Ezek a nyugellátások 9,9 százalékkal nőnek

2014.12.13 07:56

2014. november 1-jétől 9,9 százalékkal emelik a 2014. november 1-jét megelőző időponttól megállapított egyes politikai rehabilitációs ellátások, nyugdíj-kiegészítések és a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék összegét – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

Az emelések végrehajtásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2014 decemberében intézkedik, oly módon, hogy a 2014. novemberi és decemberi hónapra járó összegkülönbözeteket decemberben folyósítja.

A 9,9 százalékos emelés az alábbi ellátásokra vonatkozik:

-         az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) kormányrendelet szerinti emelésekre, nyugdíj-kiegészítésekre,
-         az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) kormányrendelet szerinti emelésekre, nyugdíj-kiegészítésekre,
-         az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) kormányrendelet szerinti emelésekre, nyugdíj-kiegészítésekre és
-         a 173/1995. (XII. 27.) kormányrendelet szerinti nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra.

Az emelés végrehajtását követően a nyugdíj-kiegészítés összege, amennyiben a szabadságvesztés, szabadságkorlátozás időtartama meghaladta az egy évet, az első évre a korábbi havi 4775 forint helyett havi 5250 forintra módosul.

A második évtől az ötödik évvel bezárólag a korábbi havi 2395 forintról havi 2635 forintra, a hatodik évtől pedig a korábbi havi 2870 forint helyett havi 3 155 forintra változik.

Munkaszolgálat után járó nyugdíj-kiegészítés esetén az emelés végrehajtását követően az emelés összege az első év után a korábbi havi 4775 forint havi 5250 forintra módosul, a második évtől kezdve pedig az emelés összege a korábbi havi 2395 forintról havi 2635 forintra módosul.

A nemzeti helytállási pótlék megállapításánál, folyósításánál meghatározott összeghatár a korábbi havi 161 260 forintról havi 177 230 forintra változik. Amennyiben a pótlék megállapítása hozzátartozói jogon történik, az összeghatár a korábbi havi 80 630 forintról havi 88 615 forintra módosul.

Az emelésre jogosult személy halála esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az emelés visszamenőlegesen járó összegét kérelemre a jogosulttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér, ezek hiányában az örökös részére folyósítja.

Fontos változás, hogy a fent említett ellátások 2015. január 1-jétől kezdődően a nyugdíjakkal azonos mértékben kerülnek majd automatikusan emelésre.

Emelkedik az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján megállapított életjáradék alapösszege. Az alapösszeg 2014. évben a korábbi havi 86 342 forintról havi 88 414 forintra módosul, azzal, hogy az emelt összegű életjáradék 2014. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás folyósított és megemelt összege közötti különbözetet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból, legkésőbb 2014. december 31-éig számolja el, és fizeti ki.

adozona.hu