Magyar nyugdíjasok tízezrei tűntek el: mi lehet a magyarázat?

2015.07.16 19:36

Míg az öregségi nyugdíjasok száma folyamatos növekedést mutat, addig hozzátartozói nyugdíjat egyre kevesebben kapnak. Évente tízezerrel csökken a számuk, vajon mi lehet ennek az oka?

Az idén januári adatok alapján hazánkban több mint 2 millióan kapnak öregségi nyugdíjat, az elmúlt négy évben számuk csaknem 300 ezerrel növekedett. Az öregségi nyugdíjasok számának folyamatos növekedése a népesség korösszetételének változásával magyarázható. A 60 év feletti korosztály létszáma 1869 óta megszakítás nélkül emelkedik Magyarországon. Míg az 1990-ben a 60 év felettiek a népesség 18,9 százalékát tették ki, addigra ez a szám 2014-re 24,4 százalékra emelkedett.

A KSH becslései szerint ötven év múlva 7,9 millióra csökken Magyarország lélekszáma, a lakosság elöregedése miatt pedig muszáj lesz felemelni a nyugdíjkorhatárt.

Hozzátartozói nyugdíjak
Míg az öregségi nyugdíjasok száma folyamatos növekedést mutat, addig hozzátartozói nyugdíjat egyre kevesebben kapnak.

2011-ben a hozzátartozói nyugdíjban részesülők száma 223 893 fő volt, 2015-ben már csak 167 201. Minden évben csaknem 10 000 fővel csökkent a létszámuk. Továbbá a hozzátartozói nyugdíjban részesülők között mindig többségben voltak a nők. Az idei év januárjában csupán 41 ezer férfi kapott ilyen nyugdíjat, ellenben a nők létszáma ennek közel háromszorosa: 125 ezer fő volt.

 

Miért kapják egyre kevesebben?
A hozzátartozói nyugellátások létszámának elmúlt évekbeni visszaesése több tényező együttes hatásának következménye. - válaszolta Rézmovits Ádám, az ONYF Közgazdasági és Nyugdíjelemzési Főosztályvezetője.

A főosztályvezető elmondása szerint fontos tényező, hogy az aktív korúak halálozási mutatói egyre kedvezőbbek, ami csökkenti az árvaellátásokat és az özvegyi nyugdíjak számát is. Másfelől pedig az időskorúak egyre nagyobb hányada részesül saját jogú nyugdíjban, így a saját ellátásuk mellett házastársuk halálakor csak kiegészítő özvegyi nyugdíjat kapnak - ez pedig nem növeli az ellátottak létszámát.

Ezen felül az özvegyi nyugdíjak döntő hányadát nők kapják, akiknek a részaránya az öregségi nyugdíjakon belül fokozatosan emelkedik. Az árvaellátás csökkenéséhez pedig az érintett korosztály létszámcsökkenése is hozzájárul, hiszen a születésszám csökkenés volt megfigyelhető az elmúlt 1-2 évtizedben.

Kinek jár?
Hozzátartozói nyugdíjat a meghatározott szolgálati idő megszerzése után a biztosított (volt biztosított) hozzátartozója kaphat. Ilyen lehet az: özvegyi nyugdíj, az árvaellátás és a szülői nyugdíj:

-    Özvegyi nyugdíjat kaphat: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és élettárs is, amennyiben eleget tesz a törvényben leírt feltételeknek.

-    Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.


-    Szülői nyugdíjra az jogosult, akinek gyermeke öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek gyermeke haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Megváltozott munkaképességűek nyugellátása
A megváltozott munkaképességűek száma is évről évre egyre kevesebb, itt azonban fontos kiemelni, hogy a 2011-es adatok a rehabilitációs járadék és a rokkantsági nyugdíj együttes számát, míg 2012-2014-ig kizárólag a rehabilitációs járadékban részesülőket tartalmazzák.

penzcentrum.hu