Elhunyt Deák Gábor, Miskolc Város Díszpolgára

2015.07.24 10:29

Elhunyt Deák Gábor a Berzeviczy Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója, arany és gyémánt-diplomás pedagógus, okl. református lelkész, Miskolc Város Díszpolgára.

Deák Gábor 1919. január 20-án született Besztercén, Erdélyben. Szülei mindketten pedagógusok voltak, a szeretet mellett biztos tudásalapokat, szilárd értékrendet hozott a szülői házból.

Trianon után édesapja nem akart hűséget fogadni a román hatalomnak, így el kellett hagyniuk Erdélyt. 1921-ben költöztek Túrkevére, majd 1930-ban Miskolcra. Tanulmányait a Miskolci Református Főgimnáziumban folytatta, az utolsó két évet Sárospatakon végezte, ott érettségizett 1937-ben.

Édesapja lelkészi pályára szánta, egyházi tanulmányait Kolozsváron és Debrecenben végezte. Már zsebében volt a hollandiai ösztöndíj – ám ekkor 1940-et írtunk, és Németország megszállta Hollandiát. Magas szintű tanulmányok helyett tanyasi segédlelkészség, majd szórványlelkészség várt rá. – A nyírségi tanyákon megtudtam, mi az igazi magyar élet. Kecsed, Girolt, Kecsedszilvás, Szilkerék, Oláhpéntek, Bánffytótfalu…  Itt száz éve nem volt előttem magyar lelkész. Olvassák el Nyírő József: Néma kiáltás című könyvét, az rólunk szól – nyilatkozta egy ízben.

1943 júniusában Summa cum laude doktorált filozófiából, pedagógiából és lélektanból. Életében öt diplomát szerzett, beszélt héberül, arabul, görögül, latinul, tanulta az angolt, a németet, értette a románt.

Lelkészi múlttal – és anélkül, hogy párttagok lettek volna – csak ketten lettek iskolaigazgatók Miskolcon: Palumby Gyula a Kilián (ma Diósgyőri) Gimnáziumban, és ő a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskolában. 1946 szeptemberében ugyanis Miskolcra, a megyei Szabadművelődési Felügyelőség titkárává nevezték ki. Deák Gábor munkássága hosszú évtizedekre meghatározta nem csak a Berzeviczy, de Miskolc művelődésének és kulturális életének a mindennapjait is.

Néhány év kivételével, amikor a megyei könyvtár igazgatóhelyettesi posztját töltötte be, munkája 1949-től a kereskedelmi iskolához kötötte. Emellett –  többek között – a TIT egyik alapítója és titkára, a Lévay József Közművelődési Egyesület elnöke. A Magyar Történeti Társaság megyei elnökeként együtt dolgozott Marjalaki Kiss Lajossal. Írt Miskolc történetéről, a helyi irodalmi emlékekről, publikált lényegében minden jelentős egyéniségről, aki a református egyházhoz kötődött. Évtizedeken át a Miskolc-Avasi Református Egyházközség presbitere, 2005-ig gondnoka, egyházmegyei és egyházkerületi világi tanácsbíró volt.

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából emlékkönyvet adtak ki a tiszteletére. Miskolc városa 1993-ban Pro Urbe Díjjal, 2002-ben pedig Gálffy Ignác-életműdíjjal jutalmazta munkásságát. 2014-ben Miskolc Díszpolgárává választották. Deák Gábort július 24-én, 16 órakor helyezik örök nyugalomra, az Avasi Református Temetőben.