Jogellenesnek tűnik a Magyar Légió – Jöhet a feloszlatás?

2019.05.15 14:18

„A bűnüldöző szerveknek már most indokolt megvizsgálniuk, hogy a Nemzeti Légióval kapcsolatos eddigi cselekmények és sajtótájékoztatók megvalósíthatták-e a közösség tagjai elleni erőszak előkészületét, ugyanis már az előkészület is büntetendő” – mutatott rá a Hírklikk megkeresésére Magyar György ügyvéd. Hozzátette, hogy a szervezet vezetőjének felelőssége hatványozottan súlyosító körülményként értékelendő.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke bemutatja a párt az új honvédelmi, hagyományőrző szervezetét, a Nemzeti Légiót a párt József körúti irodájában 2019. május 14-én. Mellette Födelmesi László, a Nemzeti Légió vezetője és Dorogi György, a Nemzeti Légió ötletgazdája

 

Az MTI bő terjedelemben, két fénykép kíséretében adta tudtul, hogy megalakult a Toroczkai-féle Mi Hazánk Mozgalom „honvédelmi, hagyományőrző szervezete”. „Ez nem a korábban az MSZP és a Fidesz által aljas módon betiltott és a Jobbik által elárult Magyar Gárda jogutódja, de eszmeiségének és szellemiségének örököse” – idézte a sajtótájékoztatóról készült tudósításában Toroczkai László beszédét a hírügynökség.
 
Az elvben független, ám az utóbbi időben leginkább a kormány szócsöveként funkcionáló MTI – árulkodó módon – nem csak, hogy bő teret szentelt a Fideszre jellemző névadással nemzetinek kikiáltott Légió megalakulásának, de tette ezt az ingyenes – tehát bárki számára hozzáférhető – hírfolyamában, sőt, az amúgy komoly pénzekért árult fényképei közül kettőt is ingyenessé tett az eseményről.
 
Pedig nem csak a Légió, de még a sajtótájékoztató is jó eséllyel büntetendő a hatályos magyar jog szerint. Erre hívta fel a figyelmet Magyar György ügyvéd, aki portálunk megkeresésére a többi között leszögezte, hogy „a Nemzeti Légió a Magyar Gárdához hasonlóan jogellenes egyesületnek tűnik, az egy előzetes sajtótájékoztató alapján egyenruhás, félmilitáris szerveződés”. Elképzelhetőnek mondta, hogy „alapszabálya szerinti célja szerint egyesületként megtörténhet a nyilvántartásba vétele, ám ha ténylegesen jogellenes, büntetőjogi tényállást is megvalósító tevékenységet fognak a tagja végezni, akkor jogi sorsa ugyanaz lesz, mint a Magyar Gárdának, a feloszlatás”.
 

A Magyar Gárdát éppen a tényleges tevékenysége miatt szüntette meg a bíróság és akként foglalt állást, hogy „a Gárda rendezvényei közvetlenül és ténylegesen fajgyűlölő és kirekesztő megnyilvánulásokkal a közrendet és a köznyugalmat támadták, így sérült a biztonsághoz és szabadsághoz való jog (…) ez akkor is így van, ha közvetlen fizikai erőszak nem történt, de annak fenyegető veszélye fennállt. A faji megkülönböztetés és a kirekesztés a demokratikus rendet alapjaiban támadja, és az betiltással (feloszlatással) szankcionálandó.” Ezt az idézett indokolást – húzta alá Magyar György – az akkori Legfelsőbb Bíróság (mára már Kúria) is elfogadta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a közösség elleni erőszaknak már az előkészülete is büntetendő.
 
Véleményét részletesen alátámasztva a többi között emlékeztetett arra, hogy bármiféle rendvédelmi, vagy „erőhatalmi” szervezet fenntartása az állam monopóliuma. Ugyanakkor a jog szerint mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez, miként ahhoz is, hogy szervezeteket hozzon létre, szervezetekhez csatlakozzon, de a gyülekezési- és egyesülési szabadság alapjoga nem abszolút alapjog, más szóval: csakis a jogrendi kereteken belül érvényesülhet és más alapvető emberi jogokat nem sérthet és nem csorbíthat.
 
Szerinte pedig a bűnüldöző szerveknek már most indokolt megvizsgálniuk, hogy a Nemzeti Légióval kapcsolatos eddigi cselekmények és sajtótájékoztatók megvalósíthatták-e a közösség tagjai elleni erőszak előkészületét, „hiszen már az előkészület is büntetendő”.
 
A szervezet vezetőjének felelőssége hatványozottan súlyosító körülményként értékelendő” 
 
– fűzte hozzá Magyar György.
 
NVZS
hirklikk.hu