Fókuszban a 2020-as költségvetés – ülésezik Miskolc város közgyűlése (+élő közvetítés)

2020.02.27 08:51

A februári rendes ülés kétség kívül legfontosabb napirendi pontja az idei költségvetés elfogadása. A büdzsé tervezése során a fő irányvonal a város működési egyensúlyának biztosítása volt. A tervezet főösszege 40,1 milliárd forint. A korábbi hitelfelvételt az önkormányzat nem kívánja tovább halmozni, ezért idén mindössze 90 millió forint hitellel számolnak.

 

A csúszka állításával, bárhonnan visszanézhető!

 

Napirendi pontok:
 
Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára.
 
Mutatjuk pontokba szedve, miből, mennyiből, mennyit és mire költhet, költ a város az idén:
 
Miskolc a 2020. évi költségvetéséből a városüzemeltetésre – az elmúlt évhez képest – több mint 1,4 milliárd forinttal többet kíván fordítani többi közt a helyi közösségi közlekedésre, valamint a zöldfelületek gondozására
 
A költségvetés tervezetében a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére több mint 560 millió forint működési támogatás szerepel, amely egyrészt biztosítja a városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátását, másrészt fedezi a közfoglalkoztatás feltételeinek megváltoztatásából eredő további kiadásokat is
 
A Miskolci Fürdők Kft. részére 30 millió forint plusz forrás került a javaslatba az előző évhez képest
 
Az egészségügy területén a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet NEAK a 2019. évihez képest 119 millió forinttal kap több támogatást
 
A szociális funkció kiadásaira több mint 220 millió forinttal többet kíván költeni az önkormányzat. Új támogatási formaként került a költségvetésbe a születési támogatás 20 millió forinttal. Valamint tovább folytatódik az elmúlt években nagy sikert aratott Salkaházi Sára Miskolc Program
 
Az oktatási ágazat működési feladataira az előző évihez képest hasonló nagyságrend: 5,6 milliárd forint került megtervezésre.
 
Az önkormányzat költségvetésében továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok támogatására. Tovább folytatódik a közterület-felügyelőkből és rendőrökből álló párosok járőrözése, a Miskolci Önkormányzati Rendészet költségvetési kiadásaira idén is több mint 700 millió forint áll rendelkezésre.
 
A Fidesz-KDNP frakció a héten rekordszámú, összesen 134 módosító indítványt nyújtott be a költségvetési tervezethez. Ezek számos fejlesztést, kisebb-nagyobb beruházást tartalmaznak, összesen 1,4 milliárd forint értékben.
 
Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) pedig két módosító indítványt nyújtott be: az egyiket a lovas mezőőrség megtartásáért, a másikban pedig az Aknász utca rekonstrukciójára tesz javaslatot.
 
Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2021-2023. évekre
 
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő beiratkozás időpontjának meghatározására
 
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
 
 
Sürgősségi napirendi pontok:
 
Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)
 
Javaslat a Miskolc, tehermentesítő út I. és II. ütemének (Y HÍD) megvalósítása kapcsán érintett ingatlanok/ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam által történő megszerzésére irányuló döntés meghozatalára
 
Javaslat civil szervezet részére helyiség biztosítása tárgyában hozott határozat módosítására
 
Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására.
 
minap.hu