Megszűnik a nyugdíjbiztosító

2017.05.30 07:36

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság beolvad a Magyar Államkincstárba.

nyugdíjfolyósító igazgatóság (nyugdíjfolyósító igazgatóság)
 
A kormány nevében Balog Zoltán és Semjén Zsolt benyújtotta a szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatát. Meg kell változtatni ugyanis egy sor jogszabályt ahhoz, hogy a beolvadás 2017. november 1-jén megtörténhessen. A kabinet már tavaly nyáron döntött erről, a dátumot is kijelölte, a mostani javaslat az ehhez szükséges törvényi rendelkezéseket tartalmazza.
 
Módosulna a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és mivel a Kincstár költségvetése nem a Nyugdíjbiztosítási Alap része, átírnák a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szólót is. Az indokolás szerint a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb működési költségeket továbbra is a Nyugdíjbiztosítási Alapból kell majd biztosítani.
 
A jelenleg az ONYF által vezetett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi nyilvántartások is a Kincstárhoz kerülnek át. Ezért módosítanák a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényt, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és azonosító kódokról szólót, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólót, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényt.
 
A kormány biztosítaná, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársai azonos feltételek mellett dolgozhassanak az integrációt követően is. A javaslat a nyugdíj- és az egészségbiztosítás közös adatbázisával, a taj alapnyilvántartással kapcsolatban pontosítja a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényt.
 
24.hu