Emiatt lesz kevesebb a nyugdíja. Az arányos szolgálati idő fogságában

2015.03.03 07:30

Mindenki szeret spórolni a költségein. Sokan azonban nem gondolnak arra, hogy a megtakarított tb-járulékoknak később meglesz a böjtje.

Az 1997. december 31-ét követően fennállt munkavégzés alapján, a társadalombiztosítási szabályok szempontjából, szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, és az előírt nyugdíjjárulékot meg is fizette, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) vonatkozó rendelkezései meghatározzák, hogy a szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, és 365 napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanakkor 1998. január 1-től bevezetésre került az úgynevezett arányos szolgálati idő fogalma, mely szerint, ha a külön meghatározott biztosítási jogviszonyban álló személy e biztosításából származó keresete, jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy a minimálbérnél kisebb összeg után fizetnek nyugdíjjárulékot, a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. A szolgálati idő és a biztosítási idő aránya megegyezik a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkor érvényes minimálbér arányával.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíj megállapítása szempontjából különválik a nyugdíjjogosultság megállapítása, valamint a nyugdíj összegének kiszámításakor figyelembe vehető szolgálati idő tartama. A szabályozás szerint a nyugdíjjogosultság megállapítása során a biztosítási idő teljes időtartamát figyelembe kell venni, az arányosítást kizárólag a nyugdíj összegének megállapításakor kell alkalmazni.

adozona.hu

 

—————

Vissza