Élő végrendeletet is érdemes készíteniük a betegeknek

2015.06.17 17:04

Az egészségügyről szóló 1997-es törvény az egészségügyi ellátást igénybe vevő, illetve az abban részesülő betegek jogait és kötelezettségeit széles körben szabályozza. Az egészségügyi törvény − a betegjogok érvényesíthetőségének egyik legfontosabb elemeként − részletesen rendelkezik a betegeket megillető önrendelkezési jogról, amelyek közül kiemelkedő jelentőséggel bír az ellátás visszautasításának joga.

Életfenntartó, életmentő beavatkozások visszautasítására Magyarországon abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül gyógyíthatatlan és halálhoz vezet.

Az egészségügyi törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít egy közjegyző által okiratba foglalt nyilatkozat megtételére is, amelyben a beteg előzetesen nyilatkozik arról, melyek azok a terápiás eljárások vagy beavatkozások, amelyeket későbbi esetleges cselekvőképtelenné válása esetére vissza kíván utasítani. Ez az a jogintézmény, amelyet a köznyelv élő végrendeletnek hív. Az élő végrendeletben a cselekvőképes személy későbbi cselekvőképtelensége esetére visszautasíthat egyes ellátásokat, továbbá kijelölheti azt a személyt, aki helyette nyilatkozik, vagyis helyette gyakorolja az ellátás visszautasításának jogát. A kijelölt személy így a cselekvőképtelen állapotban lévő beteg helyett nyilatkozhat arról, mely ellátások nyújthatók, illetve mely ellátásokat utasítja vissza a beteg nevében.

Az élő végrendeletet közjegyző előtt, közjegyzői okiratban lehet megfogalmazni. A nyilatkozatban meg kell határozni azokat az ellátási formákat, amelyeket az ügyfél vissza kíván utasítani. Célszerű a nyilatkozat elkészítése előtt orvossal is konzultálni az adott betegség várható következményeiről, valamint a visszautasítandó ellátások köréről.

A beteg ugyanebben az okiratban jelölheti meg azt a személyt is, aki cselekvőképtelensége esetén nyilatkozhat a beavatkozások visszautasításáról. A nyilatkozat másolati példányát a beteg átadhatja választott háziorvosának, a nyilatkozattal rendelkező személy pedig a kórházba történő felvétel során tájékoztatja a szolgáltatót az egészségügyi ellátást érintő jognyilatkozatáról.

Amennyiben valaki rendelkezik élő végrendelettel, az őt kezelő orvosok ennek megfelelően fognak eljárni, vagyis a belátási képességgel már nem rendelkező betegek akarata is maradéktalanul érvényesülhet.

napigazdasag.hu