M E G H Í VÓ - Hősök Napi koszorúzásra

2015.06.01 09:20

Ideje: 2015. június 01-én (hétfőn) 14.00-kor.

Helye: Miskolc, Szemere kert, Doni kopjafa

Program:
- a megjelentek köszöntése, a program ismertetése,
- a Himnusz eléneklése,
- ima – Csögör Orsolya ref. lelkipásztor,
- koszorúzás. Jelentkezés a helyszínen.

Minden érdekelődőt szeretettel várunk!

Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
               Miskolci Csoportja