Mentés Mácsként – előadás a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban

2021.09.13 18:17

Mihályi Molnár László  előadásában Mács József meg nem élt 90. születésnapjára emlékezik. 

Mentés Mácsként - Mács József, a Felvidék krónikása címmel tart előadást Mihályi Molnár László felvidéki magyar tanár költő, publicista szeptember 15-én, délután fél öttől a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében.

 
Mács József, felvidéki magyar író, publicista, szerkesztő, műfordító, a Felvidék krónikása, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának volt tagja, a gömöri Bátkában született 11 évvel Trianon után.  Már gyermekkora is hányatott volt, mert ekkor érte meg a visszacsatolást, majd a felszabadulásnak hirdetett szovjet megszállást, a magyar iskolák bezárását, a magyarok jogfosztását, deportálását, kisemmizését, lakosságcserét, reszlovakizációt, majd a kommunista hatalomátvételt.
 
Sötétben bujkálva szökdösött át a határon, hogy Sárospatakon majd Miskolcon tanulhasson. Végül Pozsonyban érettségizett és ide került főiskolára is. Az új hatalom nagy ígéretekkel csalogatta lépre az ambiciózus fiatalokat, miközben odahaza nyomorgatták a gazdálkodókat beszolgáltatással és szövetkezetesítéssel. Mács József az Új Szó riportere lett, de hamar a Hét havilapban kötött ki. 1964-ben fejezte be az Adósságtörlesztés c. regényét, amelyben az 1945 utáni felvidéki magyar sorsot próbálta megjeleníteni egy Csehországba szakadt gömöri magyar ember sorsát követve, de ez a téma akkor tilalom alá esett, ezért csak 1968-ban jelenhetett meg, majd rövidesen megrovást kapott a 68-as nézetei, tevékenysége és írásai miatt. A Mélység és magasság című regénye kapcsán fel is függesztették állásából, és publikálási tilalmat kapott. 
 
Volt időszak, amikor a családjukat az özvegyen maradt és Pozsonyba hozzájuk költözött kőműves édesapja tartotta el. Lányai pedig nem kaptak ajánlást az egyetemi jelentkezéshez. Kiváló regényeinek jelentős része Gömörben játszódik a magyarok szempontjából legválságosabb időszakokban:Adósságtörlesztés,  Kétszer harangoztak, Trianon harangjai, Temetőkapu, Szélfúvásban, A vesztes, Égig érő palatábla, Öröködbe Uram... (önéletrajzi és családregény), Az elcsatolt vagon,  A bolondok hajóján (groteszk történet Benešről) és más regények.
 
A Madách Imre-díjas, a Szlovák Köztársaság Kormányának ezüst plakettje, a Magyar Köztársasági Aranyérdemkereszt, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje tulajdonosa 2017-ben hunyt el.
 
minap.hu