A nyugdíjak összegét így számolják 2021-ben

2021.03.21 06:39

Hogyan számítják ki a nyugdíj nagyságát 2021-ben? Miért lényeges, hogy aktív (munkaképes) korunkban kiemelten figyeljünk a megszerzett szolgálati évekre és arra, hogy mekkora nagyságú a beszámítható munkabérünk? Hogyan számolják be a nyugdíjba a letöltött szolgálati évek számát és mennyiben függ a nyugdíj az életpálya során elért átlagkereset, átlagbér összegétől? Miért kell félniük azoknak nyugdíjba vonuláskor, akik minimálbért keresnek vagy KATA adónem szerint adóznak? Nyugdíj kalkulátor 2021 évre.

illusztráció

 

Az öregségi nyugdíjak összegét 2021-ben is hatályos "nyugdíjtörvény" alapján kalkulálják, hivatalos nyelven fogalmazva a Társadalmi nyugellátásról szóló LXXXI. törvény határozza meg és adja meg a nyugdíjak kiszámításához szükséges jogi hátteret.
 
Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról alkotta meg ezt a törvényt, mely törvény célja, hogy a biztosítottak és hozzátartozóik részére nyújtandó társadalombiztosítási nyugellátásokat - figyelemmel a magánnyugdíjrendszerre is - egységes elvek alapján szabályozza.
 
A Törvény alapelve, hogy a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése az állam feladata. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség esetén a biztosított részére, elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít.
 
Mi történik akkor, ha az állami Nyugdíjbiztosítási Alapból elfogy a pénz?
 
A fent hivatkozott törvény úgy rendelkezik, hogy az állam a társadalombiztosítási nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket. Ha a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett kiadásai meghaladják a bevételeket, a központi költségvetés a különbség összegét előirányzatként biztosítja.
 
Mitől függ a nyugdíj nagysága, hogyan, mi alapján számítják ki a nyugdíjakat?
 
A társadalombiztosítási nyugellátás a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz igazodik. (A törvény szavait magyarra fordítva tehát a lényeg: az állami nyugdíj nagysága attól függ, hogy mennyi volt a keresetünk az életpályánk során és hány év szolgálati időt tudunk igazolni. Megjegyzés: ezért vannak/lesznek komoly bajban nyugdíjba vonulásukkor azok a munkavállalók, akik minimálbéren vannak bejelentve, vagy KATA-s vállalkozók, hiszen az ő esetükben a nyugdíj számítás alapja is a minimálbér/KATA lesz, így nagyon alacsony nyugdíjat fognak számukra megállapítani.)
 
Ön is kaphat 130.000 Ft állami támogatást nyugdíjakarékosság esetén. Mutatjuk hogyan IDE kattintva.
 
illusztráció
 
Az öregségi nyugdíj összege, a 2012. december 31-ét követően megállapításra kerülő nyugdíjak esetében
 
Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.
 
Az öregségi nyugdíj összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének a megszerzett szolgálati időhöz tartozó, a tv 2. mellékletben meghatározott százaléka.
 
Az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban (Kormányrendelet) meghatározott legkisebb összegénél, mely hosszú évek óta 28.500 Ft (és várhatóan ennyi is marad).
 
profitline.hu