Az áldozatkész munkát díjazták Miskolcon a Szociális Munka Hetén

2015.11.11 17:47

Együttműködéssel érhetőek el eredmények – fogalmazott Kiss Gábor alpolgármester szerdán a Városháza Dísztermében. Tizenkét díjazott vehette át az önkormányzat elismerését. Miskolcon mintegy ezer ember dolgozik szociális területen.

– Az én kisunokám, ha meglát egy kocsit, azt mondja: autó.
– Az én kisunokám még hozzáteszi azt is: négyhengeres, ezernégyszáz köbcentis...
A nagymamák vetélkedőjét az Őszi Napsugár Otthon két lakója adta elő a Szociális Munka Hetének szerdai rendezvényén a Városháza Dísztermében.
A műsorban az idős ellátottakon kívül szerepeltek még óvodások, hátrányos helyzetű gyermekek és fogyatékossággal élők.

szocialis_munka_napja_151111_vcs_03.jpg

fotó: Végh Csaba

Az ünnepségen a velük foglalkozó szakemberek közül tizenkettőt díjaztak. Voltak közöttük intézményvezetők és szociális gondozók is. Kiss Gábor alpolgármester elmondta, hogy fontos üzenet ez a hét a városban.

– A szociális munka megünneplésében a legfontosabb szónak a szövetséget gondolom. A szereplők együttműködésével tud létrejönni olyan, amivel városi szinten is eredményeket tudunk elérni. Egyedül nem megy, csak együtt. Egyházi szereplők, civil szervezetek és az önkormányzat egyaránt tesz azokért, akik ellátásra szorulnak. Ezt a munkát nem lehet munkaköri leírás alapján végezni, sokkal többet igényel annál. Lelki többletet és fáradságot. Ebben a városban nagyon sok ember van, aki odaadta a kezét és a szívét is ennek az ügynek.

A díjazottak azt mondják, így is megéri ezt a munkát végezni.

– Krízisbe került édesanyákkal foglalkozunk – mondta Gálné Ágy Mária, a Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház vezetője. – Nekem személyes élményem, hogy amikor megszültem a lányomat, akkor azt mondta az orvosom, hogy milyen jó nekem, hogy van hova hazavinnem. Akkor derült ki számomra, hogy sok baba bent marad a kórházban, míg el nem rendezik sorsukat. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezekért a gyerekekért és anyákért küzdeni kell.

– Én mindig emberekkel foglalkoztam – mondta B. Varga Erzsébet, az Őszi Napsugár Otthon szociális gondozója és ápolója. – Most fekvő és demens ellátottakat gondozok. Nagy odafigyelést igényelnek, olykor nekünk kell pótolni a családot, ami távol van. Ez jóleső érzés, nem fájdalmas a lelkemnek. Mikor belépek a munkahelyemre, a hátam mögött hagyok mindent.

Van, akit a díj meglepett, nem számított rá, hiszen nem az elismerésért dolgozik.

– A városban több mint ezer ember tevékenykedik szociális területen – ezt már Földessy Judit mondta el, aki a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény igazgatója –, két önkormányzati intézményben és több mint tíz egyházi és civil szervezetnél. A díjat három éve ítélik oda. Tizenketten kapják, közülük tízen a városhoz tartozó intézményekben végzik munkájukat, kettőt pedig civil szervezetekből jelölnek rá. A jelölések egyikét a fogyatékos ügyi szakmai műhely adja, a másikat pedig a szociális szakmai műhely.

Az ünnepség Simon Fruzsina, Miskolc város hangjának birtokosával ért véget, aki elmondta, hogy a szülei is ezen a területen dolgoznak.

– Közösségben dolgozni és emberekkel foglalkozni csodálatos dolog. Ezt tanultam tőlük – árulta el a fiatal énekesnő.

A rendezvény utolsó dallamai között szerepelt Szekeres Adrienn Játssz még! című slágere, amivel Simon Fruzsina arra szerette volna ösztönözni a jelenlévőket, hogy soha ne hagyják abba a segítségnyújtást.

szocialis_munka_napja_151111_vcs_22.jpg


A díjazottak névsora:

1. B. VARGA ERZSÉBET
Az Őszi Napsugár Otthon szociális gondozója és ápolója

2000. március 17-től dolgozik az intézményben szociális gondozóként és ápolóként. Munkáját mindig a legnehezebb szakterületeken, fekvő és demens ellátottak körében végezte. Mindenki számára példamutatóan látja el munkáját. Rendkívüli odaadással fordul az ellátottak felé, munkája precíz és magas színvonalú. Kollégáival segítőkész, mindig lehet rá számítani.

B. Varga Erzsébet magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
2. BERKI ATTILA
A Miskolci Autista Alapítvány Családi és Napközi Otthonának vezető ápolója

Az intézmény megbecsült dolgozója, aki több mint tizenkét éve dolgozik az alapítványnál. Munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen végzi. A Családi Otthon vezető ápolói tisztségének ellátásával 2014-től bízták meg. A dolgozók beosztását szakszerűen oldja meg és vezeti, nagy figyelmet szentel a munkavállalók egyedi érdekeinek képviseletére. Az évek során számos projektben vett részt, melyet képességeinek megfelelően precízen elvégzett. Mindig szem előtt tartja az alapítvány jó hírnevének megóvását és öregbítését.

Berki Attila magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
3. BODNÁRNÉ TÚRÓCZI ANDREA
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Igazgatóságának titkárságvezetője

1991. december 1-től dolgozik az intézménynél, titkárnőként. Sokrétű, széleskörű feladatkörét maximális odafigyeléssel, pontossággal és megbízhatósággal végzi, minden helyzetben körültekintően jár el. Empatikus, figyelmes, precíz, jó közösségi ember. Kollégái szeretik, elismerik, bizalommal fordulnak hozzá. Munkavégzése, munkabírása példaértékű, mellyel nagymértékben hozzájárul az intézmény mindennapi hatékony működéséhez.

Bodnárné Túróczi Andrea magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

                                       
4. CSAPÓ GYÖRGYNÉ
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Mesemalom Bölcsődéjének nyugalmazott vezetője

Tanulmányai befejezését követően 1975. augusztus 1-től bölcsődei területen helyezkedett el, és aktív munkássága 40 évét a kisgyermekek megfelelő nevelése, fejlesztése töltötte ki. Kisgyermekgondozóként, majd bölcsődevezetőként több száz kisgyermek számára igyekezett családias, boldog, az óvodai, iskolai életet elősegítő körülményeket biztosítani. Részt vállalt a következő szakember generáció képzésében, átadva a hosszú évek során megszerzett gyakorlati tapasztalatait. Munkatársaival és a szülőkkel kiegyensúlyozott kapcsolatot tartott fenn, munkáját mindig nagy elhivatottsággal, odafigyeléssel végezte. Az elismerést az egész életpályáját betöltő elhivatottsága megbecsüléseként adták.

Csapó Györgyné magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
5. FRIDEL ANDREA
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központjának családgondozója

2008. október 6-tól dolgozik az intézménynél családgondozóként. A családsegítő szolgáltatásban végzett családgondozói munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással és empátiával végzi. A kollégákkal és az ellátottakkal való kapcsolata példaértékű, problémamegoldó képessége, kreativitása kiemelkedő. Közösségi programok szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vesz, rendszeresen szervez játszóházakat, családi napokat, napközis táborokat.  Munkájával a szociális munka iránti elkötelezettségét erősíti, értéket teremt.

Fridel Andrea magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
6. GÁLNÉ ÁCS MÁRIA
A Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház vezetője

Az intézmény 1996-os megnyitása óta az otthon vezetőjeként tevékenykedik. Példaértékű emberszeretetét, nemcsak a Kismamaház gondozottai, hanem a vele együtt dolgozó kollégái is nap mint nap megtapasztalhatják. Önzetlenül segíti az arra rászorulókat, elsősorban a gyermekeket és az édesanyákat. Vezetői munkájára a magas színvonalú szakmai felkészültség mellett a munkatársak, kollégák tisztelete a jellemző. Sokrétű elfoglaltsága ellenére munkatársai bármikor fordulhatnak hozzá szakmai problémáikkal. Szakmai felkészültsége mellett megbízhatósága, lelkiismeretessége, elhivatottsága tette lehetővé, hogy a kezdetektől napjainkig a Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház intézményvezetőjeként végezze munkáját.

Gálné Ács Mária magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
7. HORVÁTH ERIKA
Az Őszi Napsugár Otthon szociális gondozója

1979-től dolgozik az intézményben szociális gondozóként. Munkáját mindig nagy odaadással, türelemmel és precizitással végzi. Mind a gondozottak, mind munkatársai számíthatnak a segítségére. Kedvessége, szeretetteljes személyisége nélkülözhetetlen az intézmény ellátottainak életében.

Horváth Erika magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
8. JUHÁSZ ZSOLTNÉ
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Bulgárföldi Szolgáltatási Központ Idősek Gondozóházának ápoló-gondozója

1999. augusztus 1-től dolgozik az intézményben ápoló-gondozó munkakörben. Munkájára jellemző a precizitás, mély empátiás készség, segíteni akarás. A munkafolyamatokat önállóan és maximális igényességgel végzi. Megjelenése, jó kommunikációs és empátiás készsége okán munkatársai és az ellátottak is bizalommal fordulnak felé. Az emberek és az ellátottak iránti szeretete és törődése nap mint nap megmutatkozik.

Juhász Zsoltné magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
9. KOCSIS-ZSOLDOS KITTI
Az Őszi Napsugár Otthon mentálhigiénés és szervezési munkatársa, szociális munkás

2005. augusztus 15-től dolgozik az intézményben mentálhigiénés és szervezési munkatársként. Magas szintű szakmai színvonalon látja el feladatát. Munkáját hivatásként végzi, az ellátottak nagyon ragaszkodnak személyéhez. Jó kapcsolatot tart a munkatársaival, mindig lehet rá számítani. Kreatív és empatikus, minden helyzetben meg tud maradni szociális szakembernek.

Kocsis-Zsoldos Kitti magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
10. PRÁMERNÉ OROSZ GABRIELLA
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény gazdasági ügyintézője

1992. október 6-tól dolgozik az intézménynél, főkönyvi könyvelőként. Munkáját kiemelkedő szakmai tudással és felkészültséggel lelkiismeretesen végzi, odafigyelve a legapróbb részletekre is. A pénzügyi-számviteli munka minden területén bármilyen feladat elvégzésében lehet rá számítani, munkáját teljes odaadással, precizitással végzi. Munkához való hozzáállása, szorgalma kiemelkedő – mindannyiunk számára követendő példa lehet. Segítőkészsége, közvetlensége, valamint megbízhatósága miatt kollégái szeretik, tisztelik és munkáját elismerik.

Prámerné Orosz Gabriella magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
11. TOLDI KRISZTINA
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Gyermekek Átmeneti Otthonának gyermekvédelmi ügyintézője

1996. április 1-jétől dolgozik az intézményben. Az elmúlt közel két évtizedben különböző szakmai egységekben és munkakörökben dolgozott. Feladatát lelkiismeretesen és precízen látta és látja el most is. Jó kapcsolatteremtő képességével, empatikusságával könnyen beilleszkedett a munkahelyi közösségbe. Fontos láncszeme a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona kollektívájának.

Toldi Krisztina magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 
12. TÓTHNÉ SÁFRÁNY BERNADETT
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása Szolgáltatási Központjának vezetője

Szociális területen a munkáját a fogyatékkal élő ellátottak segítésével kezdte. Az intézménynél 2009. november 12-től dolgozik. Szakmai tudása, határozott jelleme alkalmassá teszi a vezetői munkakör betöltésére. Munkája pontos, megbízható. Az ellátotti célcsoport iránti elkötelezettségét, tolerancia és empátia jellemzi. Új ismeretek megszerzésével bővíti tudását, melyet az intézménynél bevezetett új szolgáltatások – mint például a közösségi pszichiátriai ellátás és a pszichiátriai betegek nappali ellátása – elindításakor is hasznosítani tudott, és folyamatosan kamatoztat.

Tóthné Sáfrány Bernadett magas szinten végzett szakmai tevékenységéért, példaértékű emberi magatartásáért részesült elismerésben.

 

minap.hu