
 Előadó: Teszárovics Miklós
 
3. Különfélék, egyebek, bejelentések.
 
Sok tagszervezetünk még nem fizetett tagdíjat (neveik felsorolásától most eltekintek), viszont irodánk fenntartási költségeinek fedezete, ezt nagyon megkívánná, (hiszen negyedik évben pályázaton pénzt nem nyertünk, és a programjaink regisztrációs díjai is elmaradtak).
 
További működésünk biztosítása okán kérem, (akik nem tették még meg) hogy a tagdíjukat minél hamarabb fizessék be!
 
Délben, a szokásos szerény vendégül látás.
A tagszervezetek vezetőinek munkáját segítő értekezletünkre kérem megjelenésedet!
Halaszthatatlan akadályoztatásod esetén helyettesítésedről kérem, gondoskodjál!
 
Miskolc, 2020. augusztus 26.
 
Teszárovics Miklós
NYÉSZ elnök