Kit illet meg az elhunyt nyugdíjas utolsó havi ellátása? Íme, a válasz

2022.04.28 14:26

Az Adó.hu portálon áttekintették a leglényegesebb tudnivalókat a nyugellátások folyósításáról az öregségi nyugdíj és a hozzátartozói nyugellátásról esetében. Az egyik leggyakoribb kérdés arra irányul, hogy kit illet meg az elhunyt nyugdíjas utolsó havi ellátása, és kinek, hová, milyen bejelentési kötelezettsége van a halálesettel kapcsolatban.

illusztráció
 
A nyugdíj, mint rendszeres pénzbeli ellátás kifizetése, folyósítása a jogosult kérésének megfelelően többféleképpen lehetséges. Mód van készpénzben, postai kézbesítés útján az ellátás felvételére, és lehetőség van belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára történő utalásra is. A számlára utalás csak olyan fizetési számlára történhet, amely felett a jogosultnak, vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van.
 
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a nyugellátásokat havonta, az adott tárgyhónapra fizeti ki, azaz a kifizetés nem előre, vagy utólag történik, mint néhány más ellátás esetében - hívja fel a figyelmet a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.
 
A folyósítás kezdő időpontja a nyugdíjmegállapító határozatban megjelölt nap, befejezésének ideje a jogosultság megszűnésének, megszüntetésének napja, legkésőbb a nyugdíjas halála hónapjának utolsó napja. A saját jogú és hozzátartozói nyugellátások folyósítása nyugdíjfolyósítási törzsszám, mint azonosító szám alatt történik.
 
A törzsszámról szóló igazolást az ellátás folyósításának a kezdetekor küldi meg a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a jogosult részére.
 
Igazolások a nyugdíjjal kapcsolatban
 
A folyósított nyugellátás törzsszámáról szóló igazolás a nyugdíjfolyósítás megkezdésekor kerül kiadásra. Évente január hónapban történik tájékoztató levél kiküldése az előző évben folyósított nyugellátások összegéről.
 
A tájékoztató levélben szerepel a folyósított ellátások típusa, előző évi összege, a tárgyévi januári nyugdíjemeléssel növelt összeg. A nyugellátás összegéről igazolás is kérhető a nyugdíjfolyósító szervtől.
 
Változás-bejelentés
 
Ha a nyugellátás folyósításával kapcsolatban megadott adatokban változás következik be, ezt a nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervhez.
 
A bejelentés a folyósítási törzsszám feltüntetésével teendő meg. A nyugellátás folyósításának megkezdésekor megadott folyósítási adatok a folyósítás alatt módosíthatóak.
 
Így lehetőség van a készpénzben történő fizetési módról számlára utalásra áttérni, vagy fordítva. Mód van a folyósítási cím ideiglenes, meghatározott időtartamra történő megváltoztatására is, például egy hosszabb ideig tartó más címen történő tartózkodás esetén.
 
Ezeknél az eseteknél azonban (pl. nyáron a nyaraló címére történő kifizetésnél) célszerű időben megküldeni a kérést a módosításra nézve, hogy a változtatás a kért időpontra megtehető legyen.
 
Teendők elhalálozás esetén
 
A nyugellátásban részesülő személy elhalálozását, és annak időpontját a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e hozzátartozók hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.
 
Aki a jogosult halála esetén a kiutalt nyugellátást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni.
 
A halál napját magában foglaló hónap végéig járó fel nem vett nyugellátás felvételére is a fent megnevezett személyek, a fent ismertetett sorrendben jogosultak.
 
A fel nem vett ellátást a hozzátartozók a fenti sorrendben a halálesetet követő egy éven belül, ha a felvételre az örökös jogosult, a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül veheti fel.
 
További részletek az Adó.hu-n.
 
forrás: ado.hu