Már kérhető a gázszámla-támogatás - íme a feltételek

2016.09.18 17:32

A nagycsaládos személyek gázdíjkedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezményre való jogosultságot igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg - hívja fel a figyelmet a kormanyablak.hu.

A nagycsaládos gázdíjkedvezményre jogosult, aki szolgáltatási szerződéssel rendelkezik - és legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban vagy - az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él. A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe - olvasható az ügyfélszolgálat honlapján.

Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki vagy akinek nevében a gázfogyasztásra a szolgáltatási szerződés megkötésre került és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot, az igénylő kérelmére az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes_kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja a jogosultakról nyilvántartást vezet. A jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzés végezhető az igénylőnél, illetve a jogosultnál.

A kedvezmény mértéke nem egységes

Az önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 köbméter/óránál kisebb gázmérővel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési terület szerint eltérő).

A fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény forintban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területenként eltérő.

napi.hu