Figyelem: törvénykezési szünet a Miskolci Törvényszéken és bíróságain!

2016.07.12 08:04

A jogszabályi rendelkezések értelmében 2016. július 15-tól a Miskolci Törvényszéken és bíróságain törvénykezési szünet veszi kezdetét, mely 2016. augusztus 19-ig tart – tájékoztatott hétfőn Csillám Katalin, a törvényszék elnökhelyettese.

Budapest, 2014. szeptember 9. Kis Rákói Annamária tanácsvezető bíró (b4) felolvassa az ítéletet az MKB Bank Zrt. által az egyoldalú kamatmódosítást lehetővé tevő szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatos vélelem megdöntésére a magyar állam ellen indított per tárgyalásán a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében 2014. szeptember 9-én. A bíróság elsőfokú, nem jogerős ítéletében elutasította a devizahiteles perben az MKB Bank Zrt.-nek a magyar állam ellen benyújtott keresetét. Balról a felperes MKB Bank jogi képviselői, Solt Péter (b) és Búzás Noémi (b2), jobbról Molnár György, az alperes magyar állam jogi képviselője (j).

Mint közleményében írja, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben döntött úgy, hogy a magyar igazságszolgáltatás mérföldkövének is tekintett 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulója – minden év július 15. napja – legyen a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapja. 2008. évtől kezdődően a Bíróságok Napja munkaszüneti nap is egyben, ezért ezen a napon a törvényszék és bíróságai zárva tartanak és a bírósági ügyintézés szünetel.

Ténylegesen tehát július 18. napjától kezdődik idén a törvénykezési szünet, mely időszak alatt a törvényszék és bíróságai – egyes pertípusok és ügycsoportok kivételével – eltérő működési rend szerint látják el feladataikat. Ezen időszak alatt előre kitűzött tárgyalások nincsenek, a bíróságok ügyeleti rend alapján működnek, azaz ellátják többek között a soron kívül intézendő ügyeket, ezekben az ügyekben tárgyalást is tarthatnak. A panasznapi ügyfélfogadás szünetel, a kezelőirodák rövidített nyitvatartási időben fogadják az ügyfeleket, feldolgozzák a beadványokat és iratbetekintésre is lehetőség van. A Cégbíróság működése ezen időszak alatt is folyamatos.

Mivel a bíróságokon a nyári szabadságok kiadására a törvénykezési szünet ideje alatt kerül sor, tehát ezen időszak alatt az ítélkezési tevékenységet folytató bírák is évi rendes szabadságukat töltik, a felektől sem várható el, hogy a törvénykezési szünet ideje alatt is – „határidőben” – eleget tegyenek a bíróság felhívásainak – hangsúlyozza Csillám Katalin közleménye.

Ezért polgári perekben és fizetési meghagyásos eljárásokban a törvénykezési szünet ideje alatt a felekre nézve megállapított határidők sem ketyegnek, azaz a határidők számításába a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszak nem számít bele. A fellebbezési határidő szintén meghosszabbodik: így például a fél részére 2016. július 1. napján kézbesített fellebbezéssel megtámadható határozat 15 napos fellebbezési határideje csak 2016. augusztus 23. napján jár le.


Ez alól kivételt képeznek (a határidők számításának általános szabályai irányadók):

• a soron kívüli ügyek (pl.: a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek, valamint számos, így különösen a gyámhivatal által hozott olyan határozat felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per stb.),

• a végrehajtási perek,

• az előzetes bizonyítás,

• egyes nem peres eljárások, így pl.: a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás, a közigazgatási nem peres eljárások stb.


Más a helyzet a büntető ügyeket nézve, itt ugyanis a törvénykezési szünet nem érinti a határidők számítását, és a büntető bírák ugyanúgy eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl.: előzetes letartóztatás elrendelése, vagy éppen a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

A Miskolci Törvényszék és járásbíróságai, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Cégbíróság kezelőirodáiban a törvénykezési szünet alatt – 2016. július 18. és 2016. augusztus 19. napjai között – az ügyfélfogadás hétfő-péntek délelőtt 9-10 óra között történik. A kezelőirodák tehát ekkor nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és az iratokba is betekinthetnek.

Miskolci Törvényszék