Mi a gond az új Polgári Perrendtartással? – Aláírás gyűjtés a visszavonásért

2018.05.16 13:34

Ha egyszerűen akarnánk fogalmazni az új Perrendtartási törvény polgárellenes.  Jogról beszélünk így nincs helye az egyszerű fogalmazásnak. Fussunk neki újra, az új Pp: ügyfél és védő ellenes, állítják sokan. A Városi Kurír Váczi Árpád  gödöllői gyakorló ügyvédet kérdezte.

együttműködés
 
A felesleges megkötések tárháza
 
– Mi változik?
– Például az, hogy az új Perrendtartási törvény nagyon szigorúan és néha nehezen értelmezhető módon határozza meg mondjuk a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit.
 
– Mit értsünk ezen?
– A keresetet a jogi képviselő kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.
Az elektronikus űrlap adattartalma nagyon széleskörű a felek adataira vonatkozóan. Ettől függetlenül nehezen értelmezhető többek között, a keresetlevélben (amit az űrlaphoz kell csatolni) pl. az, hogy ha az  eljáró ügyvéd telefonszáma, vagy email címe nincs megjelölve, de az űrlapon ezek az adatok szerepelnek, akkor az visszautasítási ok vagy sem.
Vagy, köztudomású tényeket, például, hogy Budapest Főváros főpolgármestere Tarlós István, szükséges-e igazolni. Amennyiben az egyik peres fél a Fővárosi Önkormányzat, ugyanis a nem természetes személy (pl.: önkormányzat) perbeli jogképességét és a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy képviseleti jogát megalapozó tényeket és jogszabályhelyet igazolni kell, visszautasítás terhe mellett.
– Az ilyen kérdésekben tehát  nincs kialakult bírósági gyakorlat és egységes értelmezés?
– Nincs. Nekem volt olyan keresetem, amit azért utasított vissza a bíróság, mert nem igazoltam az általam képviselt egyesület perbeli jogképességét és e törvényes képviselőjének megjelölt személy (az egyesület elnöke) képviseleti jogát. Midezst úgy, hogy a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokat nem kell igazolni, a  civil szervezetek névjegyzéke  pedig az.
 
– A bírói gyakorlat kialakulásáig hosszú időnek kell eltelnie, amennyiben a jogalkotó nem változtat az előírásokon. A törvény céljairól is megoszlanak az álláspontok. A nem megfelelően átgondolt jogszabály alkotás az egyik fő oka a jelenlegi helyzetnek. Alighanem  ennek is köszönhető,  hogy már közel 500-an írták  alá a bevezetését ellenző petíciót.
 
 – A probléma az, hogy más területeken is hasonló zavarok észlelhetőek, például a földhivatali kérelmek esetén sem egységesek és azonosak a földhivatalok eljárásai és döntései.
 
 
Pálmai Tamás
varosikurir.hu