Abaúj-Zemplén összefog

2015.12.14 09:42

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5. számú abaúji-zempléni választókerület 98 településének hét kistérségi társulása a térség országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére konzorciumi megállapodást írt alá szombaton Telkibányán. A konzorcium elnöke a térség országgyűlési képviselője, dr. Hörcsik Richárd lett.

A nyilatkozat aláírói

Új korszak

– Az Európai Unió 2014–2020 évek programozási időszakának elsődleges kérdése a lehívható források felhasználhatósági rendszerének, a stratégiai tervezés formájának és a települési pályázati koncepciók kialakításának meghatározása – mondta az aláírást követően dr. Hörcsik Richárd.

– Az önkormányzatoknak elsősorban abban kell új irányvonalat felvenniük, amelyben a gazdasági szektor fejlődésének támogatását, fenntartható működését jobban tudják segíteni, amelyben közigazgatási eszközeikkel, rendszerükkel tudják támogatni a vállalkozások erősödését, munkahelyteremtő és foglalkoztatást növelő képességét. Borsod-Abaúj-Zemplén Magyarország egyik leghátrányosabb megyéje és az 5. számú választókerületében a megyére jellemző problémák hatványozottan jelentkeznek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. számú választókerületének önkormányzati átstrukturálása megtörtént. Létrejött öt új területfejlesztési feladatokat ellátó társulás és átalakult két önkormányzati társulás, amely az eddigi feladatai mellé fokozott súllyal emelte be a területfejlesztést. A társulások területfejlesztési konzorciumba tömörülve egyeztetik és szervezik térségfejlesztő, területfejlesztő és településfejlesztő munkájukat, amelynek során infrastrukturális fejlesztéseik mellett kiemelt fontossággal fordulnak a vállalkozások felé, hogy eszközeikkel és lehetőségeikkel minél inkább segítsék munkájukat a fenntartható gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és foglalkoztatásnövelés elérése és megtartása érdekében. Az előkészítő szakasz lezárult, most következik az operatív munka.

Aláírók

Dr. Hörcsik Richárd
Abaújszántói Területfejlesztési Társulás
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
Encsi Területfejlesztési Társulás
Gönci Területfejlesztési Társulás
Hegyközi Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Sárospataki Területfejlesztési Társulás
Sátoraljaújhelyi Területfejlesztési Társulás

eszak.hu