Miskolc város napja: Az idei kitüntetettek

2015.05.11 21:43

Számos díjat és kitüntető címet osztottak ki Miskolc város napján az ünnepi közgyűlésen.

A díszpolgári elismerést az idén Alakszainé dr. Oláh Annamáriának és dr. Nagy Kálmánnak ítélte oda a város testülete és közössége.

Alakszainé Oláh Annamária Miskolcon született 1960-ban. A Weidlich udvarban nőtt fel, ahol családjának négy generációja élt. Édesapja közismert matematika-fizika szakos tanár volt Miskolcon. Édesanyja gazdasági szakember.

A budapesti közgazdaságtudományi egyetem elvégzése után az Állami Fejlesztési Banknál elemző közgazdászként dolgozott.  Majd tanított a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában és a Miskolci Egyetemen.

1990-1992 között részt vett az Osztrák Gazdasági Kamara Továbbképző Intézete Hernsteinben működő központjának trénerképzésén, majd 1992-ben megszerezte a doktori címet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ekkorra már regisztrált adószakértő is lett. 1992-1998 között ügyvezető igazgatója és vezető tanácsadója volt a miskolci Praxis Partner Pénzügyi Számviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek. A Miskolci Ingatlankezelő Rt. első igazgatóságának négy évig volt tagja.

1998-tól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatában alpolgármesteri tisztséget kapott.

2001-2002-ben a MÁV Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke volt. 2003-ban sikeres pályázattal az osztrák tulajdonú IB Grant Thornton Consulting Kft. egyik szakmai igazgatója lett. 2007-ben a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet tagjai elnökükké választották. Szakmai munkáját tavaly rangos országos kitüntetéssel ismerték el. 2010-től Miskolc Város Közgyűlésének megbízásából a Miskolc Holding Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke.

A Magyarok Világszövetségének rendszerváltás utáni újjáalakulásakor tagja lett. A 2004-től 2010-ig a szervezet Kárpát-medencei Régiójának elnöki tisztét töltötte be. E minőségében részt vett a Magyar Nemzeti Minimum kidolgozásában, amelyben a társadalmi és gazdasági kérdésekre kerestek válaszokat a nemzeti egységre való törekvés jegyében.

2012-től a Keresztény Értelmiségi Szövetség miskolci csoportjának elnöke. Férjével együtt tagja és mecénása a Cardinal Mindszenty Kórusnak.

– Miskolc a mindenem – vallotta beszélgetésünk végén. – Már gyerekkoromban is a világ közepének gondoltam. Számomra természetes volt, hogy visszajövök ide. Azt hiszem, ez mond el a legtöbbet a városhoz való kötődésemről.


Nagy Kálmán 1946-ban született Nagydoboson. Mélyen katolikus családból származik. Eredetileg esztergályosnak tanult. Végül azonban summa cum laude minősítéssel diplomázott1971-ben. 1987-ben az orvostudományok kandidátusa lett. Hematológus, immunológus és gyermekgyógyász szakorvos. Franciaországban és Németországban is dolgozott. Ösztöndíjakkal tudományos képzéseken vett részt az USA-ban található Houston Cancer Centerben és az olaszországi Milánói Egyetemen. A Temesvári Egyetem díszdoktorává fogadta. Az ottani rektor felkérésére Romániában az ő vezetésével végezték el az első csontvelő-átültetést.

1992-2000 között az Orvos-továbbképző Intézet, majd a Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Tanszékének tanszékvezetője volt. A Magyar Gyermekcsontvelő-transzplantációs Bizottság elnöki tisztjét is betöltötte. Ő álmodta meg és hozta létre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Csontvelőtranszplantációs Osztályát. Ennek osztályvezető főorvosa volt 2014. szeptember 15-éig.

A 2006. évi országgyűlési választásokon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi listán szerzett mandátumot. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának és 2006. május 30-tól az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának tagja. 2010-2014-ig Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. választókerületének országgyűlési képviselője.

Tudományos munkásságáról számos alkalommal adott elő legmagasabb minősítésű orvoskongresszusokon, például Oxfordban, Rio de Janeiróban és Párizsban. Publikált is.

Több szakmai és állami kitüntetés birtokosa. Ezek közé tartozik a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, Az év kiemelkedő orvosi teljesítménye, vagyis a Honthy Hanna által alapított díj, az Alkotói díj, az Egészségügyi Minisztérium Nagy Margit-díja és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának a legnagyobb díja, a Schoepf-Merei emlékérem.

Munkásságáról 2010-ben B. Tóth Erika, a Magyar Rádió szerkesztője könyvben számolt be. Szakmai sikerei Miskolcnak is elismerést hoztak. 1975 óta él városunkban, mint mondja, minden ide köti. – Miskolc olyan hely, amely csodálatos önmegújításokra képes - emelte ki nyilatkozata végén.

..............................................................................................................

Pro Urbe címet kapott Lehóczki László több éves önzetlen, lelkiismeretes munkájáért, melyet önkéntes és karitatív módon végzett mentési és felderítési területen.

Pro Urbe címet kapott Mándy András Pál a közösségért, a bányászatért és a bányászhagyományok ápolásáért végzett munkájáért.

Pro Urbe címet kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportja a hátrányos helyzetű és leszakadó rétegek felkarolása, támogatása, segítése terén végzett sokoldalú és fáradhatatlan tevékenységéért.

Pro Urbe címet kapott a Miskolci Múzsa Díj Alapítvány a mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő tevékenysége, valamint a város kulturális életében meghatározó szerepet betöltő alkotók, közösségek elismerésére alapított díja kapcsán.

Gálffy Ignác életmű díjat kapott Farkas József, a Miskolci Egyetem nyugállományú professzora tudományos és közéleti tevékenysége révén.

Herman Ottó-díjat kapott Kékesi Tamás kiemelkedő szakmai, tudományos és oktatói tevékenysége elismeréséül.

Szemere Bertalan közéleti díjat kapott Joósz Gábor egész életét végigkísérő közéleti tevékenységéért.

Szabó Lőrinc-díjat kapott Györgyei Géza több évtizedes, színvonalas irodalmi tevékenységéért.

Kondor Béla képzőművészeti díjat kapott Jurecskó László, több évtizede meghatározó szereplője és formálója Miskolc képzőművészeti életének.

Reményi Ede zenei díjat kapott Hrabovszky Sándorné magas szintű zenészi, zeneoktatói tevékenységéért.

Déryné színházi díjat kapott Füsti Molnár Ágota, aki művészeti tevékenységével és több évtizedes szakmai munkájával hozzájárult a Miskolci Nemzeti Színház sikereihez.

Város Építészeti Alkotói díjat kapott a diósgyőri vár rekonstrukcióját végző építész és belső építész kollektíva, közöttük Csépfalvay Gyula, Szekér György, Ferencz István, Hidasnémeti János és Botos Judit, kultúrtörténeti jelentőségű munkájáért.

Bizony Ákos kitüntető jogi díjat kapott Görömbey István midig az embereket szolgáló, a jót és az igazságot, a polgári tisztességet érvényre juttató tevékenységéért.

Benkő Sámuel-díjat kapott Lakatos Zoltán a foglalkozás-egészségügy, a prevenció, a szenvedélybetegek gyógyítása, az egészségnevelő tevékenység területén végzett munkájáért.

Benkő Sámuel-díjat kapott Offenbecker Józsefné a szociális és az idősügy terén végzett magas szintű szakmai és vezető tevékenységéért.

Pedagógiai díjat kapott Hoskó Bertalanné több évtizedes pedagógusi, oktatásvezetői, oktatásszakértői tevékenységéért.

Pedagógiai díjat kapott Schmidtné Törő Ágnes iskolája ügyei iránt tanúsított végtelen odaadása, időt nem kímélő törődése, kisugárzó nevelő tevékenysége kapcsán.

Pedagógiai díjat kapott Kegyes Jenő több évtizedes pedagógusi, oktatásvezetői tevékenysége elismeréseként.

„Miskolc Város Turizmusáért” díjat kapott Mészáros László a színvonalas szolgáltatás, a vendéglátás és a turizmus terén végzett tevékenységéért, a gazdasági, kereskedelmi és turisztikai fejlődés elkötelezett támogatásáért.

Az „Év sportolója” díjat kapta Dubei Debóra a női kosárlabda sport terén elért eredményeiért.

Az „Év sportolója” díjat kapta Kiss Attila a hosszútávúszás teré

Az „Év sportolója” díjat kapta a Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület fergeteges győzelmi sorozatáért, a magyar bajnoki cím megszerzéséért, és azért, mert megnyerték a Mol Ligát és a Magyar Kupát.

„Miskolc város sportjáért” díjat kapta Veréb György magyar labdarúgó, kapusedző sportpályafutásáért, Miskolchoz való ragaszkodásáért, hűségéért.

A „Civilek támogatásáért” díjat kapta a Mento Környezetkultúra Kft. a civilek tevékenységét segítő munkássága elismeréseként.

„Az év civil szervezete” díjat kapta az Észak-Keleti Átjáró Egyesület a városi identitás vizsgálata, a helytörténeti kutatások, és az ezek eredményeit bemutató kiállítások, kiadványok, rendezvények szervezése terén végzett tevékenységéért.

Pro Minoritate díjat kapott a RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület, mely példaértékű tevékenységet végez a ruszin nyelv és kultúra ápolásában, a város más nemzetiségi szervezeteivel való jó együttműködés építésében és a kuruc hagyományok ápolásában.

Nívódíjat kapott Kiss Anita és Maródi Attila párosa, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-pedagógusai és a Szinvavölgyi Néptáncműhely szakmai vezetői, akiknek munkájához mindkét területen jelentős, országos eredmények kapcsolódnak.

Nívódíjat kapott a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, szakmai kollektívája ugyanis egy súlyos égési sérüléseket szenvedett kislány megmentése érdekében kimagasló, összehangolt gyógyító munkát végzett.

Nívódíjat kapott Buri Jenő az igényes cigányzene tolmácsolásáért.

Nívódíjat kapott a Reflex Zenekar 40 éves zenei pályafutásáért.

Nívódíjat kapott a Búza téri görög katolikus templom rekonstrukciós terveit elkészítő kollektíva, közöttük Eperjesi Szabolcs, Kiss Attila és Seres Tamás, kreatív munkájuk minőségéért.

Nívódíjat kapott Tomiszláv Szivics, a Diósgyőri FC Kft. vezető edzője kiemelkedő, sikeres sportedzői munkájáért.

Nívódíjat kapott a Rádió M Kft. friss, érdekes és naprakész munkájáért.

Nívódíjat kapott a Zip's Kft. nívós vendéglátói tevékenységéért és Miskolc pozitív képének formálásában betöltött szerepéért.

A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentpáli István Kamarai Díját kapta Bódi László, a Halbo mce Zrt. vezérigazgatója teljesítményéért.

Geofil Díjat kapott Wanek Ferenc erdélyi magyar geológus, egyetemi adjunktus, tudománytörténész munkásságáért.

minap.hu