Hasznos tudnivalók a nyugdíjak folyósításáról

2016.09.22 15:13

A nyugellátások folyósításával kapcsolatban időről-időre érkeznek kérdések mind a leendő nyugdíjasok, mind a már nyugellátásban részesülők oldaláról, a leggyakoribb kérdésekre válaszolunk cikkünkben.

A kérdések egyrészt a folyósítási lehetőségekre, másrészt a folyósítással kapcsolatos változtatásokra, módosításra vonatkoznak.

Az egyik leggyakoribb kérdés arra irányul, kit illet meg az elhunyt nyugdíjas utolsó havi ellátása.

Az események időrendi sorrendjében haladva elsőként azt a szabályozást láthatjuk, hogy a nyugellátást az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az ellátást megállapító határozat részére történő kézbesítését követő tíz munkanapon belül fizeti ki/utalja ki.

A nyugdíj, mint rendszeres pénzbeli ellátás kifizetése, folyósítása a jogosult kérésének megfelelően többféleképpen lehetséges.

Mód van készpénzben, postai kézbesítés útján az ellátás felvételére, és lehetőség van belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történő utalásra is.

A nyugellátások kifizetése havonta, az adott tárgyhónapra történik, azaz nem előre, vagy utólag, mint néhány más ellátásé.

A folyósítás kezdő időpontja a nyugdíjmegállapító határozatban megjelölt nap, befejezésének ideje a jogosultság megszűnésének, megszüntetésének napja, legkésőbb a nyugdíjas halála hónapjának utolsó napja.

Nyugdíjas törzsszám

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátások folyósítása nyugdíj folyósítási törzsszám, mint azonosító szám alatt történik.

A törzsszámról szóló igazolást az ellátás folyósításának a kezdetekor küldi meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság több más irattal (pl. kedvezményes utazási utalvány) együtt a jogosult részére.

Külföldön élő nyugdíjas

A belföldi folyósítási lehetőségektől több ponton eltér a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére történő nyugdíjfolyósítás.

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kell folyóstani.

A folyósítás mindkét esetben utalási költségtől mentes.

Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

További lehetőség az EU/EGT állam területén élők részére valamely EU/EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítás ez esetben is utalási költségtől mentes.

Úgynevezett egyezményes állam (azaz Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött ország) területén élők kérhetik az egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítást. Az utalás ez esetben költségviseléssel érintett.

Nem választható

A külföldön élő nyugellátásra jogosultak részére nincs lehetőség közvetlen postai úton történő nyugdíjkifizetésre.

A külföldön élő jogosultak (akár EU/EGT, akár egyezményes, akár bármely más külföldi államban élnek), kérhetik a Magyarországon érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét meg nem haladó havi ellátásuk (2016-ban 28.500 Ft) negyedévente, félévente, vagy évente történő folyósítását a belföldön egyébként érvényes havonkénti utalás helyett.

A nyugellátások kifizetése éves folyósítási naptár szerint a tárgyhónapra történik.

Igazolások a nyugdíjjal kapcsolatban

A folyósított nyugellátás törzsszámáról szóló igazolás a nyugdíjfolyósítás megkezdésekor kerül kiadásra.

Évente január hónapban történik tájékoztató levél kiküldése az előző évben folyósított nyugellátások összegéről.

A tájékoztató levélben szerepel a folyósított ellátások típusa, előző évi összege, a tárgyévi januári nyugdíjemeléssel növelt összeg.

A nyugellátás összegéről igazolás is kérhető a nyugdíjfolyósító szervtől.

Képtalálat a következőre: „nyugdíjas Változás bejelentése”

Változás bejelentése

Ha a nyugellátás folyósításával kapcsolatban megadott adatokban változás következik be, ezt a nyugellátásban részesülő tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervhez.

A bejelentés a folyósítási törzsszám feltüntetésével teendő meg.

Módosítások

A nyugellátás folyósításának megkezdésekor megadott folyósítási adatok a folyósítás alatt módosíthatóak.

Így lehetőség van a készpénzben történő fizetési módról számlára utalásra áttérni, vagy viszont. Mód van a folyósítási cím ideiglenes, meghatározott időtartamra történő megváltoztatására is, például egy hosszabb más címen történő tartózkodás esetén.

Ezeknél az eseteknél azonban (pl. nyáron a nyaraló címére történő kifizetésnél) célszerű időben megküldeni a kérést a módosításra nézve, hogy a változtatás a kért időpontra megtehető legyen.

Elhalálozás esetén teendők

A nyugellátásban részesülő személy elhalálozását, és annak időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezen hozzátartozók hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

A halál napját magában foglaló hónap végéig járó fel nem vett nyugellátás felvételére is e személyek, ebben a sorrendben jogosultak.

A fel nem vett ellátást a hozzátartozók a fenti sorrendben a halálesetet követő egy éven belül, ha a felvételre az örökös jogosult, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül veheti fel.

Dr. Molnárné Balogh Márta
ado.hu