Kacifántos tb-szabályok: hogyan lesz nyugdíjuk az őstermelőknek?

2015.07.09 06:34

Hogyan lehetnek biztosítottak a mezőgazdasági termelők, és szerezhetnek nyugdíjjogosultságot?

Azon személyek, akik nem álltak munkaviszonyban vagy mezőgazdasági szövetkezeti tagságban, és saját vagy bérelt földön általános mezőgazdasági tevékenységet folytattak, társadalombiztosítási szempontból egyéni gazdálkodóként válhattak biztosítottá. E személyi körre a biztosítás legkorábban 1983. január 1-jétől terjedt ki, ha a tevékenységükből származó jövedelem – a bevallásuk szerint – a jogszabályban meghatározott határt elérte.

A gazdálkodóként biztosított személyek társadalombiztosítási járulék megfizetése ellenében szerezhettek nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időt. A járulékfizetési kötelezettség 1988. december 31-ével bezárólag a tevékenység megkezdése hónapjának első napjától a befejezés hónapjának utolsó napjáig állt fenn.

1992. március 1-jétől megszűnt az egyéni gazdálkodó biztosítotti kategória ebben a nevesített formában. 1996. december 31-éig a mezőgazdasági kistermelést főfoglalkozásban folytató egyéni vállalkozókra terjedt ki a biztosítás, és az érintetteknek a jogszabályban előirt társadalombiztosítási járulékot kellett megfizetniük. Az érintett személyi kör 1997. január 1-jétől egyéni vállalkozói engedély alapján válhatott biztosítottá, és szolgálati időt kizárólag járulékfizetéssel szerezhettek.

adozona.hu