40 év szolgálati idő után jár-e végkielégítés a nyugdíj előtt?

2015.05.11 17:20

A kérdésem a nők 40 éves szolgálati idő megszerzése utáni nyugdíjba menetelével kapcsolatos. 1956. április 09-én születtem, kormánytisztviselő vagyok. Az államigazgatásban 1992 óta dolgozom és a 30 éves jubileumi jutalmat megkaptam, a 35 évest jogszabály változás miatt nem.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján 2016. február 15-én szerzem meg a 40 év szolgálati időt. Tisztában vagyok vele, hogy a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők életkoruktól függetlenül kérelmezhetik a munkáltatótól köztisztviselői jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését. Kérdésem az lenne ezt a kérelmet mikor és milyen formában nyújtsam be a munkáltató felé, továbbá kormánytisztviselőként a 40 éves szolgálati idő utáni nyugdíjba menetele esetén jár-e végkielégítés vagy bármilyen más juttatás és mennyi. A negyven év jogosultsági időt az öregségi nyugdíj előtti öt éven belül szerzem meg. Az esetlegesen járó végkielégítést ez mennyiben befolyásolja.

A Kttv. 63.§ (1) bekezdés (f) pontja alapján a jogviszonyt a munkáltató felmentéssel megszünteti, amennyiben a 40 éves jogosultsági időt, mint feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi a munkáltatónál. Az Ön esetében a 40 év 2016. 02.15. napján kerül elérésre, s innen kell visszaszámolni a felmentési időt. A felmentési idő két hónap. A felmentési idő felére Önt a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az időtartamra illetményre jogosult. A munkavégzés alól a kormánytisztviselőt a kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell mentesíteni. A kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményre havonta egyenlő részletekben jogosult. Magát a nyugdíjat a nyugdíj megállapító szervnél kell igényelni nyomtatványon.

Végkielégítésre azonban nem jogosult, mivel a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, s ez kizáró ok.

hrportal.hu