KSH: A háztartások életszínvonala

2014.12.05 05:47

A kiadvány négy fejezetben mutatja be a háztartások jövedelmének és fogyasztásának alakulását, a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés indikátorait, valamint az élettel és az anyagi helyzettel való elégedettség összefüggéseit a legfontosabb demográfiai jellemzőkkel és a jövedelmi helyzettel.

A kiadvány a korábban külön-külön megjelent három kiadvány összevonása és azok tartalmának bővítése révén állt elő. Az összefüggő témakörök egy kiadványba integrálásának célja, hogy a lakosság, illetve a háztartások életszínvonalának legfontosabb jellemzőiről átfogó képet mutasson az olvasóknak, a felhasználóknak.