Ha hiába várta volna „Erzsébetet”

2018.01.07 09:46

Az át nem vett utalványokat visszaküldik a hivatalnak; február 28-ig igényelhető az ismételt kézbesítés.

Jól jön bevásárláskor…

Jól jön bevásárláskor...

 

Mi a teendő, ha valakihez valami folytán nem jutott el az a levél, mely a nyugdíjasoknak (illetve az arra jogosító egyéb ellátásban részesülőknek) karácsonyra járó Erzsébet-utalványt tartalmazza? Egyebek mellett erről lehet olvasni a Magyar Államkincstár internetes oldalán közzétett „kisokosban”, melyből az alábbiakban válogattunk.

 

 

Ha nem tudta átvenni…

Ha a kézbesítés sikertelen, erről a címzett részére a kézbesítő hátrahagy egy értesítőt, melyen szerepel, hogy a Magyar Posta az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldeményt melyik kézbesítési ponton, mely időpontig tartja a címzett vagy egyéb jogosult átvevő rendelkezésére.
Az értesítőben megjelölt átvételi határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon a postai szolgáltató az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére visszaküldi – derül ki az összeállításból.

Az újbóli kézbesítés a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérhető, legkésőbb 2018. február 28-ig. A hivatal levélcíme: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest.

 

Ha elköltözött, és nem szólt…

Ha valaki elköltözött arról a címről, mely a nyugdíját, egyéb ellátását folyósító szervnél 2017 végén szerepelt a nyilvántartásban, s címváltozását az illetékes hivatalnak nem, vagy elkésve jelentette be, az Erzsébet-utalványok új címre történő kézbesítését leggyorsabban a Magyar Posta Zrt. utánküldési szolgáltatásának igénybevételével kérheti.

Ha ezzel a lehetőséggel a címzett nem él, az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldeményeket az illetékes posta értelemszerűen a régi címére kísérli meg kézbesíteni. (Ha az átvétel azon a címen sikertelen, akkor értelemszerűen az történik, amit cikkünk elején ismertettünk a sikertelen kézbesítés következményeiről.)

Ha időközben az ügyfél már bejelentette postai címe változását, az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldemények újraküldéséről a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, kérelmet nem szükséges benyújtani.

 

Jár-e az örökösöknek?

Az is felvetődhet kérdésként: ha az Erzsébet-utalvány jogosultja elhunyt, hozzátartozójának, örökösének jár-e az utalvány vagy annak összege?

A hivatal válaszából kiderül: az Erzsébet-utalvány nem képezi hagyaték tárgyát. Az egyszeri juttatás az arra jogosultat illeti meg, így ha az utalványra jogosult személy a kézbesítés időpontját megelőzően elhalálozott, az Erzsébet-utalványt sem hozzátartozója, sem örököse nem veheti át.

HBN


Hová fordulhat kérdéseivel?

Az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos kérdésekben általános felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

• kormányzati ügyfélvonal: 1818
• kormányzati ügyfélvonal külföldről: +36 (1) 550-1858
• Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884

(Az államkincstár ezek közül elsősorban a kormányzati ügyfélvonalon történő érdeklődést javasolja, mivel az 0-24 órában elérhető. A nyugdíjfolyósító szerv zöld számán munkaidőben tudnak felvilágosítást nyújtani.)

Ha 2018. január 31-ig az ellátott nem kapja kézhez az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldeményt, és postai értesítést sem talál a lakcímén arról, hogy hol veheti át az utalványt, valamint postai utánküldési szolgáltatást sem kért, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

• Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884
• Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A kiküldött utalványra vonatkozó érdeklődés esetén a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), mely alapján a kézbesítő posta tud információt nyújtani a küldemény sorsáról.

Az Erzsébet-utalványokról szóló, kérdés-felelet formájában összeállított tájékoztató teljes terjedelmében a Magyar Államkincstár honlapján olvasható.

boon.hu