Csütörtökön ismét összeül Miskolc Város Közgyűlése

2021.10.28 06:31

A városatyák elé kerülnek Miskolc legsürgetőbb, megtárgyalandó ügyei. Az előterjesztések között szerepel a Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló és a város Klímastratégiájának elfogadása, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésének véleményezése, valamint a térfelügyeleti kamerarendszer bővítése.

korábbi felvétel
 
A közgyűlés napirendi pontjai:
 
1.    Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására
 
2.    Javaslat a Településkép védelmére vonatkozó helyi rendelet (TKR) módosítására
 
3.    Javaslat szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek egyes
 
rendelkezéseinek módosítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai észrevételei alapján
 
4.    Javaslat a helyi környezet- és természetvédelmi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
5.    Javaslat temetőkkel kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára
 
6.    Javaslat a Miskolci Állatkerttel kapcsolatos vagyonjogi döntések meghozatalára
 
7.    Javaslat a Miskolc, Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában
 
8.    Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére
 
9.    Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elfogadására
 
10.    Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazására
 
11.    Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
12.    Javaslat a 2021. I. félévet érintő, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
 
 
A zárt ülés pontjai:
 
1.    Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
 
Képviselői indítvány:
 
1.    Javaslat felterjesztési jog gyakorlására a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása tárgyában, a Miskolci Vízmű Kft. hatékonyabb működése érdekében
 
Előterjesztők: Hegedűs Andrea és Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselők
 
Sürgősségi napirendi pontok:
 
1.    Javaslat Miskolc 4123 hrsz.-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
 
2.    Javaslat telepítési tanulmányterv, valamint településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, továbbá kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 2413 hrsz.-ú ingatlanra
 
3.    Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrészének értékesítésére
 
forrás: Polgármesteri Hivatal