Az új szuperhatóságtól fogjuk megtudni azt is, mennyibe kerül a cigi

2021.11.10 14:27

Valamint a dohánykoncesszióból befolyó bevételek elszámolása is változik, aminek szintén ez a hivatal lesz a nyertese.

Azt nem tudjuk eldönteni, hogy ez jó vagy rossz hír a dohányosok számára, de egy, a parlament előtt lévő törvényjavaslat értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyett a jövőben egy nemrég felállított állami hatóság fog dönteni a dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási áráról. A módosítást követően az árakat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) teszi majd közzé.
 
A jövőben ne a NAV honlapján keresse, mennyibe kerül a cigi
 
A hatóság októberben kezdte meg működését. Az elvileg a kormánytól független, az Országgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozó szervezet létrehozása mögött sokan azt a kormányzati szándékot sejtik, hogy ha 2022-ben választási vereségbe futna bele a Fidesz, akkor is maradjon olyan terület az irányítása alatt, amellyel érdemben tudja befolyásolni az ország ügyeit.
 
Az SZTFH éppen megfelel ennek a célnak: tevékenysége átfogja a szerencsejáték ipart, a bírósági végrehajtást, valamint a felszámolásokat, továbbá a dohányipart. Valamint friss szerzeményként a bányászati jogok kezelését, ami irdatlan, ezermilliárdos vagyontömeg feletti döntési jogot biztosít a szervezet számára. Ezek között összefüggést találni nem könnyű, az első és a harmadik területet a koncessziós kötelezettség köti össze, egyébként laza szövetű a feladatlista.
 
A hatóság élére pedig a múlt hónap elején nevezték ki az Orbán-adminisztráció egy kipróbált, megbízható emberét, Bíró Marcellt. A mandátuma 9 évre szól, csakúgy, mint a négy elnökhelyettesé. Ez az időszak természetesen bőven túlnyúlik a következő kormányzati cikluson, azaz amennyiben ellenzéki győzelem születne a választáson, akkor a hatósághoz tartozó ügyekben egy, a fideszes hátországra stabilan építő vezetőség fog dönteni. Ez is táplálja a gyanút, hogy a hatalom átmentésének eszköze lehet az SZTFH az ellenzéki időszakra készülve.
 
Ennyit a háttérről, nézzük, mit tartalmaz még a javaslat. Azt már említettük, hogy a dohánytermékek kiskereskedelmi árát a jogszabály hatályba lépésétől - 2022. január elsejétől - az SZFTH fogja közzétenni. Akinek fontos volt ez az információ, az eddig a NAV honlapján találta meg a részleteket, de mint a törvénymódosítás indoklása felhívja rá a figyelmet, az ár meghatározásához szükséges előkészítő munka - tulajdonképpen a teljes dohánypiac felügyelete - már a hatóság hatásköre. Ebbe a körbe tartozik az árak regisztrációja, feldolgozása, továbbítása. Október elsejétől pedig a szervezet piaszabályozó, hatósági jogkörrel is rendelkezik, így már csak az árak közzététele hiányzott a feladatlistáról.
 
A változtatás azonban nem merül ki ennyiben, sőt! A javaslat egy másik pontja új alapokra helyezi a hatósághoz befolyó dohánykoncessziós bevételek elszámolását. A hatályos szabályozás szerint a beszedett koncessziós díjak nettó összegét a kincstár által - a koncessziós díjak központi kezelésű előirányzatként történő elszámolása céljából - vezetett fizetési számlára, a koncessziós díjat terhelő általános forgalmi adót pedig az állami adóhatóságnak utalják át, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig. 
 
Ezzel szemben a jövőben a beszedett koncessziós díjak, jogosultsági díjak és ezen felül keletkező egyéb bevételek elszámolása során az államháztartásról szóló törvény idevágó rendelkezése szerint kell eljárni. Ez a jogszabályi rész az alábbiakat mondja ki:
 
Állami vagyonelemek - így különösen gazdasági társaságok, befektetési alapok és kockázati tőkealapok - felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt, továbbá a Vtv. 3. § (5) bekezdése szerinti megállapodás alapján tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy (a továbbiakban: kijelölt tulajdonosi joggyakorló) által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat (a továbbiakban: tulajdonosi ügylet) központi kezelésű kiadási előirányzaton kell megtervezni és elszámolni. A fejezet irányítói hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi ügyleteit az általa irányított fejezetben kell elhelyezni. A költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi ügyleteit e szerv költségvetését tartalmazó fejezetben kell megjeleníteni. A további szervek, személyek tulajdonosi ügyleteinek elhelyezését ezek tevékenységének szakmai kapcsolódása határozza meg, a gazdasági társaságként működő szerv tulajdonosi ügyletei a felette tulajdonosi jogokat gyakorló szerv költségvetési fejezetében jelennek meg elkülönítve."
 
A továbbiakban tehát nem költségvetési bevételként kerül elszámolásra ez a tétel, hanem tulajdonosi ügyletként.
 
A változás lényege értelmezésünk szerint ott ragadható meg, hogy a törvény hatályba lépését követően az említett bevételek nem folynak át a hatóságon, hanem ott maradnak, helyben. Ezekről a pénzekről, azok felhasználásáról tehát a hatóságnál döntenek a továbbiakban, biztosítva a szervezet működtetésének fedezetét, egyben kontrollt adva a dohánypiaci koncessziós bevételek felhasználása felett az államtól független szervezetnek.
 
Baka F. Zoltán
mfor.hu