Megszűnő nyugdíj-előtakarékossági számla: hová kérhető az utalás?

2015.05.09 21:49

Milyen számlára kérheti az adóhatóságtól a befizetései után járó összeget a megszűnő NYESZ-R tulajdonosa? Olvasói kérdésre Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

„Buda-Cash ügyben érintett vagyok, ahol a NYESZ-R számlámat vezették – írta olvasónk. A nyugdíj-előtakarékossági számlát 2007.12. 28-án nyitottam, 2014. évben nyugdíjba mentem. 2015. évben valószínűsíthető, hogy megszűnik a számlám. A 2014. évre vonatkozó adójóváírást visszaigényelhetem, ha igen, kérhetem-e egy tetszőleges bankszámlaszámra az utalást, amely nem NYESZ-R számla?”

Az szja törvény definíciója szerint nyugdíj-előtakarékossági számlának minősül a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlavezető által vezetett, az említett törvény szerinti számlák (nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla, nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla és nyugdíj-előtakarékossági letéti számla) együttese. Feltétel, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e törvény rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon "NYESZ-R" megkülönböztető jelzést alkalmaz – emlékeztetett az előírásokra Lepsényi Mária.

A nyugdíj-előtakarékossági számlatulajdonos magánszemély az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet az általa az adóévben a nyugdíj-előtakarékossági számlára forintban befizetett összeg 20 százalékának, de legfeljebb az adóévben 100 ezer forintnak az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből történő átutalásáról.

Az szja törvény a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szempontjából kedvezőbb helyzetet teremt azok részére, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. napja előtt betöltik, mert esetükben a rendelkezési összeghatár az adóévben 130 ezer forint.

A rendelkezési jogot a magánszemély akkor is gyakorolhatja, ha a NYESZ-R számlát a nyilatkozattételt megelőzően nyugdíjszolgáltatásra jogosultsága miatt már megszüntette, de a rendelkezést megalapozó befizetés évének utolsó napján az adott NYESZ-R számláját még nem mondta fel.

Ha a számlatulajdonos a nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt az adóév utolsó napját követően, de a nyilatkozattétel időpontja előtt már megszüntette a „NYESZ-R” számláját, akkor az általa megjelölt címre (számlára) utalja át az adóhatóság a rendelkezés szerinti összeget.

Ha a „NYESZ-R” számla a nyilatkozattételt követően a kiutalás időpontjáig szűnik meg, akkor a számlavezető által visszautalt összeget a számlatulajdonos által benyújtott külön kérelemben megjelölt címre (számlára) utalja ki az adóhatóság – írta szakértőnk.

adozona.hu