Elkerülhető a mobil-tarifaemelés

2015.06.27 06:52

Július 1-jétől az előzőleg meghirdetett mértékben megemeli a különböző mobilszolgáltatások használati és előfizetési díjait a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország, de a hírközlési hatósággal kötött megállapodás minden ügyfélnek lehetőséget ad arra, hogy elutasítsa az áremelést, így kérésre minden maradhat a régiben.

Nem emelkedik a tarifa, ha az értesítéstől számított 15 napon belül nyilatkozik az ügyfél: nem fogadja el a kétoldalú szerződésmódosítást.

A Telekom és a Telenor július 1-jétől árat emel, azonban azok az ügyfelek, akik gyorsan lépnek, a mostani feltételekkel tarthatják meg a tarifáikat. Mindez annak köszönhető, hogy a Telenor és a Magyar Telekom hatósági szerződést kötött az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH). Ennek értelmében a szolgáltatók a díjak július elsejétől tervezett módosításánál biztosítják az előfizetői jogok érvényesülését.

A két társaság vállalta, hogy kiegészíti a 2015 májusában az előfizetőknek eljuttatott, 2015. július 1-jén hatályba léptetni kívánt kétoldalú szerződésmódosítási ajánlatára vonatkozó előfizetői tájékoztatást. Ezek szerint, ha az előfizető az ajánlat kézhezvételét követően 15 napon belül úgy nyilatkozik, hogy azt nem fogadja el, az előfizetői szerződések változatlan feltételekkel hatályban maradnak, azaz nem emelkednek a tarifák. (Vagyis mint annak idején a magán-nyugdíjpénztári tagságnál: nyilatkozni a maradásért kell - szerk.) Az értesítést a Telekom számlás előfizetői a 2015. július 1-je után kézhez vett első számlájukon találják meg, míg a Domino előfizetők SMS-ben kapják majd. A Magyar Telekom azt javasolja, hogy a nyilatkozni kívánó ügyfelek a díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálaton jelezzék szándékukat. Ezen kívül minden más ügyfélszolgálati csatornán (pl. Telekom üzletekben, írásban, e-mailben) is jelezhetik a szerződésmódosítás el nem fogadását.

A Telenor június 24-től SMS üzeneteket küld az érintett előfizetőinek. Az ezekben szereplő linken keresztül az előfizető személyre szabott információt ér el a saját díjszabásáról és annak várható módosításáról. Az előfizetők döntésüket a Telenor bármely ügyfélszolgálati csatornáján jelezhetik.

Azokra az előfizetőkre, akik egyedi szerződésüket 2015. május 1-jét követően kötik meg, már az új díjtételek vonatkoznak.

A Telekom és a Telenor is jelentős áremelést hajt végre július 1-jétől. A két szolgáltató áremeléseire reagálva az NMHH eljárást indított. A hatóság szerint ugyanis a két szolgáltató megsérthette a jogszabályokat az előfizetői szerződések július 1-jétől tervezett módosításával és annak közlési módjával kapcsolatban.

A hatóság és a szolgáltatók közt kialakult jogvitás helyzetet éppen az úgynevezett kétoldalú szerződésmódosítások rendjére vonatkozó eljárás eltérő értelmezése okozta – írja a hwsw.hu. A két érintett szolgáltató ugyanis különböző formákban felhívta az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kétoldalú szerződésmódosítás esetén a módosítás akkor tekinthető elfogadottnak, ha az ügyfél is nyilatkozik az elfogadásáról, azt azonban elfelejtették közölni a mobilcégek, hogy a nyilatkozat éppúgy lehet elutasító tartalmú is, vagyis az ügyfél kérheti az eredeti díjszabás megtartását.

A szolgáltatók kihasználták azt a rendeletet, mely szerint, ha az előfizető nem nyilatkozik az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül, azzal lényegében beleegyezését adja a szerződésmódosításba. Ezt, egy idén augusztustól fokozatosan hatályba lépő új NMHH rendelet felülírja majd, hiszen eltörli a "hallgatás, beleegyezés" intézményét. Ez azt jelenti, hogy a mobilszolgáltatók legfeljebb új díjcsomagokkal tudnak korrigálni áraikon.

 

A feltöltőkártyások torkán mindenképpen lenyomják
Bár az ügyfeleknek a feltöltőkártyás tarifákat érintően is lehetőségük van arra, hogy a díjemelés elutasításáról nyilatkozzanak, fontos szempont, hogy az Elektronikus Hírközlési Törvény értelmében az új feltöltés egyben új szerződéskötésnek is minősül. Vagyis ha az ügyfél július 1-jétől, tehát az új díjszabás hatályba lépésétől tölt rá tetszőleges összeget a kártyájára, attól a pillanattól kezdődően automatikusan érvényes lesz rá az új díjszabás
.

hwsw.hu