Tevékenységünk kényszerű szüneteltetéséről

 
 
 

Tagszervezetek Vezetői részére

Működési területükön!                                                   2/2020. sz. NYÉSZ. levél

 

Kedves Tagszervezetvezető Úrhölgy/Úr!

Március 8-án, már kiküldésre készen állt az április 3-ára, a tervünk szerinti küldöttgyűlésünkre invitáló levél, mikor ennek keresztbe tett a járvány. Honlapunkon (ekkor közleményben, és ezt követően is folyamatosan) hívtuk fel a figyelmet a követendő magatartásra és arra, hogy szervezetünk kényszerül szüneteltetni tevékenységét, (egyelőre beláthatatlan ideig) nemcsak a különféle programok, hanem a küldöttgyűlés is elmarad. Azóta megjelent a 102/2020.(IV.10.) Korm. rendelet, mely megváltoztatta a számviteli beszámolók közzétételi rendjét. Lényeges változás, hogy a beszámolók közzétételének határidejét szeptember 30-ig meghosszabbították. A kormányrendelet a beszámolók megvitatására és elfogadására új szabályokat, lehetőségeket fogalmaz meg.

 

A rendelet kimondja, hogy Jogi személy döntéshozó szervének ülése 2020. IV. 10-e után nem tartható meg a tagok személyes részvételével, csak elektronikus hírközlő eszköz igénybe-vételével.

 

 •  Jogi személynek minősül esetünkben az önálló bírósági bejegyzéssel rendelkező szövetség, egyesület, klub stb.
 •  Döntéshozó szerv esetünkben az Elnökség, a közgyűlés/küldöttgyűlés.
 • Tíz főt meghaladó taglétszámú jogi személy esetén (ilyenek az egyesületek, szövetségek) az ügyvezető (esetünkben az elnök) kezdeményezhet csak ülést.
 • Ha a jogi személy, létesítő okirata, eredetileg nem tartalmazta az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való szavazás lehetőségét, akkor mostantól a kormányrendelet erejétől fogva lehetőség van a napirendek, a jelenlét ellenőrzésére, döntések meghozatalára ezen a módon.
 • Ha a vészhelyzet ideje alatt a döntéshozó testület létszáma a törvényben vagy a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, akkor a többi tag jogosult döntést hozni.  
 • Ha az ülés megtartása nélküli döntést kell hozni, akkor a tagoknak (elnökség, Felügyelőbizottság) 15 napot kell biztosítani a szavazásra, a tag nem kezdeményezheti az ülést.
 • A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról a jogi személy ügyvezetése (esetünkben az Elnöksége) dönt. Figyelembe kell vennie a törvényes működés fenntartásához és az ésszerű és felelős gazdálkodáshoz szükséges forrásokat.
 •  Az ügyvezetés nem módosíthatja a létesítő okiratot, nem dönthet a jogi személy megszüntetéséről, a jogi személy egyesüléséről, pót-befizetésről stb.

 

Az előzetes egyeztetések, szakértői vélemények alapján kezdeményeztem, hogy a 2019. évi közhasznúsági beszámoló megvitatására és elfogadására a fenti jogszabályok figyelembevételével, az abban megnyíló formai lehetőséggel élve, de az eredetei május 31-i határidőt szem előtt tartva adja be a beszámolóját a NYÉSZ.

Ennek oka, hogy a szakértői vélemények szerint, „gyakran változó világunkban” egy civil szervezet vagy vállalkozás gyanússá válhat, ha nem készíti el határidőre a számviteli beszámolóját. Ez a rendelet megjelenésétől, illetve a miniszter bejelentése ellenére is egyelőre május 31. Ettől függetlenül aggályosnak ítélem a későbbre halasztott küldöttgyűlési döntést, mivel nem tudható, hogy a szervezet (mintegy 50 főnyi küldött) mennyire lesz mobilizálható a vírus után (pl. nem tudjuk biztosítani a kellő számú jelenlétet, vagy adott esetben az informatikai hátteret, ha nem lesz mód személyes jelenlétre).

Egyébként is a küldöttgyűlési anyagok teljes mértékben készen állnak arra, hogy (a fenti Korm. rendeletnek megfelelően) az elnökségi döntést követően, az eredeti beküldési határidőt betartsuk, a honlapunkra közzétegyük.

 

Tisztelettel kérem a fenti tájékoztatás tudomásul vételét!

 

A krízishelyzetben hátra lévő időszakra, minden kedves nyugdíjas társamnak, a NYOSZ által közzétett „Felelős Idősek 12 pontja” c. közleménnyel kívánok türelmes kitartást, hasznos-, értelmes-, és jó egészségben eltöltött, vírusmentes szebb napokat!

 

Felelős Idősek 12 pontja arról, hogy mi a teendő, mire figyeljenek oda, mit tartsanak szem előtt az idősek most, a koronavírus-járvány idején:

 1. Életkortól függetlenül vegyük komolyan a koronavírust!
 2. Tartsuk be a járvánnyal kapcsolatos írott és íratlan szabályokat!
 3. Maradjunk otthonunkba a járvány idején!
 4. Kíméljük meg magunkat és internetes követőinket, beszélgetőtársainkat a rémhírektől, az álhírektől és csak hiteles forrásból tájékozódjunk, tájékoztassunk!  
 5. Ismerkedjünk meg az internet segítségével azokkal a technikai eszközökkel, amelyek megkönnyítik az életünket!
 6. Kérjünk segítséget, ha otthonunkon kívüli teendőnk van családtagunktól, közeli ismerősünktől, az illetékes kormányzati szervezetektől, vagy az önkormányzattól!
 7. Segítsünk egymásnak a technikai eszközök (internet, telefon, email stb.) segítségével, külön figyeljünk az egyedülálló, valamint a beteg ismerősökre!
 8. Segítsünk egymásnak az idő hasznos eltöltésében, osszuk meg receptjeinket, kulturális élményeinket (könyv, film, online múzeumi élmények, koncertek)!
 9. Segítsük gyerekeinknek, elégedjünk meg, hogy egy ideig csak az internet, vagy telefon segítségével látjuk egymást, beszélgetünk egymással!
 10. Kezdjünk el új dolgokkal megismerkedni, tanuljunk meg új ismereteket!
 11. A megszokottnál is körültekintőbben gondoskodjunk a higiéniáról és fizikai állapotunkról!
 12. Vonjunk be másokat ebbe a mozgalomba! 
 

Szinte teljesen mindegy, hogy milyen módon, csak ne süppedjünk el a bajokban! Tervezzük inkább együtt a kilábalás, a jövő szebb napjait! Kívánom, hogy legyen erős akaratunk és erőnk újrakezdeni! Legyen ambíciónk a megváltozott körülmények közepette is tenni a közösségeinkért, a kortársainkért!

 

Miskolc, 2020. május 4.

 

                                                                       Baráti üdvözlettel:

                                                                                                        Teszárovics Miklós

                                                                                                            NYÉSZ. elnök

 

 

Melléklet: