Dur­ván drá­gul a krumpli, ér­de­mes be­spáj­zolni!

2015.11.27 11:51

Már most dupla annyiba kerül az ak­ciós bur­go­nya, mint egy évvel ko­ráb­ban. Rá­adá­sul az idei ter­més nem fe­dezi a bel­földi igé­nye­ket, és a nagy eu­ró­pai ter­me­lők is ke­ve­seb­bet ta­ka­rí­tot­tak be.

Hovatovább, drága csemege lesz a paprikás krumpli, na meg Kádár János kedvence, a krumplis tészta. Egy éve a legolcsóbb akciós burgonya kilója az üzletekben 59 forintba került, ma 125 forintba. A jobb minőségű áruért már 260 forintot is elkérnek a kereskedők, de tovább tart az emelkedés. A vidéki és a fővárosi nagybani piacokon is emelkedtek az árak, fajtától függően különböző mértékben.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet jelentése szerint a burgonya termésátlaga idén 10 százalékkal volt alacsonyabb, mint tavaly, és a 350 ezer tonnás termés nem fedezi a belföldi igényeket. Mivel az EU többi tagországában is hasonló a helyzet, ezért az árak emelkedése várható.

Ráadásul a burgonya minőségével is vannak gondok. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal november elején Nógrád megyében két helyen is zárlatot rendelt el baktériumos gyűrűs rothadás miatt. Hiába, már a krumpli sem a régi!

ripost.hu