Kicselezné a várólistát? Így juthat majd előbb egészségügyi ellátáshoz

2015.07.24 14:35

Július 13-án kihirdették az alapellátásról szóló törvényt. Mi tartozik az alapellátásba, és milyen jelentős változást eredményezhet a törvény a betegek számára?

Az alapellátás egyike azoknak az egészségügyi szolgáltatásoknak, amelyeket a 4 százalék mértékű természetbeni egészségügyi járulékért kapunk. A következők tartoznak bele:

– A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, beleértve a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást is. A hatályos szabály alapján a házi gyermekorvos az ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja azzal, hogy felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.

A kihirdetett törvény alapján a házi gyermekorvos az ellátást a 19. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. A házi gyermekorvosi ellátást a 14–19. év közötti személyek esetében – erre irányuló választás alapján – háziorvos is nyújthatja. Azaz, 2015. augusztus 1-jétől a házi gyermekorvos a gyermeket nem 18, hanem 19 éves koráig látja el.

– Alapellátásba tartozik a fogorvosi alapellátás is, beleértve fogorvosi ügyeletet is.

– Ugyancsak az alapellátás része a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás.

A törvény bevezetője szerint ezen jogszabály megalkotására egyebek között azért került sor, mert alapvető nemzeti érdek a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása, valamint az egészségügyi alapellátásban az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének hangsúlyosabb megjelenése.

Azaz az alapellátásnak kiemelkedő szerepe van a betegségek megelőzésében. A prevenció azonban akkor lehet eredményes, ha az orvoson kívül abban a páciens is aktív szerepet vállal, azaz részt vesz a szűrővizsgálatokon. Annak érdekében, hogy ezt elősegítsék, a törvénybe bekerült az alábbi szabály:

„A biztosított az ellátásra, az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási listára történő felkerülés időpontja szerint jogosult. Ettől az időponttól eltérni a szűréssel érintett, abból eredő ellátások esetében az állam által szervezett, nem kötelező szűrővizsgálaton való részvételnek a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató általi írásbeli igazolása alapján lehet.”

Azaz, ha részt veszünk a nem kötelező, az állam által szervezett szűrővizsgálatokon, elsőbbséget élvezhetünk a várólistához, előjegyzési listához kötött, a szűréssel érintett, abból eredő szolgáltatások igénybevételekor. Ez a szabály 2017. január 1-jével lép hatályba. Figyelembe véve az egyes előjegyzések, várólisták hosszát, az említett rendelkezés elősegítheti, hogy a nem kötelező, az állam által szervezett szűrővizsgálatokon minél többen vegyenek részt.

Végezetül tájékoztatásul jelezzük, hogy az alapellátási törvénybe került be az egészségügyi hozzájárulásról (eho) szóló törvény egy kiegészítése is, amely az iskolaszövetkezet azon tanuló, hallgató tagjára vonatkozik, aki a 25. életévét még nem töltötte be, és a hallgatói jogviszonya szünetel.

Az augusztus 1-jétől hatályba lépő szabály szerint nem kell megfizetni a százalékos mértékű ehót az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjának – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is – az iskolaszövetkezet tevékenységében kifejtett személyes közreműködéséért kapott ellenszolgáltatás után.

dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő
adozona.hu