Ha jót akar, menjen be a bankjába a két ünnep között

2014.12.26 09:08

Azok az adózók, akik a számlavezető pénzintézetüknél a szükséges nyilatkozatokat nem tették meg, 2014. december 31-ét követően nem tudják pénzforgalmi számlájukról átutalással teljesíteni esedékes adókötelezettségeiket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelemfelhívást tett közzé a számlavezető pénzintézetek ügyfél-átvilágítási intézkedéseivel kapcsolatban.
Mint ismeretes, A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény úgynevezett ügyfél-átvilágítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései értelmében a számlavezető pénzintézetek meghatározott esetekben kötelesek az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Ennek körében a pénzintézet természetes személy ügyfele köteles - a szolgáltató által meghatározott módon - írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan is, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfélképviselője ugyancsak köteles írásban nyilatkozni az ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos meghatározott adatairól. Az érintett ügyfeleket a pénzintézetek értesítették kötelezettségükről.

A szolgáltató 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:
a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és
c) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

Mindez adóztatási szempontból azt eredményezheti, hogy azok az érintett adózók, akik a számlavezető pénzintézetüknél a szükséges nyilatkozatokat nem tették meg, 2014. december 31-ét követően nem tudják pénzforgalmi számlájukról átutalással teljesíteni esedékes adókötelezettségeiket. Ez pedig az adózás rendjéről szóló törvényben rögzített jogkövetkezmények alkalmazásához vezethet (késedelmi pótlék felszámítása, végrehajtási eljárás indítása).

Mindezek elkerülése érdekében fontos, hogy az érintett adózók a nyilatkoztattételi kötelezettség rendezése érdekében mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot számlavezető pénzintézetükkel!