Beleszámít-e a nők 40-be a szakmunkás képzőben kapott jövedelem?

2021.04.19 14:24

A nők 40 nyugdíjba beszámít-e a 3 év szakmunkásképző (szakmunkás tanuló munkabérrel) ez van feltüntetve az adategyeztetésnél, és hogy nem jogosult. Három gyerekem van, összesen 8 év és 3 hónapot voltam gyes-en, és 1 évet gyet-en, amelyből elfogadtak 8 évet pedig azt olvastam, hogy a GYET is beszámít.

illusztráció
 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny) végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-a részletesen tartalmazza azoknak a biztosítási jogviszonyoknak a megnevezését, amelyek időtartama a jogosultsághoz beszámítható. Ennek értelmében, jogosultsági időnek számít a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, abban az esetben, ha arra a biztosítási jogviszony bejelentésre került. Az év közbeni szakmai gyakorlat a képzés részének tekintendő, ezért az nem minősül keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonynak, tehát jogosultsági időként nem lehet figyelembe venni, így nincs jelentősége annak, hogy a szorgalmi időszak alatt hány napot töltött Ön szakmai gyakorlaton.
 
A szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatának időtartama a Tny. 18. § (2b) bekezdése értelmében tehát, abban az esetben számítható be jogosultsági időként, ha arra bejelentési adat található. Miután a szakmunkástanulók esetében nem csak a nyári gyakorlatra, hanem a tanulói jogviszony teljes tartamára található bejelentési adat, a jogosultsági idő beszámításánál nem a teljes tanulószerződéses jogviszonyt veszik figyelembe, hanem csak a nyári szünet idején teljesített szakmai gyakorlatok időtartamát. Ez azt jelenti, hogy naptári évenként a július 15-től augusztus 31-ig terjedő időtartamot keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyként kell figyelembe venni.
 
A Tny. 18.§ (2c) bekezdése értelmében három gyermeke tekintetében az elismert jogosultsági idő 8 év, azaz a keresőtevékenységgel járó jogviszonyban töltött idejének el kell érnie a 32 évet.
 
hrportal.hu