Így lehet Quaestor-kárpótlást kérni

2015.05.03 12:14

Megjelent az a kormányrendelet, ami azokat a kormányablakokat sorolja fel, amelyeknél be lehet nyújtani a Quaestor károsultjainak kárrendezési alapjához a kárrendezés iránti kérelmeket.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által szignált jogszabály szerint a kormányablakhoz az alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni az alap nevét (Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja), és - feladóként - a kérelmező nevét és lakcímét.

A benyújtó a kérelem átvételéről elismervényt kap. Ez a rendelet 2015. május 6-án lép hatályba, és 2015. június 6-án hatályát veszti.