Mit ad és mit vesz el az új segély?

2015.02.07 09:16

Az aktív korúak számára március 1-től nem folyósít segélyt az önkormányzat, ugyanis átkerül a járási hivatalokhoz.

Egy decemberben elfogadott törvény értelmében egy hónap múlva teljesen átalakul a hazai segélyezési rendszer. A feladatok szétválnak, az aktív korúak segélyezése, azaz a korábban szociális segélyként emlegetett támogatás a járási hivatalok hatáskörébe kerül. Ami marad, az települési támogatás lesz, amiről az önkormányzatoknak kell rendeletet alkotniuk. Ezt Miskolc már megtette, a pénteki testületi ülésen el is fogadták a város új segélyezési rendszerét.

A szociális segély új nevet is kapott: aktív korúak ellátásaként működik tovább. Ennek két eleme van: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egy új forma, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Az előbbi összege nem változik, 22 800 forint, de feltételhez kötik, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult vállalja az álláskeresőként való nyilvántartásba vételt, és tartja a kapcsolatot a munkaügyi központtal. Ha nem így tesz, kiesik a rendszerből. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást pedig az kaphatja, aki egészségkárosodott vagy 14 év alatti gyermek felügyeletét kénytelen ellátni. Ennek összege maximum 46 662 forint, de a támogatás mértéke a családi összjövedelemtől is függ. Fontos megemlíteni, hogy ezen segélyezések a járási hivatalokhoz kerülnek ugyan, de az önkormányzatok is szabhatnak feltételeket az igénylők számára. Miskolc ezt teszi: a rendezett lakókörnyezet folyamatos biztosítására kötelezi az érintetteket. Ez nem új kitétel, korábban is szerepelt a feltételrendszerben.

 
Adósságrendezés nincs
A volt szociális segélyen túl az összes többi támogatásról az önkormányzat dönt, ezeket települési támogatásnak nevezik. Kötelező eleme a rendkívüli települési támogatás, amely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére nyújtandó. Ebben szerepel például, hogy regisztrált munkanélküli évente egyszer támogatást kérhet, ha állás­interjúra kell utaznia. Valamint, ha a családgondozó úgy gondolja, egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének érdekében is javasolhatja ezt a segélyt. Mértéke 30 ezer forint, elemi kár esetében 100 ezer forint.

A kötelezőn túl a lakásfenntartási, a gyógyszer-, a fiatalok önálló életkezdési támogatása, a gyermekétkeztetés személyi térítési díj kedvezménye és a tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás, valamint az ifjúságvédelmi támogatás is bekerült a miskolci rendeletbe.

A lakásfenntartási támogatás korábban a nyugdíjminimum összegének 250 százalékát meg nem haladó jövedelemmel rendelkezőknek járt, ez a határ most 200 százalékra csökkent, kivéve az egyedül élők esetében. Valamint a rendelet nem egy főre jutó jövedelmi határt állapít meg, hanem háztartásokra vonatkoztatja: egyszemélyesre, kétszemélyesre és többszemélyesre bontva. Az utóbbinál 199 500 forint a jövedelemhatár. Az összeg korábban a lakásfenntartás elismert költségének 30 százaléka is lehetett, de minimum 2500 forint. Most az összegét 5400 forintban egységesítették. Ezen rendelet kapcsán fontos kiemelni, márciustól megszűnik az adósságkezelési szolgáltatás, ami azoknak segített, akik 50 ezer forintot meghaladó tartozást halmoztak fel. És még egy elem nem került be a miskolci rendeletbe, ez a lakbértámogatás, amit a szociális bérlakásban élők kaphattak, ez a lakbér összegének 30 százaléka lehetett.

És egy másik változás: korábban méltányossági közgyógyellátást adhatott az önkormányzat, most gyógyszertámogatást biztosíthat. Itt a jövedelemhatárok megegyeznek a korábbi szabályozással, de 3500 forintban maximalizálták az összeget. A 70 év felettieknél magasabb jövedelmi helyzetet határoztak meg a jogosultság feltételeként, így ez azt jelenti, hogy több idős ember élhet a kérelem beadásával. Ezt egyébként azon alacsony jövedelműek igényelhetik, akik krónikus betegségük miatt sok gyógyszert szednek.

 
A többi marad
Ezen felül állami szinten működik a közgyógyellátási támogatás, ahol számít ugyan a szociális helyzet, de inkább betegségtípus szerint adják.

A fiatalok önálló életkezdési támogatása, a gyermek­étkeztetés személyi térítési díj kedvezménye, a tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás és az ifjúságvédelmi támogatás viszont nem változik.

N. Szántó Rita
eszak.hu