Üléseztek az Országos Nyugdíjas Parlament B-A-Z. megyei küldöttei

 
Aktuális és szinte halaszthatatlan problémákról tárgyaltak a megyei küldöttek...
Miskolc
2020. január 20.
 
 
Lukács-Pete Mária, az Országos Nyugdíjas Parlament Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei elnöke vezetésével 2020. január 20-án, 38 fő részvételével, ülésezett az ONYP megyei küldöttcsoportja. Az értekezleten részt vett és felszólalt, Varga Andrea Klára, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármester asszonya, valamint Karácsony Mihály az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke.
 

Képre kattintva, galéria nyílik!

 
Varga Andrea alpolgármester asszony köszöntőjében kiemelte, hogy érdeklődéssel tekint az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület munkájára. Röviden szól a várospolitikáról. A nyugdíjasok helyzetéről, az aktaív és segítségre szorulók széles bázisáról. Szükségesnek tartja, hogy az erőforrások feltárása után, megalakuljon a város Idősügyi Tanácsa, amely rávilágít az idősek: élethelyzetére, szükségleteire, társadalmi szerepvállalására. Úgy értékeli, hogy problémák vannak az idősellátás, a szakellátás, és még a házi gondozás terén is. Ez utóbbinál nehezíti a helyzetet, hogy a segítők átlagéletkora 50 év, és teljes mértékben alulfinanszírozott maga a rendszer. Beszélt az aktív időskorban rejlő lehetőségek jobb kihasználásáról, rávilágított a megváltozott időskori szükségletekre, pl. több közösségi tér szükségességére, ahol az egyedül élő-, magára maradt idősek hasznosan tudják tölteni idejüket. Kiemelt kívánalomként említette, hogy konszenzuson alapuló megoldásokkal javítani kell-, és lehet a város idősügyi helyzetén.
 
A ONYPE munkájához további eredményeket és szakmai sikereket kívánt.
 
A NYÉSZ elnöke az alpolgármester asszony hozzászólása kapcsán kérte, hogy a város 31,17%-át kitevő, nyugdíjból és nyugdíjszerű ellátásból élő lakosa képviselőinek véleményét, – akár a megalakulandó Idősügyi Tanács munkáján keresztül is – jobban vegyék figyelembe a döntések előkészítése és meghozatala alkalmával. Kérte, hogy ha van rá anyagi lehetőség, Miskolc Város Önkormányzata, az idősek számára, bizonyos korhatáron felül, azok számára, akik igénylik, ingyen biztosítsa, az élethosszig tartó tüdőgyulladást megelőző Prevenár 13 vakcinát. Végezetül kérte, hogy a Szövetség (nemcsak időseket megmozgató, és minden évben a megye más-más városában összehívott) nagyszabású kulturális rendezvényének, 2021-ben Miskolc Város, a Művészetek Házában biztosítson lehetőséget.
 
Karácsony Mihály az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke előadásában, az alábbiakat ajánlotta az Országos Nyugdíjas Parlament megyei küldöttcsoportjának figyelmébe: Megítélése szerint új időszak kezdődik a nyugdíjas érdekvédelem területén, mely az eddigiekhez képest, áttörést eredményezhet. Biztató jelenség, hogy sok újonnan megválasztott önkormányzat nyitottabb/érzékenyebb az idősebb nemzedék gondjait illetően. Valódi tartalommal működjenek az idősügyi tanácsok, és ez megfelelően felkészültséget igényel. Sajnos a jelenlegi állapotot a kiszolgáltatottság, eszköztelenség, felkészületlenség jellemzi az előadók részéről, melyet más fajta hozzáállással, szemléletváltással, lendülettel meglehet-, és meg is kell oldani. Előadásában beszélt a nyugdíjak bruttósításának anomáliáiról, e vonatkozásban, visszatekintést adott a nyugdíj-megállapítás jogi és közgazdasági körülményeiről arról, hogy Magyarországon a magyar nyugdíjas is adózik, hiszen (egyedülállóan Európában) a hazai nyugdíjrendszerben bruttó keresetekből kalkulálnak ki egy nettó nyugdíjat. Határozott véleménye, hogy a nemzeti össztermék hozamából a nyugdíjasoknak is részesedni kell.
 
Beszélt arról, hogy az éves költségvetésnél a mindenkori kormányzat saját prioritás szerint határozza meg a kiadások fő arányait. Megítélése szerint a nyugdíjasok valós igényeinek kielégítésére forrás van, akarat nincs (4,7%-al szemben 5 %-os GDP növekedés, rezsiutalványból a fel nem használt 47 000 db /x 9000 Ft/ melyet pl. méltányossági nyugdíjemelésre kéne fordítani!
 
Végezetül az ONYP soron következő feladatairól szólt: sürgette a nyugdíjasok minél szélesebb körben, a tényekről történő felvilágosítását, összefogását, megszervezését, az országos népszavazási kezdeményezések Nemzeti Választási Bizottságnál történő továbbfolytatását, az u. n. „Problématérkép” megküldését a döntéshozóknak, és Idősügyi ombudsman (Parlament által megválasztott köztisztviselő) intézményének felállítását.